Internationell konferens om arbetslivets utmaningar

Förutsättningar för utveckling och innovation i arbetslivet är temat för en konferens som hålls i Linköping den 11 – 14 juni. Anställda som själva utvecklar idéer för att förbättra sitt arbete, förutsättningar för att driva företag i östra Afrika och effekter av stora projekt är exempel på vad som ska belysas.

Det är HELIX VINN Excellence Centre som arrangerar konferensen ”Innovative practices in work, organisation and regional development”. HELIX är ett flervetenskapligt forskningscenter vid Linköpings universitet som arbetar med arbetslivsfrågor utifrån ett partnerskap mellan universitet, industri, offentlig sektor och arbetsmarknadsorganisationer.

- Vi samlar inte bara forskare på den här konferensen utan även praktiker, det vill säga människor som jobbar med arbetslivsfrågor i vid bemärkelse, bland annat tjänstemän från statliga myndigheter och från EU. Det är bra att alla kan mötas och utbyta kunskap och erfarenheter, säger Mattias Elg, föreståndare på HELIX.

Entreprenörskap och regional utveckling, hälsoaspekter i arbetet samt lärande inom organisationer är fler exempel på vad som lyfts fram på konferensen. Innovationer på arbetsplatser handlar om hur anställda själva kan utveckla idéer för att förbättra sitt arbete. Forskare bland annat från Holland har studerat det och presenterar resultat.

En delegation från Tanzania och Uganda ska tillsammans med svenska forskare och praktiker tala om entreprenörskap och vilka förutsättningar det finns i Östafrika för att driva företag och andra verksamheter.

Andra ämnen som blir belysta är exempelvis ledarskap, jämställdhet samt anställdas och chefers hälsa.

- Vi kommer också att presentera forskning som utvecklats på Helix och som handlar om hur man kan utvärdera stora projekt. Det drivs väldigt stora projekt inom EU men man vet för lite om effekterna av dem. Med hjälp av metoden som arbetats fram ska de bli lättare att mäta effekterna, säger Mattias Elg.

Konferensen samlar 250 deltagare och hålls på engelska.

Mer om konferensen

Mer om Helix

Kontakt: Mattias Elg 0708 285880, 013 284401

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Prenumerera