Om oss

Genom data och teknik effektiviserar Lendify den svenska lånemarknaden. Målet med Lendify är att förbättra villkoren för sparare och låntagare och verkar för en socialt hållbar lånemarknad. Lendify har Sveriges nöjdaste privatlånekunder enligt Svensk Kvalitetsindex årliga kundundersökning 2019 och 2020. Lendify har tillstånd som betalningsinstitut från Finansinspektionen. För mer information, se www.lendify.se.