Dela

Om oss

Keolis är ett globalt bussföretag med en stark förmåga att anpassa erbjudandet till kundernas och resenärernas behov på varje enskild marknad. Keolis Sverige har 6000 anställda och omsätter 5 miljarder kronor. Tillsammans med uppdragsgivarna utvecklar Keolis resandet, förenklar vardagen för resenären och bidrar på så sätt till hållbara städer.

Kontakt

 • Keolis pressjour
  08-51902022
  http://keolis.se
 • Karin Nilsson Malmén

  Kommunikationsdirektör


  0046-70-3584306
 • Citat

  - Det har ett stort värde för oss på Keolis att på ytterligare ett sätt kunna bidra till en bättre luftkvalitet. Keolis bussar körs sedan 2015 genomgående på förnybart bränsle och satsningar som förbättrar luftkvaliteten är viktigt för oss att delta i.
  Jan Kilström, VD Keolis
  - Vi forskar på hur nya sensorer och nya data kan utveckla staden och dess miljö. Linjebussar är här en intressant plattform, och vi ser med stort intresse på det pågående samarbetet inom projektet.
  Anders Karlström, Professor samt Head of Transport and Location Analysis, KTH
  Som en av Sveriges största bussoperatörer har Keolis en central roll i utvecklingen av kollektivtrafiken. Carolines breda erfarenhet och kompetens inom området stärker såväl bolaget som styrelsen.
  Anders Ehrling., Ordförande Keolis
  Jag uppskattar att kunna bidra till utvecklingen av Keolis. Bolaget har en viktig roll att fylla i den fortsatta utvecklingen av kollektivtrafiken i Sverige och bidrar till en hållbar samhällsutveckling, frågor som jag tycker är viktiga och intressanta.
  Caroline Ottosson, Styrelseledamot Keolis
  - Jag är väldigt glad över att få kliva in i ett bolag med ett starkt driv och som redan har kommit långt med sitt arbete inom framkomlighet och hållbarhet
  Jan Kilström
  - Jag är bekymrad över den utveckling som vi har i Sverige just nu. Många vill framhålla jobben som en lösning på samhällsutmaningen och här är en bransch som skriker efter folk. Men de som kan tänka sig att köra buss får inte tillgång till rätt utbildning och fastnar i stället i byråkratiska strukturer och bidragsanställningar. Genom vår trafikskola förändrar vi inte bara branschen men även vardagen för många individer. Helt enkelt, vi ger människor ett riktigt jobb,
  Cecilia Jerneheim HR och Kommunikationsdirektör Keolis Sverige
  I grunden handlar det om att våga prioritera bussresenärerna framför den enskilda bilisten
  Alexis Kahlmann, affärsområdeschef Keolis
  Kollektivtrafiken är samhällskritisk, ett scenario där den inte fungerar påverkar oss alla enormt. Keolis kunde inte längre stillatigande se hur bristen på personal växer utan att något sker för att lösa dödläget, därför har vi tagit beslutet att göra något åt situationen
  Cecilia Jerneheim
  Det var för oss en historisk milstolpe när vi slutade med diesel och gick över till förnybara bränslen
  Magnus Åkerhielm, vd Keolis
  Tillsammans med löparna samlade vi in 31 ton avfall som ger tillräckligt med bränsle för att driva till exempel hela linje 4 i Stockholm under en dag.
  Ulf Rosengren, hållbarhetschef på Keolis Sverige
  Vi är mycket glada över det ökande resandet och hoppas att många fler upptäcker vår fantastiska huvudstad genom bussen och om Pokemon Go spelet kan bidra till detta så är det bara positivt
  Karl Orton, teknisk chef Keolis
  Att känna att jag utför ett bra och viktigt jobb för mina resenärer. Att de blir nöjda och känner sig trygga, det är ett stort ansvar. Så älskar jag den sociala biten som ingår i att göra ett bra servicejobb.
  David, förare i Jönköping
  Vi kommer så snabbt som möjligt att börja arbeta tillsammans med överlämnade operatören så att alla medarbetare ska ha tillgång till bra information och känna sig välkomna hos Keolis
  Magnus Åkerhielm, vd Keolis
  Keolis har en tydlig målsättning att fortsätta växa och etablera sig inom spårtrafik och där vill jag kunna bidra
  Jan Forsberg
  Idag drivs 9 av 10 av våra bussar på förnyelsebara bränslen och genom initiativet att producera egen el så lyfter vi vårt hållbarhetsarbete ytterligare en nivå.
  Catarina Fritz, ekonomidirektör och ansvarig för hållbarhetsfrågor
  Det fantastiska arbete som våra 6000 medarbetare varje dag bidrar till vill vi lyfta fram. Därför lanserar vi nu en ny grafisk profil som särskiljer Keolis och som ska tydliggöra våra värderingar och den kompetens som finns inom företaget.
  Cecilia Jernehiem, HR- Kommunikationsdirektör
  - Vi har ett utmärkt utgångsläge för att fortsätta växa. Vi har långsiktiga, kompetenta och stabila ägare i Keolis Group och SNCF. Dessutom har vi rekryterat flera nyckelpersoner med gedigen spårkompetens.
  Magnus Åkerhielm vd Keolis
  Det är ett viktigt besked att vi fått rätt i sakfrågan
  Magnus Åkerhielm, vd Keolis Sverige
  - För att fortsatt kunna leverera högkvalitativa och konkurrenskraftiga anbud så behöver vår anbudsavdelning växa. Vi kommer under våren att fördubbla antalet medarbetare vilket är ett direkt resultat av att vi vill vinna nya avtal i Sverige
  Johan Båging, chef Keolis anbudsavdelning
  Jag tycker att det ska bli spännande och roligt, inte minst med tanke på den offensiva förändringsresa som pågår inom företaget där HR- och Kommunikationsfrågor är viktiga framgångsfaktorer
  Cecilia Jerneheim
  Nu gör vi en satsning för att öka komforten och kvalitén för resenärerna samtidigt som vi tar ytterligare ett steg i vårt miljöarbete
  Magnus Åkerhielm, vd Keolis Sverige
  Jag känner en stor glädje över beskedet. Att få fortsätt förtroende att bedriva den mest komplexa och prestigefyllda trafiken i hela Sverige är självklart en ära.
  Magnus Åkerhielm, vd Keolis Sverige
  Vi vet att många kvinnliga sökande funderar på om det är svårt att köra buss och om de måste ha busskörkort innan de söker arbete hos oss. Men busskörning är någonting som vi lär dig. Det vi söker är personer som är serviceinriktade och som vill ha ett flexibelt och ansvarsfullt arbete
  Annica Fors, rekryteringschef Keolis Sverige
  Vi erbjuder ett roligt och ansvarsfullt arbete i en framtidsbransch och vi ser gärna fler kvinnliga sökande.
  Annica Fors, rekryteringschef Keolis Sverige
  Det vi söker är personer som är serviceinriktade och som vill ha ett flexibelt och ansvarsfullt arbete.
  Lotta Söderström HR direktör Keolis Sverige
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp