• news.cision.com/
  • Liber AB/
  • Majoritet av svenskarna känner inte engagemang på jobbet – ny bok vill skapa förändring

Majoritet av svenskarna känner inte engagemang på jobbet – ny bok vill skapa förändring

Report this content

Ungefär var tredje svensk trivs inte på jobbet och endast en sjundedel menar att de är engagerade i sitt arbete. Den nya boken Börja göra, utgiven av Liber, är fylld med tips för att börja göra rätt saker som ökar engagemang, välmående och prestation på arbetsplatsen.

Omslag PR fr Brja gra

— Vi drömmer om att fler ska säga att de har ett arbete som de brinner för, att de går dit för att de vill, inte för att de måste. Vi vill bidra till ett mer engagerat och välmående Sverige där den psykiska ohälsan blir lägre och lägre. Vi vill hjälpa till att skapa förutsättningar för individer, team och organisationer att öka sitt välmående samtidigt som de ökar sin prestationsnivå. Allt för att skapa hållbara resultat över tid, säger Niklas Delmar, en av författarna till boken.Utifrån perspektiven medarbetarskap, ledarskap och medarbetarkommunikation får läsaren, lära sig hur man stöttar individer, team och organisationer i sin utveckling. Börja göra är boken för alla att ha som följeslagare i arbetslivet och i jakten på engagemang,

älmående och goda prestationer. Genom att prioritera ett fåtal saker som föreslås i boken, små steg i rätt riktning, kan ens organisationskultur förändras i grunden. En studie från 2018 visar till exempel att personer som behandlas vänligt på jobbet är 278 procent mer generösa och vänliga mot sina kollegor, jämfört med de som inte får samma typ av uppskattning.Läsaren ska uppleva att det är lätt att göra rätt. Boken bygger på forskning och vetenskapliga teorier, men fokus är på de många konkreta verktyg och tips för läsaren att använda i sin verksamhet. Majoriteten av framgångsrika organisationer prioriterar kommunikation och dess effekter på allvar, det är en naturlig och självklar del i alla strategier, mål och processer. De organisationerna har också förstått att kommunikation inte ska ut, den ska in i människors medvetande och skapa konkret handling.

Corona-pandemin ställer krav på digitalt ledarskap
Under pandemin har det digitala distansarbetet ökat och författarna ger i boken tips på hur man leder och engagerar sina medarbetare digitalt. Många ledare är övertygade om att ett mejl eller en nyhet på intranätet ska förflytta medarbetares kunskap, attityder och beteenden. Men att skapa engagemang och tydlighet i en värld av ökat distansarbete ställer högre krav på ledarskapet, inte mindre. När medarbetare känner att deras chef ser och uppskattar deras genomförda arbete så ökar engagemanget med 60 procent i organisationer som från början har ett lågt engagemang.

Det är i kombinationen mellan de stora manifestationerna och de små samtalen som du för din organisation framåt, både vad det gäller utveckling, välmående och resultat. De små samtalen kommer att vara särskilt avgörande. Våra psykologiska behov förändras inte för att vi arbetar mer digitalt, de måste fortfarande tillfredsställas i så hög grad det går. — ur boken.

Niklas Delmar har lång erfarenhet av kraften i ett ansvarstagande medarbetarskap och ledarskap.
Johan Book har arbetat med ledarutveckling, teamutveckling och förändringsledning i många år. Johan har tidigare gett ut boken Ledarutmaningen.
Emma Egnell är kommunikationsexpert med fokus på medarbetarkommunikation.

Med många års erfarenhet i bagaget startade författarna organisationen Hej Engagemang, där de arbetar rådgivande med att skapa engagemang och välmående för medarbetare på företag och organisationer.

För mer information och förfrågningar, kontakta: liber@fourpr.se

Liber är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag. Genom samarbete med de främsta forskarna och författarna erbjuder vi läromedel, kurslitteratur och managementlitteratur av hög kvalitet. Med målet att alla ska lyckas med sina studier står vi för kunskap som gör skillnad – genom hela livet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar