K2A startar nyproduktion av 98 miljöcertifierade hyresbostäder i Lund

Report this content

K2A har byggstartat nyproduktion av 98 hyresbostäder på fastigheten Näcken 1 i Lund med en bedömd uthyrningsbar yta om cirka 3 400 kvm. Färdigställande och inflyttning är beräknad till fjärde kvartalet 2022. Fastigheten är attraktivt belägen i Södra Råbylund, fyra kilometer sydost om centrala Lund. Södra Råbylund är ett utvecklingsområde som innefattar cirka 1 800 nybyggda bostäder, med näraliggande skolor, livsmedelsbutiker och lekplatser.

K2A:s byggnader kommer att uppföras med trästomme och miljöcertifieras enligt Svanen. Bostäderna bedöms bli klassificerade som mörkgrön, den högsta miljöklassificeringen enligt CICERO:s metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier.

- Lund är en kommun som K2A vill växa i. Det är Sveriges tolfte största kommun med hög befolkningstillväxt samt en stark kombination av väldiversifierat näringsliv och en av Sveriges största studieorter. Vi är nöjda över att starta ännu ett projekt i Lund och fortsätta vår successiva utveckling av ett effektivt fastighetsbestånd av nyproducerade hyresbostäder med hög standard på en av Sveriges starkaste bostadsmarknader, kommentarer Johan Knaust, VD på K2A.

K2A förvaltar i dagsläget två förvaltningsobjekt i Lund. Efter färdigställandet av fastigheten Näcken 1 kommer K2A förvalta 258 bostäder med en total uthyrbar yta om cika 7 100 kvm och ett sammanlagt hyresvärde om 16,7 Mkr på årstakt. 

 

För ytterligare information: 
Johan Knaust, VD, 070-740 04 50
, johan.knaust@k2a.se 
Johan Hähnel, IR-chef K2A, 0706–056 334, johan.hahnel@k2a.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021.

 

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 7 300 bostäder. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar