Hedersdoktorer lyfter forskningen vid Linköpings universitet

Report this content

Sju internationella forskare som på olika sätt bidragit till forskningen vid Linköpings universitet blir hedersdoktorer. Ceremonin där de promoveras äger rum den 21 maj under vårens akademiska högtid.

Linda Keeling blir hedersdoktor vid LiU 2019.

De utvalda forskarna har nära samarbeten med LiU-forskare inom språk- och läskunnighet, klimatpolitik, AI, organisk elektronik, medicinsk bildvetenskap och inflammationssjukdomar. De utsågs till hedersdoktorer redan våren 2020, men på grund av coronapandemin är det först nu de kommer till Sverige för att promoveras.

Två filosofie hedersdoktorer – professorerna Brian Byrne och Richard Olson – har tillsammans med LiU-professorn Stefan Samuelsson varit huvudansvariga för en stor internationell tvillingstudie under 20 år för att studera hur arv och miljö påverkar barns språk och tidiga läsutveckling. Gruppen har visat att gener har ett betydande inflytande tidigt i barns skrivspråkliga utveckling, men lika viktigt att genernas inflytande varierar beroende på miljöförhållanden, inklusive olika sociala och utbildningspolitiska prioriteringar i olika länder. Brian Byrne är professor emeritus i psykologi vid University of New England, Australien, och Richard Olson professor emeritus vid Institutionen för psykologi och neurovetenskap vid Colorado University, Boulder, USA. Båda forskarna har gjort stora insatser inom språk- och läskunnighet, vilket bland annat lett till specialpedagogiska hjälpmedel.

Filosofie hedersdoktor blir även Karen O’Brien, professor i sociologi och samhällsgeografi vid Oslo universitet. Hon är en föregångare inom tvärvetenskaplig forskning om klimatförändringarnas samhälleliga effekter. Hon har gjort banbrytande arbeten om vår sårbarhet för klimatförändringar och hur samhällen kan anpassas och ställa om för att möta klimatutmaningarna. Karen O’Brien har varit ett väsentligt stöd och en stor inspirationskälla för den forskning om klimatanpassning och samhällsomställning som bedrivs vid Centrum för klimatpolitisk forskning och Tema Miljöförändring.

Till teknologie hedersdoktor har utsetts Jeannette M. Wing, särskilt för hennes arbete kring datalogiskt tänkande och artificiell intelligens. Datalogiskt tänkande handlar om att lösa problem och designa system tillsammans med datorer och med hjälp av beräkningar. Det konfronterar även frågan om maskinintelligens – vad kan människor göra bättre än datorer och vad kan datorer göra bättre än människor? Jeannette M. Wing är professor i datavetenskap och vicerektor med ansvar för forskning vid Columbia University, USA. Hon har bland annat bidragit till forskningsprogrammet Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program som vetenskaplig rådgivare.

George Malliaras, professor vid University of Cambridge, är en av pionjärerna inom organisk elektronik och har forskat inom området i över 25 år. Nu blir han teknologie hedersdoktor vid Linköpings universitet. De organiska elektronikmaterialen kan fungera som brygga mellan den digitala och den biologiska världen och resulterar i mjuk elektronik på papper, batterier som delvis är baserade på skogsråvara och ”bio-elektronik” som översätter elektroniska signaler till frisättning av biologiska substanser. George Malliaras bidrag till forskningen inkluderar grundläggande studier av materialens egenskaper samt en rad tillämpningar inom medicin och tryckt elektronik. I snart 20 år har han samarbetat med Linköpings universitet på flera olika sätt.

Cynthia H. McCollough har utsetts till teknologie hedersdoktor för sina insatser i gränslandet mellan medicin och teknik. Hon är en internationellt känd forskare inom utveckling och utvärdering av datortomografi (DT)-teknologi och dosreduceringsmetoder. Dr McCollough är professor i både medicinsk fysik och biomedicinsk teknik vid Mayo Clinic i Rochester, Minnesota, USA. Sedan tio år samarbetar hon med Linköpings universitet genom utbyte av forskare och metoder. Detta har resulterat i nya avbildningsmetoder som lett till stor patientnytta.

Till medicine hedersdoktor har utsetts Derek McKay, professor vid University of Calgary. McKay är en väletablerad forskare inom mag-tarmkanalens fysiologi och patofysiologi, speciellt i relation till inflammatoriska sjukdomar. McKays forskning handlar främst om hur maskinfektioner i tarmen kan påverka tarmslemhinnans immunförsvar vid inflammatorisk sjukdom. Det vetenskapliga samarbetet mellan McKay och forskargrupper vid Linköpings universitet etablerades i början av 2000-talet och genom sitt metodologiska och immunofysiologiska kunnande har McKay fördjupat mag-tarmforskningen i Linköping.

Mer information:

Om Brian Byrne & Richard Olson: professor Stefan Samuelsson, 013–282386, stefan.samuelsson@liu.se
Om Karen O’Brien: professor Björn-Ola Linnér, 011–363233, bjorn-ola.linner@liu.se
Om Jeannette M Wing: professor Fredrik Heintz, 013–282428, fredrik.heintz@liu.se
Om George Malliaras: professor Magnus Berggren, 011–363637, magnus.berggren@liu.se
Om Cynthia H McCollough: professor Anders Persson, 010–103 89 06, anders.s.persson@liu.se
Om Derek McKay: docent Åsa Keita, 013–286737, asa.keita@liu.se

Om Akademiska högtiden: ceremonimästare Camilla Smedberg, 013–282420, camilla.smedberg@liu.se

Pressmeddelandet har skickats av:
Anna-Karin Thorstensson, kommunikatör
Linköpings universitet
013-28 13 02, anna-karin.thorstensson@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Genom nyhetsbrevet "Forskning och samhälle - nyheter från Linköpings universitet" får du ta del av det senaste inom forskning och samverkan vid Linköpings universitet. Prenumerera här


Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Hedersdoktorer vid LiU Varje vår utser fakulteterna årets hedersdoktorer vid Linköpings universitet, som sen promoveras under den akademiska högtiden. I samband med det håller hedersdoktorerna öppna föreläsningar för alla intresserade.
Twittra det här