Unik satsning på miljövänlig hyrbilsflotta

Anställda och studenter på Linköpings universitet har en unik möjlighet att resa säkert och miljövänligt i tjänsten, tack vare satsningen på LiU Bil. År 2015 ska alla bilresor i tjänsten gå via LiU Bils fordonsflotta som då är helt fossilfri.

Miljömålen är högst ställda på Linköpings universitet och redan idag är stora delar av fordonsflottan fossilfri.

- Vi har 38 bilar, alltifrån små för korta transporter till minibussar som rymmer upp till nio personer, det stora flertalet drivs på miljövänliga drivmedel, säger Rolf Adell, ansvarig för LiU Bil.

14 av bilarna drivs på biogas, 16 på bioetanol, 2 är plugin hybrider, det vill säga elbilar som kombineras med snål diesel, 4 minibussar går också på snål diesel och det finns även två bensinbilar kvar i flottan.

- Målet är att vara helt fossilfria till 2015 och det kommer vi att klara, säger Rolf Adell.

LiU Bil står idag för ungefär hälften av LiU anställdas bilresor, eller 70 000 mil per år. Målet är att 80 procent av den återstående delen ska över till LiU bil till år 2015.

- Det innebär också att ledningen har kontroll på hur vi representerar universitetet, att vi kör säkert och miljövänligt, säger Rolf Adell.

Bilpoolen på LiU är unik i sitt slag och har funnits sedan början av 1990-talet då bilarna i första hand behövdes för resorna mellan Campus i Linköping och Norrköping. Idag åker de flesta Campusbussen, men bilarna används för en mängd andra både korta och långa resor.

- Vi har ungefär 2300 uthyrningar per år och vi hoppas på en ökning allt eftersom mer och mer av privatåkandet med bil förs över till LiU Bil.

Fordonsflottan kommer även i fortsättningen att drivas på lite olika typer av miljövänliga drivmedel.

- Vi har ju både närheten till biogasen från pionjärerna på Svensk Biogas i Linköping och en av Europas mest miljövänliga produktion av etanol hos Agroetanol i Norrköping , konstaterar han.

LiU Bil fungerar som vilket biluthyrningsföretag som helst och är helt självfinansierande, LiU äger samtliga bilar.

- Vi köper in bilar när efterfrågan ökar och har också full frihet att avyttra bilar om resandet minskar. Vi har funnit att det här är det absolut mest kostnadseffektiva sättet att resa med bil i tjänsten, säger Rolf Adell.

Kontakt: Rolf Adell, LiU Bil , rolf.adell@liu.se 013 28 40 81

Pressmeddelandet skickat av  Monica Westman, Vetenskapsredaktör, Linköpings universitet

www.liu.se  013-28 68 39, monica.westman@liu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media