Dags för val - fungerar valdemokratin i Sverige?

Report this content

Snart är det val - valdemokrati innebär att medborgarna på lika villkor väljer sina representanter utifrån vad dessa säger att de vill åstadkomma och att medborgarna har möjlighet att rösta bort representanterna i nästa val. Frågan är om valdemokratins centrala aktörer - medborgarna, representanterna och massmedierna - uppfyller de krav som kan ställas på dem för att systemet skall fungera väl?

Valets mekanismer är den tredje boken i en serie från forskningsprogrammet Demokratins mekanismer. I denna bok visar 16 medförfattare sina speciella kompetenser inom forskningsprogrammets huvudfrågor som handlar om hur demokratin fungerar och hur den eventuellt ska kunna fungera bättre. Är medborgarna politiskt intresserade och kunniga? Tar de aktiv del i det politiska livet genom att rösta fram representanter i val? Uppträder medborgarna som goda förlorare när valresultatet går dem emot? Vilka demokratiska krav kan ställas på de politiska representanterna och på det representativa systemet och hur väl uppfylls dessa krav? Är riksdagsledamöter och kommunpolitiker representativa för sina väljare? Kan vi lita på de löften som partierna ger under valrörelsen? Detta är några av de frågor som belyses i boken Valets mekanismer. Om författaren: Hanna Bäck är filosofie doktor och verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Mikael Gilljam är professor och verksam vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Samtliga 18 författare presenteras mer utförligt i början av boken. Fakta om boken: Titel: Valets mekanismer ISBN 91-47-08626-2 Författare: Hanna Bäck och Mikael Gilljam (red.) Internetpris 331:- exkl. moms, Ca-pris: 450:- exkl. moms. Information: För information om denna bok kontakta redaktör Peter Söderholm peter.soderholm@liber.se, tfn 040-25 86 89. För recensionsexemplar kontakta Elisabeth Karlsdotter, elisabeth.karlsdotter@liber.se tfn: 040-25 86 80.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar