Politikerna måste ta grepp om kommunernas framtidsfrågor

I den nyutkomna boken ”Att äga framtiden – Perspektiv på kommunal utveckling” samlas tankar om lokal politik, demokrati och utveckling med fokus på de svenska kommunerna och lokal samhällsutveckling.

Syftet med boken är att bredda debatten och ge nya perspektiv på de strategiska frågor och utmaningar Sveriges kommuner står inför. Några växer kraftigt, medan andra krymper. Befolkningens sammansättning förändras. Kommunerna blir mer olika varandra, vilket väcker frågor om struktur och självstyre. Det sker förändringar inom välfärdsområdet samtidigt som klimat- och hållbarhetsfrågorna blir mer centrala. Och hur ska kommunerna styras och organiseras för att uppfylla framtidens krav på ekonomi, demokrati och utveckling?

Boken ges ut av 20-årsjubilerande Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) vid Linköpings universitet. 30 författare bidrar med kunskap och perspektiv på frågor som är centrala i den lokala samhällsutvecklingen. Författarna är forskare, experter, journalister, politiker och tjänstepersoner och har alla har stor erfarenhet av kommunala frågor. Redaktörer för boken är Josefina Syssner, docent i kulturgeografi vid CKS, Linköpings universitet; Sören Häggroth, doktor i statsvetenskap och tidigare general­direktör samt statssekreterare i Finansdepartementet med ansvar för kommunernas finanser samt Ulf Ramberg, docent i företagsekonomi vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet och  forskningsledare vid KEFU (Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning.

Kommunerna har en unik roll i samhällsutvecklingen

Bidragen är skrivna utifrån olika perspektiv och riktar fokus mot olika delar av den kommunala verksamheten och uppmärksammar frågeställningar som är av grundläggande betydelse för att kommunerna ska kunna fortsätta att ha den unika roll i samhällsutvecklingen som de har haft under mycket lång tid.

Boken vill stimulera en fortsatt debatt om den kommunala självstyrelsens villkor inför en framtid som rymmer många utmaningar:

• Hur ska kommunerna förhålla sig till globaliseringen?

• Hur ska välfärden finansieras?

• Vilka krav ställer urbaniseringsprocessen på de växande stadsregionerna?

• Behöver kommunstrukturen ändras för att skapa bärkraftiga kommuner?

• Bör den kommunala självstyrelsen stärkas eller bör kraven på en likvärdig samhällsservice i hela landet leda till en starkare nationell styrning?

• Hur ska kommunerna styras?

• Vilken roll bör kommunerna ha i klimatarbetet?

• Vilken verksamhetsutveckling är nödvändig för att skolan och socialtjänsten ska fungera bättre?

Författarna som medverkar i boken:

Hans Antonson, Lunds universitet;

Mats Alvesson, Lunds Universitet;

Lina Bjerke, Internationella handelshögskolan i Jönköping;

Erik Eriksson,  Linköpings universitet;

Gissur Ó Erlingsson, Linköpings universitet;

Mattias Goldmann, tankesmedjan Fores;

Ulla-Karin Hellsten,  Östergötlands Ullspinneri;

Brita Hermelin, Linköpings universitet.

Mattias Hjerpe, Linköpings universitet.

Robert Hrelja, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Sören Häggroth, tidigare statssekreterare i Finansdepartementet.

Karolina Isaksson, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

Kerstin Johansson, Linköpings universitet.

Robert Jonsson, Linköpings universitet.

Hans Knutsson , Lunds universitet.

Markus Larsson, programchef på Fores.

Anders Lidström, Umeå universitet.

Kristin Linderoth, Lunds universitet.

Ola Mattisson, Lunds universitet.

Charlotta Mellander,  Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Lisa Pelling,  tankesmedjan Arena Idé.

Ulf Ramberg, Lunds universitet.

Siv Sandberg , Åbo Akademi i Finland.

Anna Sandborgh, tidigare kommundirektör.

Sofie Storbjörk, Linköpings universitet.

Josefina Syssner, Linköpings universitet.

Anna Thomasson, Lunds universitet.

Peyman Vahedi, rektor vid Ådalsskolan i Kramfors kommun.

Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

Johan Wänström, Linköpings universitet.

Jörgen Ödalen, Linköpings universitet.

 

Kontakt

Josefina Syssner, josefina.syssner@liu.se

Sören Häggroth, soren.haggroth@gmail.com

Ulf Ramberg, ulf.ramberg@fek.lu.se

Pressmeddelandet skickat av:
Anna Valentinsson
Kommunikatör, Linköpings universitet
www.liu.se
013-28 46 86, anna.valentinsson@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Bidragen i den här boken är skrivna utifrån olika perspektiv och riktar fokus mot olika delar av den kommunala verksamheten. De har det gemensamt att de uppmärksammar frågeställningar som är av grundläggande betydelse för att kommunerna ska kunna fortsätta att ha den unika roll i samhällsutvecklingen som de har haft under mycket lång tid. Med denna skrift vill vi stimulera en fortsatt debatt om den kommunala själv­styrelsens villkor inför en framtid som rymmer många utmaningar.
Josefina Syssner, Sören Häggroth och Ulf Ramberg