Flera yrkesgrupper kan göra skillnad i olycksinsatser

Effektivt sambruk av kommunala resurser för ökad säkerhet och trygghet är en ny forskningsrapport från CARER (Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem vid Linköpings universitet) som handlar om hur man med hjälp av nya aktörer kan förkorta insatstiderna till olyckor.

 

Det blir allt vanligare att räddningstjänsten samverkar med andra aktörer, både yrkesverksamma och frivilliga för att komplettera resurserna vid en insats. Många gånger finns andra personer närmare olycksplatsen än räddningstjänsten, som därmed snabbt kan påbörja en första insats, vilket kan vara avgörande vid olyckor som brand, trafikolyckor eller drunkning. Rapporten bygger på ett projekt tillsammans med bland andra Räddningstjänsten Östra Götaland och Norrköpings kommun, där man studerat vilka yrkesgrupper som skulle vara lämpliga att använda som förstainsatsaktörer, och vad dessa kräver i form av utbildning och utrustning.

Resultaten visar att personer ur ett flertal yrkesgrupper med ganska enkel utrustning och utbildning kan göra en värdefull insats. För framgång krävs dock teknisk integration med den professionella räddningstjänstens system, och rutiner och organisation för att den utlarmade personen ska kunna lämna sitt ordinarie arbete.

– Detta kan ses som ett exempel på hur blåljusorganisationernas insatser kan kompletteras och utvecklas med hjälp av nytänkande, samverkan och teknisk utveckling, säger Tobias Andersson Granberg, projektledare för projektet och forskare vid CARER.

Resultaten kommer att presenteras tillsammans med annan forskning på seminariet Framtidens skadeplats, som anordnas den 1 februari på Katastrofmedicinskt centrum. https://liu.se/artikel/konferens-framtidens-skadeplats-2018

Detta är ett av projekten som bedrivs på området inom det tvärvetenskapliga forskningscentret Centrum för forskning om respons och räddningssystem (CARER) vid Linköpings universitet https://liu.se/forskning/carer.

Projektledare Tobias Andersson Granberg

tel 011-36 32 13,

epost:  tobias.andersson.granberg@liu.se

Länk till rapporten: http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1174607&dswid=6260

Pressmeddelandet skickat av Susanna Lönnqvist, kommunikatör

susanna.lonnqvist@liu.se  013 28 47 75

Taggar:

Om oss

Linköpings universitet, LiU, bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom bland annat material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder universitetet ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer. LiU blev universitet 1975 och är idag 32 000 studenter och 4 000 medarbetare. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar