Stort intresse för artificiell intelligens och hälsa

Report this content

Intresset för hur artificiell intelligens, AI, kan bidra till utvecklingen av hälsa och vård är mycket stort. Det märktes tydligt när ett 60-tal forskare och representanter från företag presenterade sina satsningar under konferensen WASP AI4X Health som arrangerades i Stockholm tisdag 13 mars.

Bredden på presentationerna var mycket stor och berörde frågor som

  • Vilka tekniker och metoder för AI använder ni?
  • Hur ser era tillämpningar ut?
  • Hur kommer ni att använda AI i framtiden?
  • Vilka utmaningar ser ni inför framtiden inom området?

Artificiell intelligens inom äldrevård, bildanalys för upptäckt av cancer, stöd för diagnos av demens, behandling av depression bland unga och uppkopplade permobiler var några ämnen som togs upp under presentationerna.

Men även frågor om integritet och vem som äger den data som patienter ger ifrån sig väckte intresse.

Sammanlagt deltog forskare från elva universitet och representanter från 25 företag, bland annat stora bolag som IBM, Tieto och AstraZeneca, men även ett antal mindre startup-företag.

De nära 200 deltagarna fick också lyssna till Marcus Wallenberg, vice ordförande i Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, som under slutet av förra året tillkännagav en satsning på en miljard kronor för forskning inom artificiell intelligens inom ramen för WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program.

Marcus Wallenberg berättade om stiftelsens vilja att stötta forskning och framsteg inom artificiell intelligens för att ge Sverige en starkare plattform inom området.

Satsningen WASP AI leds av professor Danica Kragic Jensfelt, KTH. Tillsammans med docent Fredrik Heintz, Linköpings universitet, och Daniel Gillblad, chef för AI-forskning vid RISE SICS, ansvarar hon även för de fem konferensdagarna som äger rum i Folkets hus, Stockholm.

Konferensen om AI var den tredje av fem konferensdagar inom området. De två återstående konferensdagarna handlar om Finans, tjänster och AI (27 mars) samt Samhälle, miljö och AI (11 april).

Läs mer om konferensdagarna och dess tider: http://wasp-sweden.org/ai/ai4x/

För mer information kontakta:

Danica Kragic, professor KTH och ansvarig för WASP AI/MLX, dani@kth.se,
08-790 67 29

Fredrik Heintz, docent Linköpings universitet, ordförande för Svenska AI-sällskapet, fredrik.heintz@liu.se, 070 - 089 56 89

Daniel Gillblad, chef för AI-forskning vid RISE SICS, daniel.gillblad@ri.se, 070 - 620 17 98

Pressmeddelandet skickat av  Monica Westman, Vetenskapsredaktör, Linköpings universitet

www.liu.se  013-28 68 39, monica.westman@liu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar