Kulturkonferens om rörelse

Rörelse och rörligheter i konst och vardagsliv är temat för en konferens som hålls i Norrköping den 11-13 juni. Skilsmässobarns veckovisa förflyttningar mellan föräldrar, arbets- och klimatmigration, turism och kosmopoliter, och proteströrelser är exempel på vad som ska belysas.

Det är ACSIS, Advanced Cultural Studies Institute of Sweden, som ordnar konferensen ”I rörelse/On the move”. ACSIS är en mötesplats för kulturforskare i bred bemärkelse, säger dess nya föreståndare Bodil Axelsson, lektor vid KSM, Kultur Samhälle och Mediegestaltning, Linköpings universitet.

- Här möts etnologer, historiker, medieforskare, konst-, litteratur- och kulturvetare. Här kan olika perspektiv brytas som berör både vardagsliv och kulturliv.

Andra frågor som tas upp på konferensen är konstnärers rörliga arbetsmarknader och flytande identiteter, piratverksamhet som utmanare av den globala kapitalismen, ändrade normer för genus och sexualitet, samt rörelse och förflyttningar som viktiga dimensioner i författarskap och för skrivande.

Konferensen är mångdisciplinär och knyter ihop kulturforskare vid Linköpings universitet med nationella och internationella kollegor. Som en spegel av en alltmer rörlig forskningsvärld är den tvåspråkig med presentationer på både svenska och engelska. 

 ACSIS har under det senaste året bytt både styrelse och föreståndare. Ny ordförande är etnologen och professor emeritus Orvar Löfgren.  Förutom Bodil Axelsson som ny föreståndare är också Johanna Dahlin på Tema Q ny koordinator.

Mer om ACSIS

Mer om konferensen ”I rörelse/On the move”

Kontakt Bodil Axelsson 011-363426

Anika Agebjörn, vetenskapsredaktör, 013-281334, 0709-791334 anika.agebjorn@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Prenumerera