Energismart renovering i samverkan

Glappet mellan forskning och praktik ska överbryggas i projektet CAREER där forskare från Linköpings universitet tillsammans med bostadsbolaget Stångåstadens anställda, konsulter och entreprenörer, utvecklar metoder för energismart renovering av miljonprogrammets byggnader.

Det finns ett betydande glapp mellan energiforskningen och de personer som i praktiken ska genomföra energieffektiviseringar. Ett minst lika stort glapp finns mellan potentialen för energibesparingar i befintliga byggnader och de effektiviseringar som hittills gjorts.

De glappen ska nu överbryggas genom samverkansprojektet CAREER där sex forskare från Linköpings universitet, samhällsvetare och tekniker, samarbetar med varandra och med Linköpings största hyresvärd Stångåstaden.

Projektledare är Kajsa Ellegård, professor på Tema Teknik och social förändring:

- Ett gott samarbete kräver samtal och för ett bra samtal och erfarenhetsutbyte krävs att vi träffas i vardagen. Det här handlar om att bygga upp långsiktigt hållbara samarbeten, säger Kajsa Ellegård.

För Stångåstaden är målet att få ner mängden inköpt energi med 25 procent till 2025 samtidigt som ett antal byggnader från 1950 och 60-talen ska renoveras och rustas upp.

- Det är viktigt att vi kan lära av varandra, det kommer att ge en ökad kvalitet för våra hyresgäster, konstaterar Peter Alfredsson, energichef på Stångåstaden.

Ett av målen är att hitta metoder för kunskapsöverföring, åt båda hållen, och få erfarenheter som kan vara till nytta när miljonprogrammets bostäder ska rustas upp.

I de byggnader som uppfördes 1965-75, under mottot en miljon bostäder under tio år, finns en stor potential för energieffektivisering.

- Vi har en tradition på Linköpings universitet att arbeta gränsöverskridande i olika samverkansprojekt. Det här är ett projekt som kommer att ha en stor betydelse för framtiden. Att bygga energisnåla bostäder är en av de stora samhällsutmaningarna, kommenterar Peter Värbrand, vicerektor för samverkan på Linköpings universitet.

CAREER finansieras av Formas och Stångåstaden och engagerar forskare från såväl Tema Teknik och social förändring som på avdelningen för Energisystem, Institutionens för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet.

Kontakt: Kajsa Ellegård, kajsa.ellegard@liu.se, 013-28 58 36

Bildtext: Kajsa Ellegård, projektledare för CAREER och professor i Teknik och social förändring, samt Peter Alfredsson, energichef på bostadsbolaget Stångåstaden, i ett av de hus som nu ska renoveras inom ramen för projektet. Foto: Lasse Hejdenberg, Hejdlösa bilder.

Läs mer på LiUs forskningswebb

Pressmeddelandet skickat av  Monica Westman, Vetenskapsredaktör, Linköpings universitet

www.liu.se  013-28 68 39, monica.westman@liu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media