Högre kvalitet på offentlig mat - ny rapport kartlägger offentliga kök

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Stärkt konkurrenskraft i de gröna näringarna har låtit ta fram en rapport som kartlägger de offentliga kökens arbete med livsmedelskvalitet. Det är främst landets kostchefer som intervjuats och de fick svara på frågor om vad de gör och har gjort för att höja kvaliteten på de upphandlade livsmedlen.
 – Den här rapporten hoppas och tror vi i arbetsgruppen ska vara ett stöd och inspirationskälla för alla de som arbetar med att höja kvalitén på den mat som köps in till de offentliga köken. Intressant läsning för såväl beslutsfattare, kostchefer, upphandlare och andra med intresse för frågan, förklarar Eva Sundberg, projektledare på Livsmedelsverket och aktiv i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp.

En vanlig vardag äter ungefär var tredje svensk mat som köpts in för skattepengar – exempelvis på förskolor, skolor, äldreboenden och sjukhus. Årligen köps det in livsmedel till de offentliga köken för cirka åtta miljarder kronor. Hanteringen av den offentliga maten är en omfattande och viktig verksamhet som påverkar matmarknaden i stort. För att kunna höja kvaliteten på den mat som köps in, lagas och serveras i offentliga kök finns det många åtgärder att fokusera på. Medlemmarna i Landsbygdsnätverket vill reda ut vad som görs och se till att goda erfarenheter sprids. I rapporten får du bland annat svar på om den mat som köps in för skattepengar håller hög kvalitet och vilka kvalitetskrav som upphandlarna ställer. Du får också reda på hur tydliga och specifika krav som ställs av kommuner och landsting i upphandlingarna – till exempel krav på att det kött de köper in kommer från djur som har fötts upp i enlighet med våra svenska djurskyddskrav.

Ett intressant resultat är att de flesta kommuner har höjt kvaliteten utan extra pengar. Det visar att pengar inte alltid är lösningen. Det finns andra sätt som att servera mer grönt och mindre kött, minska svinnet och laga mat efter säsong.

Ett annat intressant resultat är att samverkan mellan lokala leverantörer underlättar för att få mer närproducerat. När leverantörer samarbetar och hittar affärsmässiga lösningar är det enklare att kunna leverera de kvantiteter som behövs vid rätt tid.

Rapporten presenteras i anslutning till Matlandet-konferensen på Gotland 20-21 november.

Hela rapporten finner ni här: www.landsbygdsnatverket.se/livsmedelskvalitet

Kontaktpersoner

Eva Sundberg, Livsmedelsverket, tel: 070-620 72 60, e-post: eva.sundberg@slv.se

Sofia Lindblad, LRF, tel: 0727-26 02 12, e-post: sofia.lindblad@lrf.se

Tommy Nilsson, Landsbygdsnätverket, tel: 036-15 52 22, e-post: tommy.nilsson@jordbruksverket.se

Fakta om Landsbygdsnätverket:
  • Drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007-2013 och ska stärka genomförandet av programmet.
  • Samlar myndigheter och organisationer som är engagerade i arbetet med att utveckla den svenska landsbygden.
  • Är ett forum för att utbyta information, erfarenheter och metoder mellan intressegrupper, myndigheter och experter på lokal, nationell och internationell nivå.
  • Samlar, analyserar och sprider information om situationen på landsbygden och om landsbygdsprogrammets möjligheter.
  • Leds av en styrgrupp som fördelar medel till aktiviteter inom ramen för nätverkets verksamhet.
  • Är kontaktpunkt för leadergrupperna i Sverige.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar