K2A tilldelas markanvisning i Stockholm

Report this content

K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tilldelats en markanvisning nära tunnelbanestationen Sätra i södra Stockholm. Området ska planläggas för bebyggelse med cirka 8 000 kvadratmeter BTA, vilket motsvarar ungefär 120 hyresrätter för K2A. Byggstart planeras till år 2024 och första inflyttning bedöms kunna ske 2026.

– Det finns en stor efterfrågan på nya hyresrätter i Stockholm och vi ser fram emot att fortsätta vara med och utveckla Stockholm på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt, säger Johan Knaust, vd på K2A.

På platsen för markanvisningen planerar K2A att bygga hyresbostäder i trä med en utpräglad träarkitektur. I förarbetet till beslutet lyfter Exploateringskontoret i Stockholms stad särskilt fram att K2A har goda referenser från tidigare projekt och är ett bolag med höga ambitioner för hållbart byggande och social hållbarhet.

– Det här är ett välkommet tillskott av bostäder i Sätra och projektet har potential att bli socialt värdeskapande och trygghetsskapande, vilket varit viktigt för den här markanvisningen. Särskilt kul tycker jag det är att man bygger i trä, på ett sätt som passar väl i omgivningen, säger Johan Nilsson (M), ordförande i Exploateringsnämnden i Stockholms stad.

Platsen för markanvisningen ligger inom fastigheten Sätra 2:1, vid Björksätravägen nära tunnelbanestationen Sätra. K2A tilldelas en direktanvisning och marken avses upplåtas med tomträtt.

K2A fick tidigare under våren 2022 en annan markanvisning i södra Stockholm, för att bygga 80-120 hyresbostäder i i stadsdelen Stureby/Örby. Båda dessa markanvisningar är resultat av K2A:s satsning på  ”hyresrättspushen”, Stockholms stads initiativ för att öka antalet hyresrätter.

De nya lägenheterna kommer att produceras i trä och miljöcertifieras med Svanenmärkning. Ambitionen är att byggnaderna ska klassas som mörkgröna enligt CICERO:s metodik, som även ligger till grund för klassningen av K2A:s ramverk för gröna aktier, vilket motsvarar den högsta miljöklassen.

Johan Knaust, vd, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se
Erik Lemaitre, affärsutvecklingschef, 070-849 30 94, erik.lemaitre@k2a.se
Pontus Ekerljung, pr-chef, 073-024 36 00, pontus.ekerljung@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB – det gröna fastighetsbolaget – förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Citat

Det finns en stor efterfrågan på nya hyresrätter i Stockholm och vi ser fram emot att fortsätta vara med och utveckla Stockholm på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt.
Johan Knaust, vd K2A
Det här är ett välkommet tillskott av bostäder i Sätra och projektet har potential att bli socialt värdeskapande och trygghetsskapande, vilket varit viktigt för den här markanvisningen. Särskilt kul tycker jag det är att man bygger i trä, på ett sätt som passar väl i omgivningen.
Johan Nilsson (M), ordförande Exploateringsnämnden i Stockholms stad