Citat

Jag är glad och stolt över det förtroende som Skånetrafiken har gett oss och över att vi inom kort även finns i Skåne. Jag ser fram mot att få leverera punktlig, hållbar och säker kollektivtrafik även till Lundaborna.
Jan Kilström, VD Keolis
Caroline Ottossons gedigna kompetens och erfarenhet inom kollektivtrafik kommer att ytterligare vässa Keolis förmåga, inte minst vad gäller spårbunden trafik som till exempel tunnelbana.
Jan Kilström, VD Keolis Sverige
Keolis arbete med elbussar och laddinfrastruktur fortsätter enligt plan. Eldriven kollektivtrafik är en viktig parameter i utvecklingen av hållbara städer och vi är väldigt glada över att få vara en del av Göteborgs stads satsning.
Jan Kilström, VD Keolis Sverige
Jag är glad över vårt samarbete med Wennström, de har en gedigen erfarenhet och tar ett helhetsansvar för installationerna.
Joacim Törnqvist, Specialist elfordon, Keolis Sverige
Vi är glada över det förtroende vi har fått av Västtrafik och ser fram mot att få erbjuda resenärerna bra komfort i nya dubbeldäckare .
Stefan Gustavsson, Produktionsdirektör Keolis
Att kombinera ny teknik och innovation med traditionell kollektivtrafik är ett väldigt bra exempel på hur Keolis bidrar till hållbara städer och samhällen.
Jan Kilström, VD Keolis
Det känns fantastiskt att få vara en del av detta projekt tillsammans med Karlstadsbuss och Region Värmland. Ju mer effektiv kollektivtrafiken är desto mer bidrar vår verksamhet till klimatmålen.
Linda Hultgren, depåchef på Keolis Karlstad
Att uppmuntra till vaccination är ett sätt att skydda våra medarbetare och samtidigt bidra till att samhället snabbare kan öppna upp efter pandemin.
Jan Kilström, VD Keolis
Jag utmanar våra branschkollegor att göra samma sak och erbjuda medarbetare som vaccinerar sig en timmes kompensationsledigt.
Jan Kilström, VD Keolis
- Det har ett stort värde för oss på Keolis att på ytterligare ett sätt kunna bidra till en bättre luftkvalitet. Keolis bussar körs sedan 2015 genomgående på förnybart bränsle och satsningar som förbättrar luftkvaliteten är viktigt för oss att delta i.
Jan Kilström, VD Keolis
- Vi forskar på hur nya sensorer och nya data kan utveckla staden och dess miljö. Linjebussar är här en intressant plattform, och vi ser med stort intresse på det pågående samarbetet inom projektet.
Anders Karlström, Professor samt Head of Transport and Location Analysis, KTH
Som en av Sveriges största bussoperatörer har Keolis en central roll i utvecklingen av kollektivtrafiken. Carolines breda erfarenhet och kompetens inom området stärker såväl bolaget som styrelsen.
Anders Ehrling., Ordförande Keolis
Jag uppskattar att kunna bidra till utvecklingen av Keolis. Bolaget har en viktig roll att fylla i den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken i Sverige och bidrar till en hållbar samhällsutveckling, frågor som jag tycker är viktiga och intressanta.
Caroline Ottosson, Styrelseledamot Keolis
- Jag är väldigt glad över att få kliva in i ett bolag med ett starkt driv och som redan har kommit långt med sitt arbete inom framkomlighet och hållbarhet
Jan Kilström
- Jag är bekymrad över den utveckling som vi har i Sverige just nu. Många vill framhålla jobben som en lösning på samhällsutmaningen och här är en bransch som skriker efter folk. Men de som kan tänka sig att köra buss får inte tillgång till rätt utbildning och fastnar i stället i byråkratiska strukturer och bidragsanställningar. Genom vår trafikskola förändrar vi inte bara branschen men även vardagen för många individer. Helt enkelt, vi ger människor ett riktigt jobb,
Cecilia Jerneheim HR och Kommunikationsdirektör Keolis Sverige
I grunden handlar det om att våga prioritera bussresenärerna framför den enskilda bilisten
Alexis Kahlmann, affärsområdeschef Keolis
Kollektivtrafiken är samhällskritisk, ett scenario där den inte fungerar påverkar oss alla enormt. Keolis kunde inte längre stillatigande se hur bristen på personal växer utan att något sker för att lösa dödläget, därför har vi tagit beslutet att göra något åt situationen
Cecilia Jerneheim
Det var för oss en historisk milstolpe när vi slutade med diesel och gick över till förnybara bränslen
Magnus Åkerhielm, vd Keolis
Tillsammans med löparna samlade vi in 31 ton avfall som ger tillräckligt med bränsle för att driva till exempel hela linje 4 i Stockholm under en dag.
Ulf Rosengren, hållbarhetschef på Keolis Sverige
Vi är mycket glada över det ökande resandet och hoppas att många fler upptäcker vår fantastiska huvudstad genom bussen och om Pokemon Go spelet kan bidra till detta så är det bara positivt
Karl Orton, teknisk chef Keolis
Att känna att jag utför ett bra och viktigt jobb för mina resenärer. Att de blir nöjda och känner sig trygga, det är ett stort ansvar. Så älskar jag den sociala biten som ingår i att göra ett bra servicejobb.
David, förare i Jönköping
Vi kommer så snabbt som möjligt att börja arbeta tillsammans med överlämnade operatören så att alla medarbetare ska ha tillgång till bra information och känna sig välkomna hos Keolis
Magnus Åkerhielm, vd Keolis
Keolis har en tydlig målsättning att fortsätta växa och etablera sig inom spårtrafik och där vill jag kunna bidra
Jan Forsberg
Idag drivs 9 av 10 av våra bussar på förnyelsebara bränslen och genom initiativet att producera egen el så lyfter vi vårt hållbarhetsarbete ytterligare en nivå.
Catarina Fritz, ekonomidirektör och ansvarig för hållbarhetsfrågor
Det fantastiska arbete som våra 6000 medarbetare varje dag bidrar till vill vi lyfta fram. Därför lanserar vi nu en ny grafisk profil som särskiljer Keolis och som ska tydliggöra våra värderingar och den kompetens som finns inom företaget.
Cecilia Jernehiem, HR- Kommunikationsdirektör
- Vi har ett utmärkt utgångsläge för att fortsätta växa. Vi har långsiktiga, kompetenta och stabila ägare i Keolis Group och SNCF. Dessutom har vi rekryterat flera nyckelpersoner med gedigen spårkompetens.
Magnus Åkerhielm vd Keolis
Det är ett viktigt besked att vi fått rätt i sakfrågan
Magnus Åkerhielm, vd Keolis Sverige
- För att fortsatt kunna leverera högkvalitativa och konkurrenskraftiga anbud så behöver vår anbudsavdelning växa. Vi kommer under våren att fördubbla antalet medarbetare vilket är ett direkt resultat av att vi vill vinna nya avtal i Sverige
Johan Båging, chef Keolis anbudsavdelning
Jag tycker att det ska bli spännande och roligt, inte minst med tanke på den offensiva förändringsresa som pågår inom företaget där HR- och Kommunikationsfrågor är viktiga framgångsfaktorer
Cecilia Jerneheim
Nu gör vi en satsning för att öka komforten och kvalitén för resenärerna samtidigt som vi tar ytterligare ett steg i vårt miljöarbete
Magnus Åkerhielm, vd Keolis Sverige
Jag känner en stor glädje över beskedet. Att få fortsätt förtroende att bedriva den mest komplexa och prestigefyllda trafiken i hela Sverige är självklart en ära.
Magnus Åkerhielm, vd Keolis Sverige
Vi vet att många kvinnliga sökande funderar på om det är svårt att köra buss och om de måste ha busskörkort innan de söker arbete hos oss. Men busskörning är någonting som vi lär dig. Det vi söker är personer som är serviceinriktade och som vill ha ett flexibelt och ansvarsfullt arbete
Annica Fors, rekryteringschef Keolis Sverige
Vi erbjuder ett roligt och ansvarsfullt arbete i en framtidsbransch och vi ser gärna fler kvinnliga sökande.
Annica Fors, rekryteringschef Keolis Sverige
Det vi söker är personer som är serviceinriktade och som vill ha ett flexibelt och ansvarsfullt arbete.
Lotta Söderström HR direktör Keolis Sverige