Pressinbjudan: Extern lansering av Tema Miljöförändring

Välkommen till en halvdag på Linköpings universitet den 7 maj då nyetablerade Tema Miljöförändring i ord och med korta filmer presenterar sin verksamhet.

Dagen inleds med en föreläsning med en miljöforskare i världsklass, professor Carlos M Duarte, Tarek Ahmed Juffali Research Chair in Red Sea Ecology, King Abdullah University of Science and Technology, Saudarabien.

Dagen avslutas med en paneldiskussion kring hur Tema Miljöförändring kan bidra med kunskap om hur vi kan tackla de utmaningar som miljöförändringarna ställer oss inför. Utbildningarnas möjligheter att utmana normer kring miljöförändringar kommer också att diskuteras.

Forskningen på Tema M håller en stor bredd. En del är mer laborativ och tekniskt inriktade projekt, till exempel om dricksvattenfrågor, olika typer av föroreningar, storskaliga kretslopp för livsviktiga grundämnen, biogasproduktion och utsläpp av växthusgaser. Andra forskargrupper arbetar med studier av miljöutmaningarnas kunskapshistoria, hur olika grupper förstår miljöutmaningar och samhällets förutsättningar att ta sig an miljöförändring. Det kan då till exempel handla om klimatförhandlingar, vad olika samhällsomställningar kan få för konsekvenser för mänsklig utveckling, vattennära byggnation, kopplingar mellan människa och miljö eller vad som styr beslutsfattande kring miljöfrågor och hållbar utveckling.

– Vi har gjort 13 filmer i kortformat, från 15 sekunder till en minut. De illustrerar vår förmåga att belysa komplexa miljöutmaningar genom att visa glimtar av de resultat våra 67 miljöforskare kontinuerligt tar fram liksom beskrivningar av den framgångsrika miljövetenskapliga grundutbildning som vi bedriver, säger Mattias Hjerpe, föreståndare för Centrum för klimatpolitisk forskning som numera ingår i Tema Miljöförändring.

I panelen:
Carlos Duarte, professor
Lena Ek, riksdagsledamot och fd miljöminister
Annika Elmqvist, initiativtagare till Klimatriksdagen 2014
Deniz Tütüncü, masterstudent.
Moderator: Pelle Zettersten, vetenskapsjournalist, Sveriges Radio.

Tid: 7 maj klockan 13.00-16.00
Plats: Temcas, Temahuset, Linköpings universitet, Campus Valla

Mer information: Mattias Hjerpe, tel 011-36 34 38, mattias.hjerpe@liu.se

Taggar:

Prenumerera