Själsliga ärr ökar idrottares skaderisk

Aktiva elitfriidrottare som utsatts för sexuella eller fysiska övergrepp någon gång i livet löper större risk för att drabbas av skador. Sambandet ses främst hos kvinnliga idrottare visar en ny studie från Athletics Research Center vid Linköpings universitet.

Studien är utförd på elitidrottare i Sverige och är den första i sitt slag som undersöker konsekvenserna av sexuella eller fysiska övergrepp för idrottaren. Tidigare i år publicerade Athletics Research Center en rapport för att kartlägga sexuella övergrepp inom svensk friidrott, en studie gjord på uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet.

– Vi ville både upprepa studien om förekomst av övergrepp och titta på vad det innebär för idrottaren. Hur påverkar ett trauma en elitidrottsprestation? Vi ville undersöka om övergrepp kan hänga ihop med den höga graden överbelastningsskador vi ser inom toppidrotten i dag, säger Toomas Timpka, professor vid Institutionen för medicin och hälsa, som lett studien som publicerats i British Journal of Sports Medicine.

 Studien fokuserade på skaderisk. Ökar övergrepp risken för skador som är relaterade till idrottsutövandet, och för skador som drabbar idrottarna utanför idrottslivet? Av de 197 svarande i studien uppger 11 procent att de utsatts för sexuella övergrepp någon gång i livet och 18 procent att de utsatts för fysiska övergrepp. Hos kvinnliga idrottare innebar fysiska övergrepp en 12 gånger högre risk för idrottsskada. Sexuella övergrepp innebar en åtta gånger så hög risk för icke-sportrelaterad skada. Sambanden mellan övergrepp och ökad skaderisk är framträdande främst hos kvinnliga idrottare.

– Mycket i sambanden stämmer överens med självskadebeteende. Hos både unga kvinnor och unga män ser vi att de anklagar sig själva. Man bär traumat inom sig och utsätter sig för risker som i längden kan leda till överbelastningsskador. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att inte alla kvinnliga idrottare som drabbas av långvariga skador har utsatts för övergrepp. Dessa skador uppkommer genom en samverkan mellan många faktorer som skiljer sig åt mellan olika individer, säger Toomas Timpka.

Idrottsepidemiologi och idrottsmedicin är traditionellt inriktade på rörelseorganen och idrottspsykologi med fokus på prestation. Toomas Timpka vill se ett nytänkande inom området. Det finns flera faktorer som kan förklara prestationsvariationer, och det är viktigt att hantera själsliga ärr som till exempel övergrepp kan orsaka, menar han.

– Vi hoppas att vår studie kan öppna upp för ett nytt forskningsområde inom idrottsmedicin som är tvärvetenskapligt. Med hjälp av kliniska psykologer och barnpsykiatriker som deltar i den idrottsmedicinska forskningen kan vi få nya insikter.

Artikel: Lifetime history of sexual and physical abuse among competitive athletics (track and field) athletes: cross sectional study of associations with sports and non-sports injury”, Toomas Timpka, Staffan Janson, Jenny Jacobsson, Örjan Dahlstrom, Armin Spreco, Jan Kowalski, Victor Bargoria, Margo Mountjoy, Carl Göran Svedin, British Journal of Sports Medicine, publicerad online 6 september 2018, doi 10.1136/bjsports-2018-099335

För fler frågor, kontakta gärna:

Toomas Timpka, professor, toomas.timpka@liu.se, 0705-364357 eller 013-28 27 98

Pressmeddelandet skickat av:
Karin Söderlund Leifler
Vetenskapsredaktör, Linköpings universitet
www.liu.se
013-281395 eller 073-4170159
karin.soderlund.leifler@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar