Dela

Kontakt

Citat

Vi är så stolta över allt Feal representerar och har uppnått. Att samarbeta med Lesjӧfors för att få till en optimal fjäderlösning var viktigt av många anledningar. Det är partnerskap som detta, där vi ömsesidigt levererar kvalitetsprodukter genomsyrade av hållbara värderingar som ger en mångfacetterad relation med fördelar på många plan.
Daniel Stjernlöf, försäljningschef på Feal
Vårt mål är att vara det mest hållbara fjäderföretaget i världen. För att uppnå detta måste vi agera.
Ola Tengroth, koncernchef för Lesjӧfors
Vi fortsätter att leverera den aktuella plockvagnen till kunden och säljer den även till andra kunder inom detta segment. Vi kommer definitivt att vända oss till Lesjöfors igen när vi behöver fjäderexpertis.
Patrik Ignell, R&D manager för Helge Nyberg
Det underlättar mycket för oss att leverera den optimala fjädern till kunden om vi har noggranna designritningar. För att uppnå det behöver inköparen grundläggande kunskaper inom fjäderteknik. Den här utbildningen var en win-win för båda parter.
Janne Salminen, kundansvarig på Lesjöfors Springs Oy
Det var så häftigt att bygga och testa fjäderfunktionaliteten på plats i fabriken. Lesjöfors möjligheter och servicegrad är unik och bygger på en djup förståelse för fjäderprecision. De utvecklade fjädrar som var gjorda just för den här bilen - man kan nästan säga handgjorda med generationer av fjäderexpertis. På ett unikt sätt levererar de på den nivå av kvalitet och prestanda vi kräver.
Joakim Rydholm, chef för chassiutveckling på Polestar
Genom förvärvet ökar vi våra intäkter i USA med cirka 30 procent, vilket innebär att Lesjöfors nu har en betydande närvaro i regionen. Tollman är ett välskött företag som har gjort betydande investeringar de senaste åren och vi ser stor potential att accelerera intäktstillväxten genom Lesjöfors säljnätverk.
Ola Tenroth, vd för Lesjöforskoncernen
Storleken på investeringen i Indien är cirka 1,9 miljoner euro vilket innebär mer än en fördubbling av vår kapacitet vilket i förlängningen öppnar dörren för ett framgångsrikt inträde på den nordamerikanska marknaden.
Jelle van Vliet och Conrad Hietink, Alcomex ledningsgrupp
Vi är överväldigade av det stora intresset i vår monter. Vi har knutit många intressanta kontakter och fått en bra chans att lyssna på vad branschen pratar om, både möjligheter och utmaningar. Lesjöfors kan lösa många problem med våra förstklassiga medicinska fjädrar och banddetaljer samt breda tillverkningskunskaper.
Martin Schulze, försäljningschef på Lesjöfors Industrial Springs & Pressings, Tyskland
Ett av de stora prospekten från årets event som vi kunde ta hem för att arbeta vidare med är ett mångmiljoncase där vi hoppas kunna hitta vägar till ett framgångsrikt partnerskap.
Henrik Berner, affärsutvecklingschef och Lesjöfors koordinator för Elmia Subcontractor
Efter att ha kört ett genomgripande testprogram i vårt eget labb började vi tillverka små serier portar med Alcomex-fjädrar. 2017 gav vi grönt ljus på alla plan och beslöt oss för att ta nästa steg med Alcomex som vår enda partner för fjädrar. Vilket betyder att vi förlitar oss till 100 procent på deras kapacitet och prestanda.
Kees-Jan Honig, vd för ConDoor
Lärlingar och ny arbetskraft efterfrågas i allt högre utsträckning då tillverkningsindustrin i Storbritannien står inför den största kompetensbristen på över 30 år. Vi ser också en minskning av unga personer som intresserar sig för tillverkningssektorn, vilket så småningom kommer att resultera i en omfattande arbetskraftsbrist vid kommande generationsskifte. En strategisk och fortlöpande rekryteringsprocess är därför avgörande där vi aktivt söker efter nya tekniska talanger.
Stuart McSheehy, chef för European Springs & Pressings
Med en av de mest avancerade utrustningarna för tillverkning av tunga fjädrar kunde vårt team av ingenjörer arbeta på flera olika designlösningar, utveckla prototyper och prover som skapade rätt lösning för kunden. Tillsammans utvecklade vi en produkt som inte bara säkrade en ny fjäderlösning, vi levererade också en ny kostnadseffektiv produktlinje för kunden.
Michael Gibbs, vd för Lesjöfors Heavy Springs UK
Tyvärr lär tråddetaljen väl aldrig gå sönder så vi får möjlighet att sälja fler om inte fiskarna tappar fiskelådan i sjön.
Christian Larsson, teknisk säljare på Lesjöfors Industrifjädrar i Nordmarkshyttan
Materialval, design och layout av fjädrarna är grundläggande för att gymnastikmattan ska bidra till den ultimata upplevelsen. Att använda material av bästa kvalitet är av yttersta vikt för funktionen.
Andreas Adams, vice vd för Tumbl Trak UK Ltd
När vi deltar i mässor och träffar OEM’s (Original Equipment Manufacturer), slutkunder, kollegor och konkurrenter får vi en känsla för stämningen på marknaden och hur företagen utvecklas. Detta är värdefull information eftersom det kan hjälpa oss att ta affärskritiska beslut inför framtiden.
Henri Veldhuis, vd för Tribelt
Det var en stor utmaning att klara de tekniska kraven och en riktig laginsats. Det nära och täta samarbetet mellan MoonBikes-teamet, produktionen i Brno och våra ingenjörer gjorde det möjligt att designa en högfunktionell lösning.
Marco Dekker, teknikchef på Alcomex
Som marknadsledande inom tunga fjädrar strävar vi efter att leda utvecklingen med den allra senaste tekniken. Vi vill säkerställa att vi ligger före i kampen om att leverera konkurrenskraftiga produkter till vår kundbas inom de många sektorer vi arbetar med. Denna senaste investering gör det inte bara möjligt för oss att utöka vårt produktsortiment, den skapar också en ny flexibilitet för materialkvalitet vilket ger kunden fler möjligheter. I förlängningen innebär det en högre kostnadseffektivitet för våra kunder.
Jan Carlson, vd för Lesjöfors Fjädrar
Tyvärr ser vi en utmanande situation framför oss för andra kvartalet när det gäller materialförsörjning och ökat kostnadstryck.
Ola Tengroth, koncernchef
Vi tror att det är den första helautomatiska förpackningslinjen inom området fordonsfjädrar. Våra kunder signalerar att det är en stor fördel med de kortare ledtiderna som detta medfört.
Richard Küpper, chef för Lesjöfors Springs GmbH i Hagen
Vi ser fram emot att leverera våra lösningar till många lokala aktörer i Spanien. Vårt främsta fokus blir marknaden för dörrfjädrar, ett segment där Alcomex är ledande i Europa. När det gäller industrifjädrar har vi mycket intressanta industrier att närma oss där vi genom vår erfarenhet och expertis kan addera mervärde. Vår koncern ser en mycket ljus framtid framför oss på denna nya marknad.
Conrad Hietink, vd för Alcomex
Vi är glada över att ha en stor global koncern bakom oss som är ledande inom fjäderområdet och som ser tillväxtmöjligheter på den amerikanska marknaden. Vi kan nu erbjuda ett bredare produktsortiment till våra kunder och bistå företagen i koncernen med vår kapacitet och kunskap. Stora fördelar för alla parter!
David Devoe, vd för Plymouth Spring
Att arbeta med hela värdekedjan är något vi kommer lägga stor vikt vid och blir ett allt viktigare kundkrav. Vi behöver säkerställa att till exempel material vi köper in och transportledet uppfyller de krav vi ställer på hållbarhet.
Anna Haesert, Head of Sustainability
Att träffa befintliga och potentiella kunder under avslappnade former är alltid givande. Det är inte bara ett tillfälle för oss att sälja och berätta om vår breda verksamhet utan vi lär oss också mycket av vad som händer i företagen och kan snappa upp nya trender och önskemål.
Henrik Berner, huvudansvarig för Lesjöfors närvaro på Elmia
Vår relation med Bruderer sträcker sig 15 år tillbaka i tiden och detta är den tredje nya maskinen vi köper in. Den schweiziska stansningsteknologin är världsledande när det gäller precision som ger efterfrågade toleranser och flexibilitet. Vi ser maskinen som juvelen i kronan i vår maskinpark.
Stuart McSheehy, vd för European Springs & Pressings
Lokala lösningar blir allt viktigare för våra kunder. Det pågåendet upplägget med elbilstillverkaren är ett talande exempel som visar uppsidan med att samverka med en global koncern som vår där vi med lokala lösningar kan optimera pris, service och leverans oavsett var i världen behovet uppstår.
Miro Ribaric, vd för Stumpp + Schüle
Vi har märkt en ökad efterfrågan från marknaden de senaste åren och därför var det helt rätt tid att introducera denna produktgrupp nu. Det finns ett sug från framför allt industrikunder i hela Europa och vi är glada över att nu kunna komplettera vårt utbud av gasfjädrar med ännu en efterfrågad produkt.
Greg Lehman, produktchef på Lesjöfors Stockholms Fjäder
Ända sedan Lesjöfors klev in som ägare, så har vi fortsatt att bredda vår marknadsnärvaro och förfinat innovativa försäljningstekniker och produkter. Särskilt har Lesjöfors decentraliserade ledningsstruktur varit viktig för att behålla vår identitet samtidigt som vi haft tillgång till Lesjöfors samlade expertis och support.
Rob Lamb, chef för Metrol Springs
I Lesjöfors är vi mycket glada och stolta över att kunna redovisa vårt bästa resultat någonsin för första kvartalet 2021. Våra åtgärder för att effektivisera våra processer och öka våra marknadsandelar har gett utdelning.
Ola Tengroth, CEO
Vi är glada att denna möjlighet dök upp och mars 2020 var rätt tid för oss att göra en övergång till en rimlig kostnad. Vi bevakar nya möjligheter för ytterligare åtgärder genom the Greenhouse Gas Protocol.
Frank Jahn, vd för Velleuer
Lättheten i att ha ett partnerskap som bygger på samma värdegrund som vår går inte att underskatta. Kompetensen, lyhördheten och flexibiliteten är faktorer som gör att vi gärna rekommenderar Lesjöfors till andra.
Thomas Hagel, R&D Manager på North Trampoline
Vår ambition slutar inte i och med tävlingarna, utan vi vill fortsätta optimera systemen och bistå med expertis till ett fullskaligt hyperloop-nätverk vi hoppas kunna se i Sverige i sinom tid.
Claes Henriksson, lagkapten för KTH Hyperloop
Övergången till biogasol är ett av många hållbarhetsprojekt inom koncernen som verkligen visar vårt engagemang i den gröna omställningen. På koncernnivå följer vi övergången med stort intresse och utvärderar biogasolprojektet systematiskt gentemot våra mål och faller allt väl ut är sannolikheten stor att fler koncernbolag följer efter.
Ola Tengroth, vd för Lesjöforsgruppen
Syftet med labbet är dels att tillgodose ett ökande provningsbehov från våra kunder, men framför allt att kunna utveckla våra produktionsprocesser och vår kunskap om fjädrar och de material vi arbetar med. Vi hoppas att testlabbet kommer att bli ett europeiskt center för fjäderutveckling framöver.
Stefan Musslinder, teknisk chef för Lesjöforskoncernen
Vi har arbetat hårt och fokuserat med vår arbetsmiljö, men vi har fortfarande fler åtgärder vi kommer att introducera innan vi är nöjda. Ett viktigt steg blir att implementera Gemba Walk Management där dagliga rundturer i verksamheten ska uppmärksamma risksituationer för att vi på så sätt ska kunna åtgärda skaderisker och höja säkerhetsnivån ytterligare.
Mikael Andersson, vd för Lesjöfors China
Vi ser att allt fler industriföretag strävar efter att minska elförbrukningen och övergå till fossilfria energikällor. Det är dock inte många i vår region som ännu installerat en solcellsanläggning av vår storlek, så vi är glada att vi haft denna möjlighet.
Marcus Hartvigsson, chef för Lesjöfors Banddetaljer
Vår koncern har en inbyggd robusthet med stark kassa, stabila leverantörskedjor och långsiktiga strategier som är unikt och en av våra absolut främsta styrkor.
Ola Tenroth, koncernchef
Storbritannien är inte välkänt för sin tillverkningsindustri, men här har vi två aktörer i Cornwall som samarbetar för att skapa en produkt som ökar säkerheten i infrastruktur världen över. Samarbetet med European Springs & Pressings ger oss möjlighet att kunna ha en välrenommerad ’Made in Britain’-stämpel på våra förstklassiga produkter.
Arun Kingwell, teknikspecialist på Vexcolt
Lesjöfors har expanderat maskinparken och produktionskapacitet i Storbritannien för att kunna tillverka majoriteten av produkterna i landet utifall att behovet uppstår. Lesjöfors är ett stabilt, långsiktigt företag med fokus på kvalitet, sortimentbredd och service. Även om ingen kan förutspå framtiden är jag övertygad om att vi kommer att se många toppar och dalar även under kommande år. Nu när 2020 går mot sitt slut ser vi positivt på framtiden när vi kan fortsätta utvecklas i takt med våra kunders behov.
Robert Glynn, vice vd och divisionschef för Lesjöfors IAM
Genom våra investeringar i den slovakiska fabriken, stärker vi inte bara vår lokala närvaro utan även vår generella marknadsposition. Med tanke på koncernens fokus på att finnas nära våra kunder, har det blivit viktigare än någonsin att bredda både produkt- och tjänsteutbud utifrån det.
Miro Ribaric, vd för Stumpp + Schüle-gruppen.
Vår nya, uppdaterade maskinpark är självklart även viktig för att vi inte bara ska bli mer produktiva utan även mer effektiva i energi- och materialförbrukning. Vi är väldigt glada att Lesjöfors ledning har förstått potentialen i Baltikum och tror på utvecklingen av vårt företag. Det lettiska teamet är nu mer än redo att ta sig an nya affärer och fler avancerade fjäderprojekt.
Ingars Jaunzems, chef för Lesjöfors Springs LV
När vi frågade varför kunden valt oss sa han att JWSL var det företag som var mest lyhört för hans önskemål och att det var lika enkelt att samarbeta med ett företag i Singapore som med en lokal leverantör.
Roy Loh, Vice President spring technology för Lesjöfors i Asien
Vi är glada att vi kan bidra till att bekämpa denna världsomfattande pandemi. Våra produkter lever upp till de högt ställda kraven som den hårt reglerade medicinteknikbranschen verkar inom och vi har gjort vårt yttersta för att klara en ökad produktion av den efterfrågade komponenten och leveranser inom de snäva tidsramarna.
Roy Loh, vice vd för Lesjöfors Spring Technology i Asien
Vårt sortiment omfattar transportband för hela förädlingskedjan, från bakning, fritering och bearbetning till frysning och förpackning.
Henrik Berner, försäljningsansvarig för Lesjöfors Industrifjädrar i Herrljunga.
Vissa av våra höghastighetsmaskiner går på högtryck och kan producera upp till fem miljoner fjädrar per timme. Vi är mycket glada att vi kan bidra med vår del till den så hårt belastade sjukvården.
Stuart McSheehy, chef för European Springs & Pressings i London
Lesjöfors har en stabil krisberedskap som är aktiverad både på koncernnivå och i varje bolag. Vi följer utvecklingen globalt och lokalt och anpassar oss snabbt efter rådande situation.
Ola Tengroth, koncernchef Lesjöfors
Det är inte ovanligt att vi får förfrågningar på fjädrar som ska arbeta nära en ugn eller i flödesventiler för ånga till exempel. Tryckfjädrar i verktygsstål skulle kunna komma att bli ett mycket gott och prisvärt alternativ i många applikationer där fjädrar behöver klara en förhöjd temperatur.
Per Davidsson, teknisk chef för Lesjöfors Fjädrar i Lesjöfors
Med större utrymmen och högklassig produktionsutrustning är vi väl förberedda för att kunna ta oss an fler komplexa och utmanande projekt.
Jan-Erik Nordh, chef för Lesjöfors Industrifjädrar i Nordmarkshyttan
Våra konstruktörer kan specialdesigna gasfjädrar som sedan tillverkas i högkvalitativa material för en mängd applikationer. Vi kan anpassa designen till den längd, koppling och fästpunkt som önskas i vår produktion.
Aeren Bullman, Creative Lead på Metrol Springs
Tack vare större investeringar och viktiga strukturella grepp står vi väl rustade för att möta en uppgång.
Ola Tengroth, CEO Lesjöforsgruppen
Trots en allmän försiktighet för investeringar i Storbritannien, har vår ägare sett potentialen och vågat satsa, vilket gett omedelbart resultat i en ökning av omsättningen från 19 till 23 miljoner pund på två år.
Michael Gibbs, chef för European Springs & Pressings
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp