Om oss

LFVs huvuduppgift är att tillhandahålla en säker, effektiv och miljöanpassad flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart och tjänster för obemannad luftfart. LFV lyder under Landsbygds- och infrastrukturdepartementet och ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Med över 75 års erfarenhet av flygtrafiktjänst och flygsäkerhet flygtrafikleds cirka 582 980 flygrörelser (2023) vid 16 flygplatser och från fyra kontrollcentraler i Sverige. LFV har cirka 1100 anställda och samverkar i olika allianser och organisationer för att bistå i arbetet med att effektivisera det europeiska luftrummet. LFV mission is to provide a safe, efficient and environmentally durable air navigation service for civil and military aviation and services for unmanned aviation. LFV operates beneath the Ministry of Rural Affairs and Infrastructure and works to meet the transport policy goals. With more than 75 years of experience in air navigation services and aviation safety, LFV manage 16 airports, four control centers and approximately 582,980 (2023) aircraft movements annually. LFV has about 1100 employees and collaborates in various alliances and organizations to assist the work of streamlining European airspace.

Prenumerera