Svensk paviljong visar grön innovationskraft på världsutställning

Forskningsprojektet Grönovation vid Linköpings universitet arrangerar i samarbete med Elmia en svensk paviljong på världens största lantbruksmässa, Agritechnica i Hannover 8–14 november. Till mässan väntas 2900 utställare och 400 000 besökare från alla världens länder. I år är det första gången som Sverige deltar med en egen paviljong.

Sverige ligger i frontlinjen för utvecklingen av gröna näringar och på Agritechnica i Hannover kommer man att visa svenska innovationer på väg att revolutionera lantbruket.
Till exempel demonstrerar ED Biogas en ny biogasreaktor för lantbruksföretag. Gothia Redskap demonstrerar multimaskinen Cameleon som är utvecklad för storskalig ekologisk odling. SmartPlanes demonstrerar hur obemannade flygplan kan revolutionera analysen av mark och grödor. SSAB visar hur höghållfast stål kan bana väg för både starkare och lättare maskinkonstruktioner.
I paviljongen visas också hur Sverige stimulerar gröna innovationer till exempel forskningsinstitut som JTI (Institutet för jordbruks- och miljöteknik)och mötesplatser som Torpa Gård och Vreta Kluster.

Region Östergötland och Vinnova backar upp satsningen.
– Lantbruket är en strategisk sektor. För att Sverige ska ha en chans att hävda sig internationellt är det viktigt att finnas med på Agritechnica. Från vår horisont blir projektet med den svenska paviljongen där nio företag och organisationer medverkar ett bra exempel på samverkan, säger Per Frankelius, forskare i marknadsföring och innovation vid Linköpings universitet.

– Vårt syfte är också att på nära håll studera hur innovativa produkter och tjänster möter en internationell marknad, säger Charlotte Norrman, forskare i entreprenörskap och innovation vid Linköpings universitet.

Teamet bakom paviljongen har tagit fram en skrift om innovation med titeln ”Sweden Innovation Power” som kommer att lanseras på världsutställningen.

Mer information samt pressbilder: http://www.gronovation.com/agritechnica2015_press.asp

Kontakt

Per Frankelius: per.frankelius@liu.se, 0708-21 29 49
Charlotte Norrman: chartlotte.norrman@liu.se, 070-322 99 83
Maria Lindsäth: maria.lindsath@elmia.se, 036-15 22 28

Grönovation är ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet som stöds av Vinnova. Framförallt undersöks hur innovationer inom de gröna näringarna uppstår, får spridning och kan stimuleras.

Pressmeddelandet skickat av Gunilla Pravitz, Linköpings universitet

www.liu.se  013-28 16 26, gunilla.pravitz@liu.se

Taggar:

Prenumerera