Rättelse till pressmeddelande 10 juli 2017

I gårdagens pressmeddelande angavs felaktigt att K2A tecknat avtal om att förvärva cirka 10 000 kvm BTA bostadsbyggrätter i Arenastaden i Växjö. Korrekt information ska vara att K2A genom sitt förvärv av Hemhagen Fastigheter AB, och därmed avsiktsförklaringen med Växjö kommun, fått möjlighet att teckna avtal om markanvisning i Arenastaden i Växjö. Förvärv av markområde ska ske efter det att inriktning för ny övergripande bebyggelsestruktur har beslutats av kommunstyrelsen, Växjö, och till områdets marknadsmässiga värde.

För ytterligare information:

Johan Knaust, VD K2A, 0707-400 450, johan.knaust@k2a.se

Christian Lindberg, Affärsutveckling K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se 

Denna information är sådan information som K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17.15 CEST den 11 juli 2017.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen uppgår till cirka 3 600 bostäder, varav cirka 2 100 studentbostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se och www.svenskastudenthus.se. K2A:s preferensaktie (K2A PREF) är listad på First North Premier. Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. 

Prenumerera

Dokument & länkar