K2A startar produktion av 155 hyresbostäder i Västerå

Report this content

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har under oktober 2021 startat nyproduktion av 155 hyresbostäder på fastigheten Forntiden 2, beläget i bostadsområdet Bjurhovda som ligger cirka 4,5 km öster om centrala Västerås. Total bedömd uthyrningsbar yta uppgår till 6 750 kvm med ett hyresvärde om 13,1 Mkr. Byggstart skedde under oktober 2021 med planerad successiv inflyttning under fjärde kvartalet 2022 till och med första kvartalet 2023.

Forntiden 2 angränsar till ett befintligt bostadsområde med goda kommunikationsmöjligheter och dagligvaruhandel. Projektet innebär uppförande av fyra byggnader innehållande 155 hyresbostäder, lokal för bageri eller liknande verksamhet i bottenplan samt ett inbjudande torg i anslutning. Byggnaderna kommer att byggas med trästomme, miljöcertifieras enligt Svanen och bedöms därtill bli klassificerade som mörkgrön, den högsta miljöklassificeringen enligt CICERO:s metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier.

- Byggstarten av Forntiden 2 är ännu ett steg för K2A i utvecklingen av ett attraktivt fastighetsbestånd i Västerås. Inom fastigheten kommer K2A etablera ett regionkontor som skall vara utgångspunkt för K2A:s förvaltningsorganisation i Västerås. Vi anser att en lokal närvaro med egen personal är en viktig förutsättning för att leverera bra service till våra kunder samt uppnå en effektiv förvaltning som speglar vår långsiktighet som fastighetsägare, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

Västerås, som under de senaste fem åren uppvisat en årlig befolkningstillväxt på fem procent, är Sveriges sjunde största kommun med cirka 155 000 invånare. Stora framgångsrika företag bedriver verksamhet i regionen och Mälardalens högskola har sitt huvudcampus i Västerås.

Tillsammans med övriga projekt uppgår K2A:s fastighets- och projektportfölj i Västerås till 728 hyres- och studentbostäder, varav 114 bostäder är under förvaltning. K2A har även ett samägt projekt för uppförande av ett nytt polishus i Västerås. Efter det att projekten färdigställts och är under förvaltning bedöms den uthyrningsbara ytan uppgå till cirka 39 000 kvm med förväntade årliga hyresintäkter om cirka 85 Mkr.

Johan Knaust, VD, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, vice VD K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Citat

Byggstarten av Forntiden 2 är ännu ett steg för K2A i utvecklingen av ett attraktivt fastighetsbestånd i Västerås. Inom fastigheten kommer K2A etablera ett regionkontor som skall vara utgångspunkt för K2A:s förvaltningsorganisation i Västerås. Vi anser att en lokal närvaro med egen personal är en viktig förutsättning för att leverera bra service till våra kunder samt uppnå en effektiv förvaltning som speglar vår långsiktighet som fastighetsägare.
Johan Knaust, VD K2A