Dela

Kontakt

 • Karin Söderlund Leifler

  Medicin och naturvetenskap


  013-28 13 95
 • Anders Törneholm

  Teknik och naturvetenskap


  013-28 68 39
 • Jonas Roslund

  Humaniora, samhällsv. och utbildnings.v


  013-28 16 99
 • Anna-Karin Thorstensson

  Allmänna mediaförfrågningar


  013-28 13 02
 • Citat

  Vi har tidigare visat att konceptet fungerar. Nu använder vi en modell med en levande tumör och vi kan se att pumpen administrerar läkemedel väldigt effektivt. Så även om det är en förenklad modell av en människa kan vi med större säkerhet säga att det fungerar.
  Daniel Simon, professor i organisk elektronik vid Linköpings universitet.
  Canceröverlevare bär med sig en skörhet resten av livet som gör att man har högre risk för nya sjukdomar. Det är främst behandlingen med cytostatika och strålning som ökar risken för hjärtkärlssjukdom. Det innebär att man inte bör  släppa patienter för tidigt  utan en planerad och kontinuerlig uppföljning. Det är viktigt att hitta de här riskfaktorerna och sjukdomarna tidigt.
  Laila Hübbert, forskare vid Linköpings universitet och överläkare på Kardiologiska kliniken vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping.
  När vi ser konflikter kring vindkraftsetableringar skulle energigemenskaper kunna vara en väg för att undvika det.
  Fredrik Envall, universitetslektor, Tema Miljöförändring, Linköpings universitet.
  Det finns goda möjligheter att med små insatser göra det möjligt för fler elever att lära sig mer under tiden de är i skolan.
  Joakim Samuelsson, professor, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.
  Med en uppgradering av Berzelius och den nya superdatorn Arrhenius snart på plats är vi rustade för att göra en avgörande insats för den europeiska forskningen.
  Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid Linköpings universitet
  Vi kan vara något nytt på spåren, som kan säga något mer om sjukdomens allvarlighetsgrad än vad bara aortas diameter visar.
  Petter Dyverfeldt, professor vid Linköpings universitet
  Det finns ingen plan B. Det är en väldigt, väldigt riskfylld portfölj om man ska prata finanspråk
  Alexander Olsson, forskare vid Tema Miljöförändring, Linköpings universitet
  En tredjedel av mottagningarna erbjöd inte professionell tolk, och det förvånade mig.
  Sammy Zwackman, överläkare och doktorand vid Linköpings universitet
  Solceller har blivit relativt billigt och många människor i låginkomstländer har dem. Men vid ekvatorn går solen ner klockan sex och då tar elektriciteten slut. Så även om vår batteriteknik har något lägre prestanda än dyra litiumjonbatterier hoppas vi att den på sikt ska kunna erbjuda en lösning för de hushållen och företagen.
  Reverant Crispin, professor i organisk elektronik vid Linköpings universitet
  Om vi förstår den här processen kan vi också få en djupare förståelse för hur världens stora kolsänkor faktiskt fungerar och vilken roll de har i kolcykeln, och i förlängningen hur de påverkar klimatet.
  David Bastviken, professor vid Linköpings universitet.
  Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar, både när vi är friska och när vi blir sjuka.
  Tino Ebbers, 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet
  Arken med guldén finns i en lösning, lite som cornflakes i mjölk. Med hjälp av en typ av ”håv” kan vi samla upp guldet och undersöka i elektronmikroskop för att bekräfta att vi lyckats. Vilket vi har.
  Shun Kashiwaya, biträdande universitetslektor vid LiU.
  Nu har vi visat att det går att göra. Det finns en stor potential för en ny generation digitala skärmar där nya avancerade funktioner kan skapas. Från och med nu handlar det om att förbättra tekniken till en kommersiellt gångbar produkt.
  Feng Gao, professor vid Linköpings universitet
  Jag trodde inte att det skulle vara så tydligt hur fritidshemmet avspeglar samhällets besatthet av siffror och av att mäta.
  universitetsadjunkt Alma Memišević
  Vi ser tydliga skillnader i tarmfloran redan under första levnadsåret mellan de som utvecklar autism eller adhd och de som inte gör det.
  Johnny Ludvigsson, professor vid Linköpings universitet
  En bra lärare får studenter att prata med varandra, får dem att tänka tillsammans och bygga något kollektivt.
  Helen Winzell, gymnasielärare och universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets didaktik.
  Det Linköpings universitet gör är det nog många kommuner som efterfrågar.
  Martin Bergvall, förbundschef på Akademi Norr
  För det första missade appen inga melanom.
  Magnus Falk, biträdande professor vid Linköpings universitet
  2D-material generellt sett har visat stor potential för oerhört många tillämpningar. Man kan tänka sig att fånga in koldioxid eller rena vatten till exempel. Nu handlar det om att skala upp och dessutom göra det på ett hållbart sätt.
  Johanna Rosén, professor vid Linköpings universitet.
  I studien såg vi att ett dagligt intag av lakrits som innehöll 100 mg glycyrrhizinsyra höjde blodtrycket hos unga friska personer.
  Peder af Geijerstam, doktorand vid Linköpings universitet och ST-läkare i allmänmedicin
  Genom att öka antalet neutroner och även reflektera högre neutronenergier öppnas möjligheter för nya experiment och banbrytande upptäckter inom områden som fysik, kemi, biologi och medicin.
  Fredrik Eriksson, forskare vid Linköpings universitet.
  Det här pekar på att barn i Europa kanske inte får jämlik vård. Från ett barnrättsperspektiv är det inte acceptabelt.
  Gabriel Otterman, barnläkare i Uppsala och adjungerad universitetslektor vid Barnafrid på Linköpings universitet.
  Utgångspunkten för projektet är att det är lite grann av en kris i forskningsvärlden.
  Gustav Tinghög, professor i nationalekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.
  Fynden är oroande på så sätt att det finns en tydlig global trend att ungdomar har sämre kondition nu än när dessa studiedeltagare var unga på 1970- och 80-talen.
  Pontus Henriksson, biträdande professor vid Linköpings universitet
  Jag tror att våra resultat kan förändra forskningsfältet organisk elektronik i grunden. Genom att tillverka organiska halvledare från gröna och hållbara lösningsmedel som vatten kan vi massproducera elektronik med minimal påverkan på miljön.
  Simone Fabiano, biträdande professor vid Linköpings universitet
  De är lite som kanariefåglarna. Här ser vi vad omställningen innebär.
  Eva Lövbrand, professor på Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet.
  På det sättet kan vi få plantor att växa snabbare med mindre resurser. Vi vet ännu inte hur det faktiskt fungerar, vilka biologiska mekanismer som är inblandade. Det vi har upptäckt är att plantorna behandlar kväve mer effektivt, men det är ännu inte tydligt för oss hur den elektriska stimulansen påverkar den processen.
  Eleni Stavrinidou, biträdande professor vid Linköpings universitet
  Vi i styrelsen hoppas att medlen ska bidra till att höja nivån på barnmedicinsk forskning vid LiU och i förlängningen leda till bättre behandling och vård av sjuka barn.
  Johan D. Söderholm, ordförande för Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning
  Vi fann att flest liv räddades när blödningskontrollkit placerades på två ställen eller fler inne i lokalen, men framför allt ska de inte placeras i anslutning till entréer.
  Anna-Maria Grönbäck, doktorand vid Linköpings universitet
  För mig är fynden ett tecken på att vi måste undersöka långtidseffekter av covid-19 i hjärnan med mer avancerade MR-tekniker än vanliga MR-bilder.
  Ida Blystad, neuroradiolog och forskare knuten till Linköpings universitet
  Vi vill bygga effektiva, pålitliga, billiga och miljövänliga solceller. Med den här studien kan vi visa att det är möjligt och ett första steg mot att byta ut material som idag är baserade på olja mot träbaserade alternativ.
  Mats Fahlman, professor vid Laboratoriet för organisk elektronik, LOE, vid Linköpings universitet
  Vi vill kunna förstå vad modellen visar oss om biologin bakom sjukdom och andra tillstånd.
  Mika Gustafsson, professor i translationell bioinformatik vid Linköpings universitet
  Om någon har ätstörningar vet alla om det, men ingen pratar om det
  En av de intervjuade i studien
  Nu kan vi med säkerhet säga att den elektriska signalen kommer från Venusfällans känselhår. Med vår teknologi ser vi också att signalen framför allt sprider sig radiellt från håret utan någon tydlig riktning
  Eleni Stavrinidou, ­­­ledare för forskargruppen Elektroniska växter vid LiU.
  Vissa bakterier saknas nästan helt hos de individer som senare utvecklade juvenil idiopatisk artrit, jämfört med de friska kontrollerna i vår studie.
  Johnny Ludvigsson, Linköpings universitet
  Den här signalen verkar kunna vara ett sätt för kroppen att meddela hjärnan om örat är friskt eller inte och på så sätt underlätta hjärnans förmåga att uppfatta svaga ljud.
  Pierre Hakizimana, förste forskningsingenjör vid Linköpings universitet
  –Det effektiva kan bli riktigt hög trängselskatt under de värsta timmarna men betydligt lägre under andra tider.
  Maria Börjesson, adjungerad professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet och professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.
  Det verkar som att immunsystemet hos en gravid kvinna med MS ser ut ungefär som hos en frisk gravid kvinna.
  Sandra Hellberg, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet
  Det här är ett väldigt bra proaktivt samarbete som gör skillnad för arbetet mot narkotika.
  Henrik Green, professor vid Linköpings universitet
  Europeiska tävlande hade hela medicinska team och datorbaserade analysprogram till hjälp, medan de östafrikanska ungdomarnas främsta stöd ofta bestod av en familjemedlem eller lärare från hembyn.
  Toomas Timpka, professor vid Linköpings universitet
  Bara 4 av de 14 undersökta produkterna ökade frisättningen av lutein från spenatbladen i smoothie, jämfört med vatten.
  Rosanna Chung, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet
  Vi har visat en princip som ingen annan tidigare gjort. Förvisso är trätransistorn långsam och klumpig, men den fungerar och utvecklingspotentialen är stor.
  Isak Engquist, biträdande professor vid Linköpings universitet.
  För mig är forskningen om smärta och beröring ett fönster mot de hemliga processerna i hjärnan.
  India Morrison, biträdande professor i kognitiv neurovetenskap vid Linköpings universitet
  –Det som förvånar oss är den ifrågasättande kulturen på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlarna beskrev det ungefär som att de och ledningen befann sig i olika världar.
  Ida Seing, universitetslektor på Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet
  Det verkar som att de stamceller som finns kvar har en funktionell skada som inte kan ses förrän efter en lång tid.
  Mikael Sigvardsson, professor vid Linköpings universitet
  De naturliga kolflödena är på väg att delvis bli antropogena för att de påverkas av den antopogena klimatförändringen.
  David Bastviken, professor vid Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet. 
  Vi har inte undersökt mekanismen som leder till förändring men vi kan se att digital information fungerar för att förbygga skador. Om tränare och föräldrar lär sig känna igen problemen kan man också avlasta i tid.
  Jenny Jacobsson, sjukgymnast och gästforskare vid Athletics Research Center vid Linköpings universitet.
  CRP används mycket inom klinisk rutin som markör för pågående inflammation, men det är få som har studerat dess biologiska effekter.
  Christopher Sjöwall, biträdande professor vid Linköpings universitet
  Vi hittar bland annat påverkan på signalvägar som styr smak och luktsinne.
  Maria Lerm, professor vid Linköpings universitet
  I flera decennier har vi försökt skapa elektronik som härmar biologin. Nu låter vi i stället biologin skapa elektroniken för oss.
  Magnus Berggren, professor vid Linköpings universitet.
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp

  Prenumerera

  Twitter