Citat

Vår relation med Bruderer sträcker sig 15 år tillbaka i tiden och detta är den tredje nya maskinen vi köper in. Den schweiziska stansningsteknologin är världsledande när det gäller precision som ger efterfrågade toleranser och flexibilitet. Vi ser maskinen som juvelen i kronan i vår maskinpark.
Stuart McSheehy, vd för European Springs & Pressings
Lokala lösningar blir allt viktigare för våra kunder. Det pågåendet upplägget med elbilstillverkaren är ett talande exempel som visar uppsidan med att samverka med en global koncern som vår där vi med lokala lösningar kan optimera pris, service och leverans oavsett var i världen behovet uppstår.
Miro Ribaric, vd för Stumpp + Schüle
Vi har märkt en ökad efterfrågan från marknaden de senaste åren och därför var det helt rätt tid att introducera denna produktgrupp nu. Det finns ett sug från framför allt industrikunder i hela Europa och vi är glada över att nu kunna komplettera vårt utbud av gasfjädrar med ännu en efterfrågad produkt.
Greg Lehman, produktchef på Lesjöfors Stockholms Fjäder
Ända sedan Lesjöfors klev in som ägare, så har vi fortsatt att bredda vår marknadsnärvaro och förfinat innovativa försäljningstekniker och produkter. Särskilt har Lesjöfors decentraliserade ledningsstruktur varit viktig för att behålla vår identitet samtidigt som vi haft tillgång till Lesjöfors samlade expertis och support.
Rob Lamb, chef för Metrol Springs
I Lesjöfors är vi mycket glada och stolta över att kunna redovisa vårt bästa resultat någonsin för första kvartalet 2021. Våra åtgärder för att effektivisera våra processer och öka våra marknadsandelar har gett utdelning.
Ola Tengroth, CEO
Vi är glada att denna möjlighet dök upp och mars 2020 var rätt tid för oss att göra en övergång till en rimlig kostnad. Vi bevakar nya möjligheter för ytterligare åtgärder genom the Greenhouse Gas Protocol.
Frank Jahn, vd för Velleuer
Lättheten i att ha ett partnerskap som bygger på samma värdegrund som vår går inte att underskatta. Kompetensen, lyhördheten och flexibiliteten är faktorer som gör att vi gärna rekommenderar Lesjöfors till andra.
Thomas Hagel, R&D Manager på North Trampoline
Vår ambition slutar inte i och med tävlingarna, utan vi vill fortsätta optimera systemen och bistå med expertis till ett fullskaligt hyperloop-nätverk vi hoppas kunna se i Sverige i sinom tid.
Claes Henriksson, lagkapten för KTH Hyperloop
Övergången till biogasol är ett av många hållbarhetsprojekt inom koncernen som verkligen visar vårt engagemang i den gröna omställningen. På koncernnivå följer vi övergången med stort intresse och utvärderar biogasolprojektet systematiskt gentemot våra mål och faller allt väl ut är sannolikheten stor att fler koncernbolag följer efter.
Ola Tengroth, vd för Lesjöforsgruppen
Syftet med labbet är dels att tillgodose ett ökande provningsbehov från våra kunder, men framför allt att kunna utveckla våra produktionsprocesser och vår kunskap om fjädrar och de material vi arbetar med. Vi hoppas att testlabbet kommer att bli ett europeiskt center för fjäderutveckling framöver.
Stefan Musslinder, teknisk chef för Lesjöforskoncernen
Vi har arbetat hårt och fokuserat med vår arbetsmiljö, men vi har fortfarande fler åtgärder vi kommer att introducera innan vi är nöjda. Ett viktigt steg blir att implementera Gemba Walk Management där dagliga rundturer i verksamheten ska uppmärksamma risksituationer för att vi på så sätt ska kunna åtgärda skaderisker och höja säkerhetsnivån ytterligare.
Mikael Andersson, vd för Lesjöfors China
Vi ser att allt fler industriföretag strävar efter att minska elförbrukningen och övergå till fossilfria energikällor. Det är dock inte många i vår region som ännu installerat en solcellsanläggning av vår storlek, så vi är glada att vi haft denna möjlighet.
Marcus Hartvigsson, chef för Lesjöfors Banddetaljer
Vår koncern har en inbyggd robusthet med stark kassa, stabila leverantörskedjor och långsiktiga strategier som är unikt och en av våra absolut främsta styrkor.
Ola Tenroth, koncernchef
Storbritannien är inte välkänt för sin tillverkningsindustri, men här har vi två aktörer i Cornwall som samarbetar för att skapa en produkt som ökar säkerheten i infrastruktur världen över. Samarbetet med European Springs & Pressings ger oss möjlighet att kunna ha en välrenommerad ’Made in Britain’-stämpel på våra förstklassiga produkter.
Arun Kingwell, teknikspecialist på Vexcolt
Lesjöfors har expanderat maskinparken och produktionskapacitet i Storbritannien för att kunna tillverka majoriteten av produkterna i landet utifall att behovet uppstår. Lesjöfors är ett stabilt, långsiktigt företag med fokus på kvalitet, sortimentbredd och service. Även om ingen kan förutspå framtiden är jag övertygad om att vi kommer att se många toppar och dalar även under kommande år. Nu när 2020 går mot sitt slut ser vi positivt på framtiden när vi kan fortsätta utvecklas i takt med våra kunders behov.
Robert Glynn, vice vd och divisionschef för Lesjöfors IAM
Genom våra investeringar i den slovakiska fabriken, stärker vi inte bara vår lokala närvaro utan även vår generella marknadsposition. Med tanke på koncernens fokus på att finnas nära våra kunder, har det blivit viktigare än någonsin att bredda både produkt- och tjänsteutbud utifrån det.
Miro Ribaric, vd för Stumpp + Schüle-gruppen.
Vår nya, uppdaterade maskinpark är självklart även viktig för att vi inte bara ska bli mer produktiva utan även mer effektiva i energi- och materialförbrukning. Vi är väldigt glada att Lesjöfors ledning har förstått potentialen i Baltikum och tror på utvecklingen av vårt företag. Det lettiska teamet är nu mer än redo att ta sig an nya affärer och fler avancerade fjäderprojekt.
Ingars Jaunzems, chef för Lesjöfors Springs LV
När vi frågade varför kunden valt oss sa han att JWSL var det företag som var mest lyhört för hans önskemål och att det var lika enkelt att samarbeta med ett företag i Singapore som med en lokal leverantör.
Roy Loh, Vice President spring technology för Lesjöfors i Asien
Vi är glada att vi kan bidra till att bekämpa denna världsomfattande pandemi. Våra produkter lever upp till de högt ställda kraven som den hårt reglerade medicinteknikbranschen verkar inom och vi har gjort vårt yttersta för att klara en ökad produktion av den efterfrågade komponenten och leveranser inom de snäva tidsramarna.
Roy Loh, vice vd för Lesjöfors Spring Technology i Asien
Vårt sortiment omfattar transportband för hela förädlingskedjan, från bakning, fritering och bearbetning till frysning och förpackning.
Henrik Berner, försäljningsansvarig för Lesjöfors Industrifjädrar i Herrljunga.
Vissa av våra höghastighetsmaskiner går på högtryck och kan producera upp till fem miljoner fjädrar per timme. Vi är mycket glada att vi kan bidra med vår del till den så hårt belastade sjukvården.
Stuart McSheehy, chef för European Springs & Pressings i London
Lesjöfors har en stabil krisberedskap som är aktiverad både på koncernnivå och i varje bolag. Vi följer utvecklingen globalt och lokalt och anpassar oss snabbt efter rådande situation.
Ola Tengroth, koncernchef Lesjöfors
Det är inte ovanligt att vi får förfrågningar på fjädrar som ska arbeta nära en ugn eller i flödesventiler för ånga till exempel. Tryckfjädrar i verktygsstål skulle kunna komma att bli ett mycket gott och prisvärt alternativ i många applikationer där fjädrar behöver klara en förhöjd temperatur.
Per Davidsson, teknisk chef för Lesjöfors Fjädrar i Lesjöfors
Med större utrymmen och högklassig produktionsutrustning är vi väl förberedda för att kunna ta oss an fler komplexa och utmanande projekt.
Jan-Erik Nordh, chef för Lesjöfors Industrifjädrar i Nordmarkshyttan
Våra konstruktörer kan specialdesigna gasfjädrar som sedan tillverkas i högkvalitativa material för en mängd applikationer. Vi kan anpassa designen till den längd, koppling och fästpunkt som önskas i vår produktion.
Aeren Bullman, Creative Lead på Metrol Springs
Tack vare större investeringar och viktiga strukturella grepp står vi väl rustade för att möta en uppgång.
Ola Tengroth, CEO Lesjöforsgruppen
Trots en allmän försiktighet för investeringar i Storbritannien, har vår ägare sett potentialen och vågat satsa, vilket gett omedelbart resultat i en ökning av omsättningen från 19 till 23 miljoner pund på två år.
Michael Gibbs, chef för European Springs & Pressings
Att vi har kompetenser från alla affärsområden på plats under alla dagar på mässan, leder ju till att våra besökare får svar på sina frågor direkt och får en större kontaktyta direkt på mässan med flera av våra enheter.
Henrik Berner, teknisk säljare i Herrljunga och mässgeneral för Lesjöforsgruppen
Vi är glada över att ha bidragit med vår expertis till projektet. Hållbarhetsfrågor är oerhört viktiga även i vår koncern och att stödja framtidens fordonsutvecklare kändes självklart för oss som redan är en viktig underleverantör av fjädrar till fordonsindustrin.
Patrik Linde, chef för Lesjöfors Stockholms Fjäder/Produktion
Vi är mycket glada över att samarbeta med en svensk leverantör med digra kunskaper, effektiv produktion och en mycket tillmötesgående teknisk utvecklingssupport.
Thomas Hagel, R&D Manager på North Trampoline
Vi har varit med från början i projektet genom teknisk konsultation, tekniska prover och diverse tester. Detta är ett jättebra exempel hur man kan få plats med många fjädrar i liten konstruktion.
Henrik Berner, teknisk säljare i Herrljunga
Vi är nu mer konkurrenskraftiga med en betydligt högre kapacitet så vi kan ta oss an fler projekt. Vi är glada att vi är en del av den solida Lesjöforskoncern med långsiktigt fokus som kontinuerligt investerar och tror på vårt starka erbjudande till marknaden.
Brian Jensen, chef för Lesjöfors Tinglev
Lesjöfors var ett bra bollplank och vi fick otroligt fin support och ett givande samarbete med stor flexibilitet och expertis från bland annat prototypverkstad och verktygstillverkning.
Hanna Risén, Mechanical Design Engineer på Hövding
Det är enkelt, snabbt och konstruktivt att samarbeta med Lesjöfors. Vi har ett samarbete som går långt bak i tiden och vi är mycket nöjda.
Johan Hellsten, Easyrigs grundare
Vi ska göra vad vi kan för att sätta fokus på frågorna och minska våra negativa avtryck.
Peter Rosenqvist, ansvarig för kvalitet och miljö inom Lesjöfors
Att kunna lita på varandra är vad som kännetecknar ett bra partnerskap. Vårt partnerskap präglas inte bara av pålitlighet och tillförlitlighet utan ni erbjuder även enastående kvalitet, fördelaktig prisnivå, flexibilitet, service och innovativ styrka, och har så gjort i många år.
Bertram Kandziora, styrelseordförande Stihl-koncernen
En fjäders egenskaper bygger på tre faktorer; material, tillverkningsprocess och konstruktion. Genom djuplodande kunskaper inom alla tre områden kan vi uppfylla den specifikation vi får från kunden.
Stefan Musslinder, teknisk chef Lesjöforskoncernen
Det känns bra att vi inte bara lever upp till minimikrav utan nu är väl rustade inför ännu hårdare miljö- och säkerhetskrav i framtiden.
Mikael Andersson, chef för Lesjöfors China
Att hålla dessa möten regelbundet är mycket viktigt för utvecklingen av vår koncern.
Stefan Musslinder, teknisk chef Lesjöforskoncernen
De Spiraal och Tribelt är bolag som passar väl in i Lesjöfors europeiska plattform med sin diversifierade kundbas och möjligheter till korsförsäljning med våra existerande verksamheter. Tribelt öppnar dessutom en ny marknad för Lesjöfors med applikationer för transportband.
Kjell-Arne Lindbäck, vd Lesjöfors AB
Eftersom säljteamet i montern satts ihop från olika Lesjöforsbolag kompletterade vi varandra perfekt och kunde erbjuda bred och djup kunskap inom hela fjäderspektrat.
Marcela Valúšková, Lesjöfors Springs Slovakia
European Springs & Pressings inte bara förstod vårt behov utan levererade också en snabb och snygg lösning som tillförde våra kunder en extra dimension vid deras besök hos oss. Hatten av för den proffsiga hanteringen av vårt projekt!
Joel Bondoux, teknisk chef på Sketch
Vi ser stora fördelar med att delta i sådana specialmässor för den ryska fordonsmarknaden och det hjälper oss att göra Lesjöfors varumärke känt i vår del av världen.
Konstantin Breze, chef för Lesjöfors i Ryssland
Vi är öppna för ytterligare förvärvsprojekt för att stärka vår närvaro ute i världen och jobbar metodiskt för att realisera nya spännande projekt.
Kjell-Arne Lindbäck, CEO Lesjöforsgruppen
Vi är väldigt glada över att vi kan attrahera engagerade, högkvalificerade medarbetare som ständigt vill utveckla sig själva och vårt företags produkter och processer in i framtiden.
Frank Jahn, vd Velleuer
En investering i den här klassen är ett bevis på våra ambitioner att hålla absolut världsklass som fjädertillverkare.
Michael Gibbs, chef för European Springs & Pressings i Cornwall
Att vi fördjupar och delar med oss av vår djupa tekniska kunskap drar vi nytta av inom hela koncernen samt givetvis våra kunder i förlängningen.
Stefan Musslinder, teknisk chef i Lesjöforskoncernen
En viktig beståndsdel i våra framgångar är vårt fokus på ”lean production”. Automatiserade processer innebär inte bara effektiviseringar i produktionen utan visar sig också i investeringsbudgeten där vi kan räkna hem investeringen redan inom fem år.
Michael Gibbs, Managing Director för European Springs & Pressings i Cornwall
Vår långsiktiga plan är att så småningom kunna erbjuda hela Lesjöfors standardsortiment av vridfjädrar, samt några av specialvarianterna såsom koniska fjädrar och vibrationsfjädrar i Australien.
Russell Mollison, vd för ASI Springs
Elmia Subcontractor är ett lönsamt sätt för oss i Lesjöforskoncernen att visa upp vår produktflora och vår tekniska kompetens för nya och befintliga kontakter.
Henrik Berner, försäljningschef Lesjöfors Springs & Pressings AB och mässamordnare för Elmia Subcontractor