K2A startar tredje etappen i Kungsbäck, Gävle

Under juni 2020 påbörjas bygget av den tredje och sista etappen i Kungsbäck i nära anslutning till Gävle Högskola. Projektet har varit inkluderat i K2A:s projektportfölj sedan mars 2017. Den tredje etappen i Kungsbäck avser 126 studentbostäder med en total yta på cirka 2 800 kvm. Projektet bedöms vara färdigställt under det första kvartalet 2022.

I mars 2017 vann K2A en kommunal markanvisningstävling i Gävle avseende student- och hyresbostäder samt en gruppbostad och en livsmedelsbutik. Första etappen avseende 133 studentbostäder samt ett LSS-boende med 6 bostäder påbörjades under det fjärde kvartalet 2018 med planerat färdigställande under det tredje kvartalet 2020. Den andra etappen avseende 107 hyresbostäder påbörjades under det tredje kvartalet 2019 med planerat färdigställande under det första kvartalet 2021. Nu startar den tredje och sista etappen som avser två byggnader med 126 studentbostäder. Grännäs Trähus, K2A:s dotterbolag, kommer att ansvara för husentreprenaden i likhet med tidigare etapper.

Bostäderna kommer att uppföras i två kvarter med varierad, småskalig och levande bebyggelse. Det blir bilfria, gröna innergårdar med växthus, lekplats och utegym, lättillgängliga cykelparkeringar, tillgång till bilpool och ett antal parkeringsplatser. Förutom bostäder kommer det att finnas ett entrétorg med matbutik.

– De nya studentbostäderna i Gävle kommer, liksom våra andra nyproducerade lägenheter, att uppföras med trästomme och miljöcertifieras med Svanen. Bostäderna bedöms klassificeras som mörkgrön enligt Cicero:s metod. Lägenheterna kommer att ha yteffektiva och väl genomtänkta planlösningar och vara välutrustade med hög standard, kommenterar Johan Knaust, VD på K2A.                                                     

För ytterligare information:
Johan Knaust, VD K2A, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Christian Lindberg, vice VD, 070­723 39 48, christian.lindberg@k2a.se
Ulrika Grewe-Ståhl, CFO, 070-666 08 64, ulrika.grewestahl@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 6 500 bostäder. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar