Nordisk konferens lyfter goda exempel på klimatanpassning

Report this content

De nordiska länderna har påbörjat arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Men mycket jobb återstår. För att underlätta ett utbyte av erfarenheter och öka kunskapen om klimatanpassning anordnas en klimatanpassningskonferens den 23-25 oktober i Norrköping. Arrangörer är SMHI, Linköpings universitet och Norrköpings kommun.

Asfalt som släpper igenom vatten, checklistor för personal inom äldreomsorg vid värmebölja, interaktiva visualiseringsverktyg, skyfallsvägar och översvämningsbara torg. Det är några av lösningarna i städer för att möta klimatförändringar. Den 23-25 oktober möts nordiska aktörer inom kommuner, myndigheter, företag och forskning för att diskutera dessa och andra lösningar på ett förändrat klimat.

Det är jätteroligt att nära 400 personer kommer till Norrköping för att samtala om de här frågorna. Här har vi en chans att påverka i och med att slutsatserna från konferensen kommer att skickas med till Nordiska ministerrådet, säger Mattias Hjerpe, universitetslektor och föreståndare för Centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet. 

Med vilken hastighet stiger havsnivåerna?

Många människor i Norden bor längs med de långa kusterna. En del av konferensen kommer att ägnas åt strategier för hur man kan möta de stigande havsnivåerna. En av de som talar på temat om stigande havsnivåer är Ola Kalén. Han kommer att presentera den senaste forskningen vad gäller hastigheten på den globala havsnivåhöjningen.

– Låglänta områden som idag är bebyggda kan i framtiden hamna under vatten. Det vi kan göra är att verka för en minskning av utsläppen av växthusgaser och därmed bromsa den pågående globala uppvärmningen, säger Ola Kalén, oceanograf och expert på havsnivåer, vid SMHI.

Föreläsningen om stigande havsnivåer hålls onsdagen den 24 oktober.

Varifrån kommer maten i framtidens Norden?

Ett annat tema under konferensen är hur framtidens matförsörjning kommer att se ut i Norden. Jordbruket är känsligt för ändrade väderförhållanden och på vissa platser i världen innebär ett förändrat klimat redan att tillgängligheten till mat har försvårats. Konferensen lyfter bland annat behovet av att anpassa jordbruksproduktionen och att begränsa sårbarheten, vilken typ av mat vi behöver – och hur mycket – samt möjligheten att producera mat utanför jordbrukssektorn och beroendet av import.

En specialaktivitet ägnas också åt den rapport om 1,5 graders global uppvärmning som FN:s klimatpanel, IPCC, släppte den 8:e oktober.

Konferensen ingår i programmet för Sveriges ordförandeskap 2018 i Nordiska Ministerrådet.

Representanter från media är välkomna att delta i hela eller delar av konferensen.
Ingen anmälan behövs, men registrera dig på plats.

När, var, hur?
Nordic Conference on Climate Change Adaptation (NOCCA)
Datum: 
23-25 oktober 2018
Plats: Louis De Geer Konsert & Kongress, Norrköping
Konferensens hemsida samt program 


Kontaktpersoner:

Linköpings universitet

Mattias Hjerpe
Titel: universitetslektor Linköpings universitet, 
Kontaktuppgifter: 
mattias.hjerpe@liu.se, 011- 36 34 38 

SMHI

Åsa Sjöström 
Titel: verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI 
Kontaktuppgifter: 
asa.sjostrom@smhi.se, 011- 495 82 18 

Norrköpings kommun

Merja Willman
Titel: koordinator hållbar utveckling, Norrköpings kommun
Kontaktuppgifter: 
merja.willman@norrkoping.se, 011- 15 19 83 

Om Nordic Conference on Climate Change Adaptation (NOCCA):
Konferensen vänder sig till alla som arbetar med klimatanpassning lokalt, regionalt och nationellt från forskning, politik och förvaltning, näringsliv och inom intresseorganisationer. Konferensen syftar till att utbyta idéer kring klimatanpassning och hitta möjligheter för lösningar i olika samhällssektorer, öka kunskapen om den senaste forskningen och praktiska erfarenheter av klimatanpassning samt diskutera hur man kan integrera åtgärder för att klimatanpassa och minska utsläppen av växthusgaser. 

Pressmeddelandet skickat av:
Therese Ekstrand Amaya
Vetenskapsredaktör, Linköpings universitet
www.liu.se
013-282251 eller 073-2701814
therese.ekstrand.amaya@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

De nordiska länderna har påbörjat arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Men mycket jobb återstår. För att underlätta ett utbyte av erfarenheter och öka kunskapen om klimatanpassning anordnas en klimatanpassningskonferens den 23-25 oktober i Norrköping.
Twittra det här

Citat

Här har vi en chans att påverka i och med att slutsatserna från konferensen kommer att skickas med till Nordiska ministerrådet.
Forskaren Mattias Hjerpe om klimatanpassning