Klinisk studie om ny möjlig behandling av PTSD startar i Linköping

Report this content

Forskare vid Linköpings universitet startar en klinisk studie för att undersöka om ett läkemedel i kombination med internetbaserad kognitiv beteendeterapi, KBT, kan lindra post-traumatiskt stressyndrom, PTSD. Det är första gången detta läkemedel, och den biologiska mekanismen bakom, prövas mot PTSD. Det är också nytt att kombinera KBT med läkemedel som sannolikt förstärker effekter av den psykologiska behandlingen.

Professor Markus Heilig och frste forskningsingenjr Leah Mayo vid Linkpings universitet

 

Post-traumatiskt stressyndrom är en ångestsjukdom som kan uppstå efter att man upplevt ett trauma, som en livshotande händelse. Den som är drabbad undviker ofta situationer och platser som väcker minnen av traumat, och personens liv blir mycket begränsat av sjukdomen.

– Många med PTSD har inte fått en diagnos. En del som varit med om svåra traumatiska händelser upplever att de översköljs av en intensiv ångest som triggas av minnen, de har mardrömmar och andra symtom, men sätter inte etiketten PTSD på det, säger Markus Heilig, professor i psykiatri vid Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV) och föreståndare för Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN) vid Linköpings universitet (LiU).

För dem som diagnosticerats med PTSD är den bästa behandlingen en särskild kognitiv beteendeterapi, KBT, som går ut på att man på ett kontrollerat sätt rekonstruerar minnena av traumat. Med stöd av en behandlare exponerar sig patienten på ett systematiskt sätt för minnena, vilket kan få rädslominnena att klinga av.

– Tyvärr är det svårt att få en fullständig utsläckning av rädslominnena. Även om behandlingen var framgångsrik, återkommer traumaminnena ofta med tiden, säger Markus Heilig.

I den kliniska studie som nu startas upp kommer forskarna att testa om effekten av KBT kan förstärkas med ett läkemedel som är under utveckling, JNJ-42165279. LiU-forskarna har tidigare visat i en experimentell studie på friska personer att läkemedlet har en lovande effekt på hjärnans förmåga till ny inlärning så att de skrämmande minnena inte längre signalerar fara. Läkemedlet höjer nivån av en av kroppens egna cannabis-liknande substanser i hjärnan, som spelar en viktig roll i hur vi reagerar på stress och obehag.

– Vår förhoppning är att vi genom att kombinera KBT med läkemedel dels kan förstärka utsläckningen av rädslominnen, dels att läkemedlet ska skydda mot starka negativa känslor och att det ska hjälpa patienterna att stanna kvar i behandlingen, säger Markus Heilig.

En unik aspekt i studien är att forskarna kommer att undersöka deltagarnas hjärnaktivitet med funktionell magnetresonanstomografi, fMRI, eller magnetkamera som det också kallas. Leah Mayo, biträdande universitetslektor, som leder den delen av studien, är särskilt intresserad av om läkemedlet förstärker kommunikationen mellan två specifika områden i hjärnan, och om det är möjligt att koppla ihop sådana mätbara förändringar med kliniska resultat av behandlingen.

I studien kommer 90 personer med PTSD få internetbaserad KBT som utvecklats av professor Gerhard Anderssons forskargrupp vid LiU, som hör till de främsta i världen inom området.

– Deltagaren kan nå den internetbaserade KBT-behandlingen när det passar honom eller henne bäst. Dessutom är det lätt att ta pauser, repetera och på så vis anpassa arbetet med behandlingen. Deltagaren får stöd från behandlaren via behandlingsplattformen i nära anslutning till uppgifterna. I vanlig KBT kan det behöva gå flera dagar till nästa träff med behandlaren. Så internet kan vara ett bra alternativ för den som vill jobba självständigt och behöver lite extra tid för att smälta innehållet i en KBT-behandling, säger professor Gerhard Andersson vid Institutionen för beteende och lärande, IBL, och Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper, BKV.

Hälften av deltagarna kommer dessutom att lottas till att få läkemedlet, medan den andra hälften blir kontrollgruppen som får sockerpiller (placebo). Läkemedelsbehandlingen ges under tolv veckor och under de sista åtta av dessa veckor genomgår deltagarna internet-KBT.

Den kliniska studien leds av Markus Heilig och genomförs i samarbete med läkemedelsföretaget Janssen. Mer information finns på studiens webbplats.

För mer information, kontakta gärna:

Markus Heilig, professor, markus.heilig@liu.se

Högupplösta pressbilder på forskarna kan laddas ner från LiU:s bildbank: Markus Heilig och Leah Mayo, Markus Heilig och Gerhard Andersson

Pressmeddelandet skickat av:
Karin Söderlund Leifler
Vetenskapsredaktör, Linköpings universitet
www.liu.se
013-281395 eller 073-4170159
karin.soderlund.leifler@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje fredag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vår förhoppning är att vi genom att kombinera KBT med läkemedel dels kan förstärka utsläckningen av rädslominnen, dels att läkemedlet ska skydda mot starka negativa känslor och att det ska hjälpa patienterna att stanna kvar i behandlingen.
Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet.