Framtidens skadeplats – hur möts utmaningarna?

Samhällsförändringar både nationellt och globalt har lett till förändrade behov inom räddning och beredskap. Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem (CARER) vid Linköpings universitet anordnar tillsammans med Katastrofmedicinskt centrum (KMC) seminariedagen Framtidens skadeplats för att presentera och diskutera hur utmaningarna på framtidens skadeplats ska mötas: med nya rön, metoder och tekniker.

Tid: 1 februari 2018 08:00 – 16:30

Plats: Katastrofmedicinskt centrum, Johannes Magnus väg 11, 583 30 Linköping

Sista anmälningsdag: 26 januari 2018

Kontakt: Madeleine Nyberg, madeleine.nyberg@liu.se

Seminariedagen behandlar framtidens utmaningar på skadeplatsen. Vem skadas och vem räddar, och hur? Hur kan utmaningarna mötas med nya tekniker, kunskaper, metoder och resurser? Konferensen har ett praktiskt fokus där presentationer med konkreta beskrivningar varvas med pågående forskningsprojekt och demonstrationsövningar. Under dagen pågår även utställningsverksamhet.

Press är välkommen att delta i hela eller delar av programmet, notera att följande demonstrationsövningarna äger rum kl. 13 – 14:30 i 30 minuters pass:

1. PS – Prehospital Sjukvårdsledning och simuleringsverktyget Emergo Train System

2. Omhändertagande av traumatiskt skadad patient i svår miljö – Tactical Combat Casualty Care (TCCC)

3. Workshop – att arbeta med scenarios för utveckling och lärande.

Bland talarna finns professor Barrett S. Caldwell från Purdue University, USA, och Andreas Wladis, nyinstallerad professor vid Linköpings universitet. Barrett S. Caldwell är framstående inom visualiseringstekniker på ledningsområdet. Andreas Wladis är professor i katastrofmedicin och chefskirurg för Röda korset.

– Framtidens skadeplats vänder sig till hela spektrumet av verksamma inom räddning och respons: yrkesverksamma inom räddningsyrken, forskare och även frivilliga, landstings- och myndighetsrepresentanter inom området, säger Sofie Pilemalm, biträdande professor och föreståndare för CARER. 

Pressmeddelandet skickat av Susanna Lönnqvist, kommunikatör

susanna.lonnqvist@liu.se  013 28 47 75

Taggar:

Om oss

Linköpings universitet, LiU, bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom bland annat material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder universitetet ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer. LiU blev universitet 1975 och är idag 32 000 studenter och 4 000 medarbetare. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.