Bättre tester för leversjukdom utvecklas i europeiskt projekt

Ett mycket stort europeiskt forskningsprojekt tar sikte på att utveckla bättre diagnostik för att hitta de personer med icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom som har störst risk att bli svårt sjuka. Linköpings universitet (LiU) är ett av de akademiska centra som är med och driver studien.

Projektet har fått 34 miljoner euro från European Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking. 47 forskningspartners vid universitet och några av världens största läkemedelsföretag deltar och projektet koordineras av Newcastle universitet, i nära samarbete med Pfizer Ltd. Mattias Ekstedt vid LiU är nationellt ansvarig för Sverige i projektet.

– Utmaningen som vi står inför är att icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom är väldigt vanligt, men i dag har vi dålig kunskap om vilka patienter som kommer att utveckla svår leversjukdom, säger Mattias Ekstedt, universitetslektor vid LiU och läkare vid mag-tarmmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

En frisk lever innehåller bara lite eller inget fett. Men ungefär var tredje person i Europa har inlagring av fett i levern, något som benämns icke-alkoholrelaterad fettleversjukdom eller NAFLD (från engelskans non-alcoholic fatty liver disease). I många fall är det ofarligt. Men hos en del personer med fettlever bildas ärrvävnad, som kan utvecklas till skrumplever.

En majoritet av patienterna med NAFLD utvecklar diabetes eller hjärtkärlsjukdom, men bara en av tio blir svårt sjuka i levern. Utmaningen är att hitta just dessa patienter. Därför är ett av målen med det europeiska samarbetsprojektet att utveckla och kvalitetskontrollera biologiska markörer som kan användas för att förutsäga vilka individer som har störst risk att utveckla svår leversjukdom, så att anpassad vård kan sättas in tidigare. I nuläget måste vävnadsprover, eller biopsier, tas från levern, något som kan vara obehagligt och bara kan göras vid vissa sjukhus.

– I studien kommer vi försöka hitta markörer i exempelvis blodet, som kan användas i stället för att ta vävnadsprover från levern. Jag hoppas också att studien resulterar i att vi får bättre biologiska markörer för att följa hur sjukdomen utvecklas över tid. I dag finns inga specifika läkemedel mot fettleversjukdom och bra markörer är en viktig del i kliniska studier av potentiella behandlingar för att kunna utvärdera effekten, säger Mattias Ekstedt.

Från LiU deltar även Stergios Kechagias, professor i internmedicin vid LiU och överläkare vid mag-tarmmedicinska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Båda forskarna har varit engagerade i forskning kring fettleversjukdomar i 15 år och forskargruppen vid LiU ligger långt framme när det gäller uppföljning av patienter med fettlever och utveckling av undersökningar av levern med magnetkamera. Patienter som utreds för fettleversjukdom vid Universitetssjukhuset i Linköping och Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge kan inkluderas i studien.

Om projektet:

Projektet Liver Investigation: Testing Marker Utility in Steatohepatitis (LITMUS) finansieras av European Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking (grant agreement No 777377), med stöd från Europeiska Unionens forsknings- och innovationsprogram Horizon 2020 och EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations).

För mer information, kontakta gärna:

Mattias Ekstedt, universitetslektor, mattias.ekstedt@liu.se, 010-103 86 70 eller 070-9296267

Pressmeddelandet skickat av:
Karin Söderlund Leifler
Vetenskapsredaktör, Linköpings universitet
www.liu.se
013-281395 eller 073-4170159
karin.soderlund.leifler@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Utmaningen som vi står inför är att icke-alkoholorsakad fettleversjukdom är väldigt vanligt, men i dag har vi dålig kunskap om vilka patienter som kommer att utveckla svår leversjukdom.
Mattias Ekstedt, universitetslektor vid Linköpings universitet och läkare vid Universitetssjukhuset i Linköping