Nytt antal aktier och röster i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ)

Report this content

Antalet aktier och röster i K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har under oktober ökat på grund av en fondemission av stamaktier som beslutades av den extra bolagsstämman den 8 oktober 2021. Antalet aktier har ökat med 68 692 240 fördelat på 8 483 712 stamaktier av serie A, 54 763 600 stamaktier av serie B och 5 444 928 stamaktier av serie D. Antalet röster har ökat med 145 045 648.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 87 670 100 aktier i bolaget varav 10 604 640 stamaktier av serie A, 68 454 500 stamaktier av serie B, 6 806 160 stamaktier av serie D och 1 804 800 preferensaktier. Antal röster uppgår till 183 111 860. Aktiekapitalet uppgår till 547 938 125 kronor.

Johan Knaust, VD, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB - det gröna fastighetsbolaget - förvaltar hyresrätter långsiktigt för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Se även www.k2a.se. K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera