Tre LiU-forskare blir Wallenberg Academy Fellows

Report this content

Emil Björnson, Magnus Jonsson och Marcin Szczot, har utsetts till Wallenberg Academy Fellows. Genom femåriga forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ges unga forskare möjlighet att göra viktiga vetenskapliga genombrott.

Totalt har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i år utsett 29 nya Wallenberg Academy Fellows inom humaniora, samhällsvetenskap, medicin, naturvetenskap och teknik.

Emil Björnson, biträdande professor vid avdelningen för Kommunikationssystem, får vidareutveckla och optimera de algoritmer som styr och bearbetar signalerna i de mängder av små antenner som behövs för framtidens 5G-nät. (Den antennteknik som kallas Massiv MIMO).

Magnus Jonsson, forskningsledare inom organisk fotonik och nanooptik vid Laboratoriet för organisk elektronik, får medel för att studera och utveckla optiska nanoantenner som fångar in ljus i nanoskalan. Tekniken kan användas för kamouflage eller smarta fönster.

Marcin Szczot, är idag verksam vid National Institutes of Health, NIH, i Maryland, USA. Vid Linköpings universitet får han möjlighet att kartlägga det outforskade system av 100 miljoner nervceller som finns människans mag- och tarmkanal. Målet är en bättre förståelse för hur magsmärtor uppstår. 

Programmet Wallenberg Academy Fellows har Knut och Alice Wallenbergs stiftelse inrättat i samarbete med de kungliga akademierna och 16 svenska universitet. Anslaget uppgår till mellan 5 och 15 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut har forskarna möjlighet att söka ytterligare fem års finansiering. De erbjuds även att ingå i ett mentorsprogram.

– Stiftelsen har i och med årets beslut utsett totalt 203 Wallenberg Academy Fellows och av dessa unga lovande forskare är 44 procent kvinnor. Det är något som vi inom Stiftelsen gläds över eftersom vi eftersträvar största möjliga jämställdhet. Men det är viktigt att betona att ansökningarna sker i konkurrens och att utvärderingsprocessen bara tar hänsyn till de vetenskapliga meriterna, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Satsningen är tänkt att stärka Sverige som kunskapsnation genom att behålla de största talangerna i landet. Samtidigt rekryteras också yngre, internationella forskare till Sverige.

Läs hela pressmeddelandet Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Kontakt:

Emil Björnson, emil.bjornson@liu.se , 013 28 67 32

Magnus Jonsson,  magnus.jonsson@liu.se, 011 36 34 03

Marcin Szczot, marcinlszczot@gmail.com

Pressmeddelandet skickat av  Monica Westman, Vetenskapsredaktör, Linköpings universitet

www.liu.se  013-28 68 39, monica.westman@liu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media