Biolights företrädesemission garanterad till ca 82 %

 (NGM: BIOL MTF)

Biolights planerade företrädesemission om ca 15,6 MSEK är garanterad till ca 82 % motsvarande 12,85 MSEK via ett garantikonsortium om 10,7 MSEK och teckningsförbindelser från styrelse, ledning och större ägare 2,15 MSEK. Därtill finns en övertilldelningsoption upp till ca 4 MSEK att utnyttjas vid eventuell överteckning.

Emissionen kommer att beslutas vid extra bolagsstämma den 11 december 2014 vilket framgår av separat pressmeddelande. Emissionskursen är 19 öre och teckningstiden är 20 januari – 5 februari 2014. Avstämningsdag är planerad till 14 januari 2014.

Emissionslikviden skall möjliggöra en fortsatt fokuserad satsning på den vidareutvecklade affärsplanen innebärande en prioritering av affärsområdena Animal (hästar & veterinärer), Athlete (sport & hälsa) samt Esthetics (plastikkirurgi). Målsättningen är att uppnå kassaflödespositiv verksamhet under andra halvåret 2014.

Biolight har under oktober 2013 erhållit ett godkännande från amerikanska myndigheten U.S. Food and Drug Administration (FDA). Godkännandet är ett så kallat 510(k) och ger bolaget rätt att sälja dess medicintekniska utrustning på den amerikanska marknaden. Det gäller för rehabilitering (Fysioterapi) och kan användas för exempelvis smärtlindring och ökad cirkulation, samt som förberedande behandling inför fysisk aktivitet. Godkännandet innebär att styrelsen överväger att tidigarelägga planen för en lansering inom affärsområdet Athlete i USA. Biolight ser på sikt stora möjligheter för bolagets produkter på den amerikanska marknaden. Biolight har sedan tidigare metodpatent i USA för att påskynda cirkulationen i armar och ben. Patentet är ett viktigt skydd och ett starkt säljargument i USA.

 

För ytterligare information kontakta:

Pär Olausson Lidö, VD Biolight AB, 08-622 52 70

E-post: par.olausson@biolight.se