Lesjöfors växer i Europa och har stark medvind inom Automotive

Tillväxten och marknadsspridningen för Lesjöfors i Europa fortsätter. Två strategiskt viktiga företagsförvärv har skett under året i Tyskland och Slovakien. Vi gläder oss också åt våra framgångar inom Automotive-segmentet.

Under första halvåret 2013 har vi redan hälsat medarbetare från två nya fjädertillverkande företag välkomna till Lesjöforsgruppen, S & P Federnwerk i Tyskland samt Centrum B i Slovakien. De kompletterar båda på ett mycket bra sätt Lesjöfors sortiment av fjädrar och banddetaljer och utgör en bra grund för att öka vår marknadsandel i Europa. 

Högtryck på reservdelsmarknaden för bilar
Vi upplever också mycket goda tider inom vår Automotive-division som producerar produkter till eftermarknaden för bilar. Det har aldrig någonsin efterfrågats så mycket fjädrar som nu och vår utmaning är att hinna med att tillverka de volymer som efterfrågas. Vårt långsiktiga arbete med en hög servicenivå och vår förmåga att leverera det marknaden efterfrågar ger nu utdelning. Våra medarbetare gör allt för att ge bästa möjliga service och vi investerar nu för att ytterligare kunna utöka vår tillverkningskapacitet. 

Generellt stabil tillväxt trots tuffa tider
Vi befinner oss fortfarande i en lågkonjunktur inom industrisegmentet med en dämpad efterfrågan. Trots detta klarar sig våra nordiska bolag bra tack vare en extra växel i försäljningsarbetet och kundvårdande aktiviteter. I Lettland har vi höjt vår kompetens och satsar vidare för att bredda våra tillverkningsmöjligheter. Även i England går verksamheterna bra trots en generellt svag marknad. I Tyskland kan vi notera en bra utveckling för våra bolag med stigande volymer. Vi är därför glada att kunna fortsätta våra investeringar för att ytterligare effektivisera och förbättra vårt erbjudande.

Sammataget är vi en mycket stark företagsgrupp inom fjädrar och pressade produkter i Europa som har en klart bättre utveckling än våra konkurrenter. 

Småskalighet kombineras med globala nätverk
Bakom den positiva utvecklingen finns förstås våra fantastiska medarbetare som varje dag hittar lösningar på problem och ser till att våra kunder alltid prioriteras. Delegering och ansvarstagande är viktiga ledord och jag är övertygad om att det spelar en stor roll i de framgångar vi har! Tack vare småskalighet i våra fabriker kombinerat med ett globalt nätverk av fabriker, personal och därmed kompetens skapar vi grunden som gör Lesjöforsgruppen så framgångsrik. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media