Keolis får anslag för arbetet med en attraktiv busstrafik

I allt fler större städer uppmärksammas ökade framkomlighetsproblem för busstrafiken. Städerna växer och konkurrensen om gatuutrymmet ökar vilket leder till anpassningar i gatumiljön som kräver att linjer tillfälligt läggs om och hållplatser dras in eller flyttas.

Keolis har tillsammans med Trafikförvaltningen i Stockholms län och Stockholms stad fått anslag från Svenska Bussbranschens Riksförbunds utvecklingsfond. Pengarna går till ett projekt som ska sprida kunskap och erfarenhet kring de vanligaste framkomlighetsåtgärderna och främja en ökad nationell samverkan i frågan.

– Keolis arbetar sedan en tid tillbaka med att proaktivt förbättra framkomligheten för vår busstrafik. Vi har god samverkan med Trafikförvaltningen och Stockholms stad och är glada över att få utvärdera våra insatser och dela med oss av resultaten till bussbranschen, säger Astrid Adelsköld, framkomlighetschef på Keolis.

Det nya projektet utgörs av en effektbedömning för ett antal typåtgärder som används för att öka busstrafikens framkomlighet i stadsmiljö. Bedömningen ska bland annat innehålla påverkan på busstrafikens restider, hastighet, pålitlighet och förutsägbarhet. Den samhällsekonomiska nyttan och kostnaden ska även bedömas.

– Projektet är tänkt att stärka och utveckla den svenska bussbranschen. Vi ser den här typen av framkomlighetsåtgärder som ett steg i en positiv utveckling av resor med buss, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd på Sveriges Bussföretag.

Arbetet ska bland annat mynna ut i en broschyr som ska kunna användas som beslutsunderlag för tjänstemän hos operatörer, kommuner och regionala kollektivtrafikmyndigheter samt politiker och beslutsfattare i Sverige.

Projektet startar efter årsskiftet och pågår till och med första kvartalet 2020.

Valerio Nicolai
Presskommunikatör
08-51902022
valerio.nicolai@keolis.se

Keolis affärsidé är att genom lokalt anpassad och hållbar stadstrafik skapa värde för resenärerna, samhället och ägarna. Keolis Sverige finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Dalarna, Östergötland och Värmland. Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag med verksamhet i 16 länder på fyra kontinenter.  www.keolis.se

Om oss

Keolis är ett av Europas ledande kollektivtrafikföretag, som genom att sätta människan i centrum skapar smarta, effektiva och hållbara sätt att resa. I Sverige är vi ca 6 000 medarbetare och vi finns i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Dalarna, Karlstad, Östergötland och Närke. www.keolis.se

Prenumerera

Media

Media