Framgångsrikt forskningsprojekt ska inspirera matematiklärare

Report this content

Matematiklärare i Norrköping och Linköping har i flera år arbetat tillsammans med forskare från LiU. Syftet har varit att stärka inlärning och undervisning i matematik samt forskningen om den. I en utvärdering har projektet fått goda resultat, bland annat för att samarbetet gett lärare redskap som kunnat användas direkt i klassrummet. Den 20 mars hålls en avslutande konferens på Linköpings universitet, Campus Norrköping.

För att höja elevernas kunskaper och förbättra resultaten startade 2011 Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Linköpings universitet ett samarbete mellan forskare och lärare i grund- och gymnasieskolan. Forskningsprojektet utgick från en unik modell där lärares erfarenheter och behov i klassrummet fick styra. Forskarna från Linköpings universitet och lärarna bestämde tillsammans vad forskningen skulle fokusera på – och både forskningen och författandet av resultatrapporter gjordes ihop.

– De lärare som jag har forskat ihop med har utvecklat en större medvetenhet om hur de kan påverka det matematiska klassrumssamtalet och bidra till att stärka elevers självbild i matematik. Det är värdefull kunskap för skolor och resultaten från studierna har inverkat på matematikundervisningen i flera klasser, säger Margareta Engvall, forskare vid Linköpings universitet.  

Under de fem år som forskningsprojektet pågått har flera rapporter publicerats, bland annat om betydelsen av tystnad, ihopparningsaktiviteter och muntlig kommunikation inom algebra. Resultaten har lärare redan börjat implementera i sin undervisning.

Den 20 mars avslutas projektet med en kompetenskonferens där fokus ligger på att föra vidare den forskning och de erfarenheter som gjorts. Syftet är att den delade kunskapen ska bidra till bättre undervisning och bättre möjligheter till lärande i matematik.  

Huvudtalar gör Lisa Björklund Boistrup, som inom ramen för projektet bland annat undersökt vad tystnader i kommunikationen mellan lärare och elev i matematikklassrummet innebär. Forskarna Margareta Engvall och Jonas Bergman Ärlebäck kommer även de dela med sig av forskningsresultat. 

Medforskande lärare i projektet deltar med kortare föreläsningar om hur deras matematikundervisning påverkats av forskningen. Utöver lärare och forskare kommer även matematikutvecklare och politiker att delta i konferensen.

Media välkomnas!

Tid: Fredag 20 mars klockan 08.30 – 12.00
Plats:
Linköpings universitet, Campus Norrköping, Kungsgatan 40, Norrköping
Lokal: K4 (ingång från Skvallertorget)

Program (tiderna är ungefärliga)
08.30 Presentation av projektet, Linköpings- och Norrköpings kommun samt LiU
08.45 Matematikforskning för alla, föreläsning med Lisa Boistrup Björklund, forskare
09.30 Fika
10.00 Valbar föreläsning (B-B-B-metoden, smittande samtal lärare/elev eller elever som skriver och ingriper)
10.30 Valbar föreläsning (ihopparningsaktiviteter, muntlig kommunikation inom algebra eller matematikundervisning i flerspråkiga klassrum)
11.20 Valbar föreläsning (tankeavslöjande aktiviteter, att utveckla kommunikationsinriktade lärmiljöer eller betydelsen av tystnad)
 

Mer information

Konferensens hemsida

Pressmeddelandet skickat av:
Therese Ekstrand Amaya
Vetenskapsredaktör, Linköpings universitet
www.liu.se
013-282251 eller 073-2701814
therese.ekstrand.amaya@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Taggar:

Prenumerera

Citat

De lärare som jag har forskat ihop med har utvecklat en större medvetenhet om hur de kan påverka det matematiska klassrumssamtalet och bidra till att stärka elevers självbild i matematik. Det är värdefull kunskap för skolor och resultaten från studierna har inverkat på matematikundervisningen i flera klasser.
Margareta Engvall, forskare Linköpings universitet