Pressinbjudan Läsdagen 2 juli 2019

Tid: Tisdagen den 2 juli kl 10.00 - 16.00

Plats: Almedalsbiblioteket, barntrappan

Att kunna läsa är en grundförutsättning för fortsatt lärande och ett fundament för demokrati, välfärd och internationell konkurrenskraft. Med Läsdagen riktar vi strålkastaren på aktuella frågor som handlar om barn och unga i förskola och skola. Tillsammans med sakkunniga, forskare, författare, lärare och makthavare skapar vi dynamiska samtal. Den här dagen har vi också med oss de allra viktigaste rösterna: elevernas. Kom och hör dem ställa sina frågor till våra skolpolitiker.

Bakom Läsdagen står Stiftelsen LegiLexi och Almedalsbiblioteket.

Dagens moderator är Rickard Olsson, journalist och programledare.

Välkommen till årets viktigaste dag: Läsdagen! #läsdagen

 

Årets program

10.00 – 10.45 Skola, utanförskap och ungas kriminalitet

Hur många kullar av barn som inte kommer in på gymnasiet klarar vårt samhälle av? Studier visar att det finns en tydlig koppling mellan bristande skolgång och kriminalitet. Det är bråttom att vända utvecklingen i skolor i utsatta områden. För barnens och samhällets skull.

Hur unga klarar skolan idag är viktigare än någonsin för att inte hamna i utanförskap och kriminalitet. Enligt den senast tillgängliga årliga statistiken klarar inte var fjärde elev grundskolan med godkända betyg, samtidigt som var femte elev inte nådde gymnasieexamen. Ofattbara och skrämmande siffror. I vissa områden misslyckas majoriteten av pojkarna i skolan och man vet att just dessa ungdomar riskerar att sugas upp av de kriminella nätverken. Det är viktigt med tidiga insatser och nu lanseras läsa-skriva-räkna-garantin för förskoleklass och lågstadiet. Är det lösningen? Kommer det att räcka?

Medverkande:

Anna Ekström, Utbildningsminister (S)

Hamid Zafar, Utnämnd till Årets svensk, Barn- och utbildningschef Mullsjö kommun, fd rektor Sjumilaskolan, Göteborg

Peter Fredriksson, Generaldirektör Skolverket

Lise Tamm, Kammarchef/chefsåklagare, Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Ann-Marie Begler, fd Generaldirektör Skolinspektionen, BRÅ och Försäkringskassan, fd överdirektör Rikspolisstyrelsen och Socialstyrelsen

Jennie Gustavsson, Förbundsordförande SVEA – Sveriges elevråd

 

11.00 – 11.45 Digitaliseringen av skolan – ett misstag?

Skolan digitaliseras i snabb takt. Traditionell pedagogik utmålas av vissa som föråldrad, baserad på förlegade idéer. Men hjärnforskare varnar nu för riskerna med digitaliseringen: att hjärnan därmed inte utvecklas som den ska. Vad är det för experiment vi utsätter våra barn för?

En nationell strategi som syftar till att ytterligare påskynda digitaliseringen av skola och förskola har antagits. Forskarvärlden är dock splittrad. Digitaliseringen av skolan pekar mot både positiva och negativa effekter. Forskning visar att lärare i förskolan ofta använder surfplattor och appar som ersättning för bokläsning och lek. Samtidigt drivs från andra håll det så kallade “Silicon Valley-narrativet”: Traditionell pedagogik utmålas som föråldrad och baserad på förlegade idéer. Men hjärnforskare varnar nu för vad det gör med barnens hjärnor och talar om riskerna med digital demens bland barn och att hjärnan inte utvecklas som den ska. De pekar på kopplingen mellan läsning och att kunna tänka abstrakt: vad händer i ett samhälle där vi inte läser utan alltmer konsumerar rörligt och ljudböcker, därtill på speedläge: vad händer med hjärnan, med språket, etcetera? Vad är det för experiment vi utsätter våra barn för? Och vilka krafter är det egentligen som styr i bakgrunden?

Medverkande:

Martin Ingvar, Hjärnforskare och professor vid Karolinska Institutet

Isak Skogstad, Lärare och debattör

Lena Andersson, Författare, skribent och debattör

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKL - Sveriges kommuner och landsting

Jennie Gustavsson, Förbundsordförande SVEA – Sveriges elevråd

 

13.00 – 13.45 Vikten av högläsning – ny undersökning

Enligt forskning ger högläsning barn ett större ordförråd, bättre läsförståelse och bidrar till att barn snabbare lär sig att läsa. Dessutom minskar risken för aggressivitet, hyperaktivitet och koncentrationssvårigheter. En ny undersökning kartlägger högläsningen idag.

Här presenteras en rykande färsk undersökning om hur det står till med högläsning tillsammans med barn. Hinner vi högläsa för våra barn och elever? Är det prioriterat? När senaste undersökningen om högläsning (genomfördes av YouGov på uppdrag av Läsrörelsen och Junibacken) publicerades 2012 fick den stort genomslag i media och rubriker som – Sagostunden som försvann (första sidan på Dagens Nyheters kulturdel) syntes i massmedia. Forskare är eniga om att högläsning tillsammans med barn redan från tidig ålder har positiva effekter på barnets utveckling. Men högläsningen har även stor betydelse för eleverna under hela grundskolan. Se reportaget och få tips från Alviksskolan i Stockholm där man arbetar aktivt med högläsning i högstadiet och där eleverna hyllar undervisningen med högläsning.

Medverkande:

Mats Myrberg, Professor emeritus i specialpedagogik Stockholms universitet och KTH

Martin Widmark, Författare och initiativtagare till stiftelsen En läsande klass

Anne-Marie Körling, Lärare, föreläsare och författare

Annelie Glamsare, Specialpedagog på Läs-och skrivpedagogiskt centrum i Botkyrka

Malin Larsson, Lärare på Alviksskolan (rörligt inslag från undervisningen i klassrummet)

 

14.00 – 15.00 Svenska skolan – en plats där varken lärare eller elever vill vara?

Läget är akut. Vi har en skola där den ökande segregationen i skolan påverkar barnens chanser att klara skolan. Samtidigt ökar psykisk ohälsa hos svenska elever och alltfler lärare sjukskriver sig. Vi låter några elever fråga politikerna hur de ska lösa situationen.

Trots bättre resultat i senaste PISA-undersökningen visar det sig att pojkarna halkar efter i läsförståelse. Var fjärde elev går ut grundskolan utan godkända betyg och var femte gymnasieelev går ut gymnasiet utan examen. Många elever känner sig otrygga i skolan och allt fler elever känner sig stressade och mår psykiskt dåligt. Klimatet i skolan måste förbättras på många sätt och vi låter elever från både grundskola och gymnasium ställa våra politiker mot väggen. De kräver att ansvariga politiker agerar nu!

Medverkande:

Representanter från samtliga riksdagspartier:

Christer Nylander (L)

Gudrun Brunegård (KD)

Maria Stockhaus (M)

Marie-Louise Wernersson (C)

Linus Sköld (S)

Annika Hirvonen Falk (MP)

Ilona Szatmári Waldau (V)

Patrick Reslow (SD)

samt Elever från Vällingbyskolan (rörligt inslag från skolan)

 

Kontaktpersoner för Läsdagen:

Susanne Hamne, 070 - 620 11 94, susanne.hamne@visuellpr.se

Martina Nyman, 070 - 742 40 43, martina.nyman@visuellpr.se

 

Om Stiftelsen LegiLexi

LegiLexi är en icke vinstdrivande stiftelse, grundad av Bertil Hult som även grundat EF, med visionen att alla barn ska lära sig att läsa ordentligt under lågstadiet i svenska skolan. Att kunna läsa är en grundförutsättning för fortsatt lärande och ett fundament för demokrati, välfärd och internationell konkurrenskraft.

LegiLexis verksamhet fokuserar på att verka kompetensutvecklande och stödjande för lågstadielärare för att genom dem nå ut till alla barn i Sverige. Stiftelsens erbjudanden baserar sig på forskning och beprövad erfarenhet och drivs helt utan kommersiella, politiska eller religiösa intressen. För att nå målet stöttar LegiLexi lågstadielärare med användarvänliga verktyg, inspiration och bra material att använda i läsundervisningen. Verktygen är gratis för lärare och elever och idag används de av mer än 10 000 lågstadielärare. Läs gärna mer på hemsidan: www.legilexi.org

Taggar:

Prenumerera

Media

Media