Den senaste hörselforskningen presenteras på konferens i Linköping

Den 18-21 juni samlas ledande hörselforskare för att diskutera hjärnans roll i vårt hörande, så kallad kognitiv hörselvetenskap. Bland annat kommer forskare från Nederländerna att presentera hur sambandet mellan öga och lyssnande hänger ihop.

På exempelvis en konferens får hjärnan hos någon med en hörselnedsättning arbeta hårt eftersom förmågan att förstå tal i bullriga miljöer är nedsatt. I talförståelse är både auditiva och kognitiva funktioner (som arbetsminne och språkliga färdigheter) inblandade. Konferensen handlar bland annat om att klarlägga hur dessa funktioner samspelar för olika lyssningssituationer.

– Forskare från Nederländerna har upptäckt hur mentala ansträngningar utvidgar pupillen. Pupillens utvidgning kan alltså vara ett mått på hur mycket någon måste anstränga sig och vilka funktioner som bidrar till förståelse av tal, säger Jerker Rönnberg, vetenskapligt ansvarig för konferensen, professor i psykologi och hörselforskare vid Linköpings universitet.

Konferensen fokuserar på tre teman inom den senaste forskningen; kommunikation under utmanande omständigheter, hjärnans plasticitet och olika tillämpningsområden Huvudtalare är professor Kathryn Arehart från Colorado universitet som kommer att tala om hörapparater, signalförstärkning och kognition, samt professor Bruce Schneider från Toronto universitet som kommer att tala om hur åldrandet påverkar vår förmåga att förstå tal i bullriga miljöer.

Under konferensen kommer även Mary Rudner från Linköpings universitet att presentera resultat från en ny studie om hur hörselnedsättning påverkar hjärnans grå celler.

4th International Conference on Cognitive Hearing Science for Communication hålls i Konsert och Kongress Linköping 18-21 juni 2017.

Press är välkommen att delta.


Kontakt: Jerker Rönnberg, professor, telefon: 013-28 21 07, jerker.ronnberg@liu.se

För att nå någon av talarna kontakta Marie-Louise Lund Mattsson, telefon: 013-28 21 87, marie-louise.lund.mattsson@liu.se 

Program: http://www.trippus.se/eventus/userfiles/83489.pdf

Konferensens hemsida: www.chscom2017.se

Film om kognitivt hörande: https://youtu.be/dGZTOWXtB08

Linnécentrum HEAD Jerker Rönnberg driver Vetenskapsrådets stora tioåriga satsning Linnécentrum HEAD, Hearing and Deafness, inom Institutet för handikappvetenskap. HEAD är ett samarbete mellan Linköping, Örebro och Lund universitet. Forskningsteamen är tvärvetenskapliga och forskar kring hur personer med dövhet eller hörselskada använder sina kognitiva resurser för att kommunicera i vardagen.

Pressmeddelandet skickat av:
Therese Ekstrand Amaya
Vetenskapsredaktör, Linköpings universitet
www.liu.se
013-282251 eller 073-2701814
therese.ekstrand.amaya@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Taggar:

Prenumerera

Media

Media