Stolthet på jobbet ger bättre resultat!

Report this content

Det märks om en organisation är stolt eller inte. Det syns på kroppshållningen hos medarbetarna, det kommer till uttryck i bemötandet av kunder och det påverkar klimatet på arbetsplatsen. Finns stoltheten där – eller inte? Svaret på den frågan får stora konsekvenser för förmågan att nå mål och uppfylla löften.

”En stolt organisation signalerar framgång” säger Caroline Stenbacka Nordström, Elin Alsiok författare

Om boken:
Stolthet som strategi handlar om hur en genuin känsla av stolthet kan utvecklas till en unik resurskälla i organisationen. I bokens första del beskrivs stolthet samt dess betydelse för medarbetarnas ansvarskänsla, välmående och motivation, och i ett vidare perspektiv för organisationens framgång och framtid. I bokens andra del presenteras strategins metod, stolt bemötande, som går ut på att enskilt och i grupp träna på att känna och uttrycka stolthet. Metoden fokuserar på allt som är värdefullt och bygger vidare på det. Genom enkla övningar kan du närma dig din egen känsla av stolthet och vidareutveckla den tillsammans med dina kollegor med siktet inställt på lönsamhet och organisatorisk stolthet.

Om författarna:
Caroline Stenbacka Nordström är ekonomie doktor med examen från Hanken Svenska handelshögskolan och har en bakgrund inom global marknadsföring och som universitetslektor vid Hanken och LTU. Caroline är verksam som auktoriserad gestaltterapeut med inriktning mot organisationers förändringsprocesser.

Elin Alsiok är filosofie magister med en bakgrund som internationell projektledare vid Norrbottens Handelskammare. Idag utbildar Elin om bemötande kopplat till stolthet i sitt företag Stolthetsbyrån AB.

Jonna Cornell
Marknadsansvarig, Högskola och professionella
jonna.cornell@liber.se

Liber är ett av Sveriges ledande förlag. Genom samarbete med de främsta forskarna och författarna erbjuder vi läromedel, kurslitteratur och managementlitteratur av hög kvalitet. Med målet att alla ska lyckas med sina studier står vi för kunskap som gör skillnad – genom hela livet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Titel: Stolthet som strategi Författare: Caroline Stenbacka Nordström, Elin Alsiok Förlag: Liber AB Format: Hårdband ISBN: 978-91-47-12284-4
Twittra det här
För intervju eller recensionsexemplar kontakta: Jonna Cornell, marknadschef, tel: 073-673 12 44, epost: jonna.cornell@liber.se.
Twittra det här

Citat

”En stolt organisation signalerar framgång”
Caroline Stenbacka Nordström, Elin Alsiok