Citat

Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar, både när vi är friska och när vi blir sjuka.
Tino Ebbers, 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet
Arken med guldén finns i en lösning, lite som cornflakes i mjölk. Med hjälp av en typ av ”håv” kan vi samla upp guldet och undersöka i elektronmikroskop för att bekräfta att vi lyckats. Vilket vi har.
Shun Kashiwaya, biträdande universitetslektor vid LiU.
Nu har vi visat att det går att göra. Det finns en stor potential för en ny generation digitala skärmar där nya avancerade funktioner kan skapas. Från och med nu handlar det om att förbättra tekniken till en kommersiellt gångbar produkt.
Feng Gao, professor vid Linköpings universitet
Jag trodde inte att det skulle vara så tydligt hur fritidshemmet avspeglar samhällets besatthet av siffror och av att mäta.
universitetsadjunkt Alma Memišević
Vi ser tydliga skillnader i tarmfloran redan under första levnadsåret mellan de som utvecklar autism eller adhd och de som inte gör det.
Johnny Ludvigsson, professor vid Linköpings universitet
En bra lärare får studenter att prata med varandra, får dem att tänka tillsammans och bygga något kollektivt.
Helen Winzell, gymnasielärare och universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets didaktik.
Det Linköpings universitet gör är det nog många kommuner som efterfrågar.
Martin Bergvall, förbundschef på Akademi Norr
För det första missade appen inga melanom.
Magnus Falk, biträdande professor vid Linköpings universitet
2D-material generellt sett har visat stor potential för oerhört många tillämpningar. Man kan tänka sig att fånga in koldioxid eller rena vatten till exempel. Nu handlar det om att skala upp och dessutom göra det på ett hållbart sätt.
Johanna Rosén, professor vid Linköpings universitet.
I studien såg vi att ett dagligt intag av lakrits som innehöll 100 mg glycyrrhizinsyra höjde blodtrycket hos unga friska personer.
Peder af Geijerstam, doktorand vid Linköpings universitet och ST-läkare i allmänmedicin
Genom att öka antalet neutroner och även reflektera högre neutronenergier öppnas möjligheter för nya experiment och banbrytande upptäckter inom områden som fysik, kemi, biologi och medicin.
Fredrik Eriksson, forskare vid Linköpings universitet.
Det här pekar på att barn i Europa kanske inte får jämlik vård. Från ett barnrättsperspektiv är det inte acceptabelt.
Gabriel Otterman, barnläkare i Uppsala och adjungerad universitetslektor vid Barnafrid på Linköpings universitet.
Utgångspunkten för projektet är att det är lite grann av en kris i forskningsvärlden.
Gustav Tinghög, professor i nationalekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet.
Fynden är oroande på så sätt att det finns en tydlig global trend att ungdomar har sämre kondition nu än när dessa studiedeltagare var unga på 1970- och 80-talen.
Pontus Henriksson, biträdande professor vid Linköpings universitet
Jag tror att våra resultat kan förändra forskningsfältet organisk elektronik i grunden. Genom att tillverka organiska halvledare från gröna och hållbara lösningsmedel som vatten kan vi massproducera elektronik med minimal påverkan på miljön.
Simone Fabiano, biträdande professor vid Linköpings universitet
De är lite som kanariefåglarna. Här ser vi vad omställningen innebär.
Eva Lövbrand, professor på Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet.
På det sättet kan vi få plantor att växa snabbare med mindre resurser. Vi vet ännu inte hur det faktiskt fungerar, vilka biologiska mekanismer som är inblandade. Det vi har upptäckt är att plantorna behandlar kväve mer effektivt, men det är ännu inte tydligt för oss hur den elektriska stimulansen påverkar den processen.
Eleni Stavrinidou, biträdande professor vid Linköpings universitet
Vi i styrelsen hoppas att medlen ska bidra till att höja nivån på barnmedicinsk forskning vid LiU och i förlängningen leda till bättre behandling och vård av sjuka barn.
Johan D. Söderholm, ordförande för Joanna Cocozzas stiftelse för barnmedicinsk forskning
Vi fann att flest liv räddades när blödningskontrollkit placerades på två ställen eller fler inne i lokalen, men framför allt ska de inte placeras i anslutning till entréer.
Anna-Maria Grönbäck, doktorand vid Linköpings universitet
För mig är fynden ett tecken på att vi måste undersöka långtidseffekter av covid-19 i hjärnan med mer avancerade MR-tekniker än vanliga MR-bilder.
Ida Blystad, neuroradiolog och forskare knuten till Linköpings universitet
Vi vill bygga effektiva, pålitliga, billiga och miljövänliga solceller. Med den här studien kan vi visa att det är möjligt och ett första steg mot att byta ut material som idag är baserade på olja mot träbaserade alternativ.
Mats Fahlman, professor vid Laboratoriet för organisk elektronik, LOE, vid Linköpings universitet
Vi vill kunna förstå vad modellen visar oss om biologin bakom sjukdom och andra tillstånd.
Mika Gustafsson, professor i translationell bioinformatik vid Linköpings universitet
Om någon har ätstörningar vet alla om det, men ingen pratar om det
En av de intervjuade i studien
Nu kan vi med säkerhet säga att den elektriska signalen kommer från Venusfällans känselhår. Med vår teknologi ser vi också att signalen framför allt sprider sig radiellt från håret utan någon tydlig riktning
Eleni Stavrinidou, ­­­ledare för forskargruppen Elektroniska växter vid LiU.
Vissa bakterier saknas nästan helt hos de individer som senare utvecklade juvenil idiopatisk artrit, jämfört med de friska kontrollerna i vår studie.
Johnny Ludvigsson, Linköpings universitet
Den här signalen verkar kunna vara ett sätt för kroppen att meddela hjärnan om örat är friskt eller inte och på så sätt underlätta hjärnans förmåga att uppfatta svaga ljud.
Pierre Hakizimana, förste forskningsingenjör vid Linköpings universitet
–Det effektiva kan bli riktigt hög trängselskatt under de värsta timmarna men betydligt lägre under andra tider.
Maria Börjesson, adjungerad professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet och professor vid Statens väg- och transportforskningsinstitut.
Det verkar som att immunsystemet hos en gravid kvinna med MS ser ut ungefär som hos en frisk gravid kvinna.
Sandra Hellberg, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet
Det här är ett väldigt bra proaktivt samarbete som gör skillnad för arbetet mot narkotika.
Henrik Green, professor vid Linköpings universitet
Europeiska tävlande hade hela medicinska team och datorbaserade analysprogram till hjälp, medan de östafrikanska ungdomarnas främsta stöd ofta bestod av en familjemedlem eller lärare från hembyn.
Toomas Timpka, professor vid Linköpings universitet
Bara 4 av de 14 undersökta produkterna ökade frisättningen av lutein från spenatbladen i smoothie, jämfört med vatten.
Rosanna Chung, biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet
Vi har visat en princip som ingen annan tidigare gjort. Förvisso är trätransistorn långsam och klumpig, men den fungerar och utvecklingspotentialen är stor.
Isak Engquist, biträdande professor vid Linköpings universitet.
För mig är forskningen om smärta och beröring ett fönster mot de hemliga processerna i hjärnan.
India Morrison, biträdande professor i kognitiv neurovetenskap vid Linköpings universitet
–Det som förvånar oss är den ifrågasättande kulturen på Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlarna beskrev det ungefär som att de och ledningen befann sig i olika världar.
Ida Seing, universitetslektor på Institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings universitet
Det verkar som att de stamceller som finns kvar har en funktionell skada som inte kan ses förrän efter en lång tid.
Mikael Sigvardsson, professor vid Linköpings universitet
De naturliga kolflödena är på väg att delvis bli antropogena för att de påverkas av den antopogena klimatförändringen.
David Bastviken, professor vid Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet. 
Vi har inte undersökt mekanismen som leder till förändring men vi kan se att digital information fungerar för att förbygga skador. Om tränare och föräldrar lär sig känna igen problemen kan man också avlasta i tid.
Jenny Jacobsson, sjukgymnast och gästforskare vid Athletics Research Center vid Linköpings universitet.
CRP används mycket inom klinisk rutin som markör för pågående inflammation, men det är få som har studerat dess biologiska effekter.
Christopher Sjöwall, biträdande professor vid Linköpings universitet
Vi hittar bland annat påverkan på signalvägar som styr smak och luktsinne.
Maria Lerm, professor vid Linköpings universitet
I flera decennier har vi försökt skapa elektronik som härmar biologin. Nu låter vi i stället biologin skapa elektroniken för oss.
Magnus Berggren, professor vid Linköpings universitet.
Vi tycker att muskelsammansättning är en väldigt spännande komponent i att förstå vilka individer som har risk för att utveckla svår sjukdom och död.
Mattias Ekstedt, biträdande professor vid Linköpings universitet
Med hjälp av passiv utstrålande kylning skulle rymdens kyla kunna användas för att komplettera vanlig AC och minska energiförbrukningen.
Magnus Jonsson, professor vid Linköpings universitet
Det ekonomiska välståndet i större städer beror nästan helt på de extrema resultaten för ett fåtal framgångsrika.
Marc Keuschnigg, biträdande professor vid Linköping universitet.
Aktiveringen vi ser kan innebära att immuncellerna inte kommer att kunna aktiveras optimalt vid nya infektioner, och att de kanske bidrar till att tysta ner ett immunsvar i stället för att stärka det
Marie Larsson, professor vid Linköpings universitet
Att härma nervcellerna kan göra det möjligt för oss att förstå hjärnan bättre och bygga kretsar som kan utföra intelligenta uppgifter.
Padinhare Cholakkal Harikesh, postdokor vid Linköpings universitet
Tre färre vårdplatser motsvarade ungefär ett ytterligare dödsfall per år.
Jonathan Siverskog, utredare vid Linköpings universitet
Vi kan se i vår studie att det finns objektiva mått som visar att det finns fysiologiska skillnader i kroppens reaktion på virus mellan ME-patienter och friska personer.
Anders Rosén, professor emeritus vid Linköpings universitet
Våra hälsoekonomiska beräkningar visar att screening till och med är en kostnadsbesparande intervention.
Lars-Åke Levin, professor vid Linköpings universitet.
Vi behöver billiga och mer användarvänliga metoder för att kunna följa alla typer av växthusgasutsläpp på lokal nivå för att få en helhetsbild. Ska vi kunna minska utsläppen behöver vi också kunna verifiera att de åtgärder som används fungerar.
David Bastviken, professor i miljövetenskap vid Linköpings universitet.
Det är de facto enormt stor biologisk skillnad mellan täta och icke-täta bröst.
Charlotta Dabrosin, professor i onkologi vid Linköpings universitet