Utmaningar och möjligheter i matematiklärarens vardag

Hur ska matematiklärare bäst hantera olika undervisningssituationer? Hur kan nyanlända elever ges hjälp att utveckla ett språk kring matematik? Dessa frågor är utgångspunkten för två forskningsprojekt vid Linköpings universitet. Forskningen har gjorts i nära samarbete med lärare för att kunna användas direkt i klassrummet. Den 20 oktober presenteras resultaten på Katedralskolan i Linköping.

En matematiklärares vardag är allt annat än okomplicerad. På ett engagerat sätt ska matematikläraren varje dag kunna svara upp till många olika elevers behov samtidigt. Forskaren Jonas Ärlebäck har under ett läsår skuggat en matematiklärare på gymnasiet med syfte att identifiera goda exempel på hur olika typer av undervisningssituationer kan hanteras.

– Studiens resultat synliggör komplexiteten i matematiklärarens vardag och förhoppningsvis kan det inspirera andra matematiklärare och väcka tankar om den egna undervisningspraktiken, säger Jonas Ärlebäck, forskare vid Linköpings universitet.  

Forskaren Margareta Engvall har arbetat i ett projekt med syfte att utveckla den matematiska kommunikationen hos elever som är nyanlända eller kommer från tvåspråkiga hem. Tillsammans med lärarna Rana Azam och Josef Eissa på Gustaf Adolfsskolan i Norrköping har hon bland annat prövat olika kommunikationsstrategier i matematikundervisningen. 

– Resultatet visar hur en ökad medvetenhet hos lärare, om olika strategier, kan påverka klassrumssamtalet – och även bidra till att stärka elevers självbild i matematik, säger Margareta Engvall, forskare vid Linköpings universitet.  

För att höja elevernas kunskaper och förbättra resultaten samfinansierade 2011 Linköpings kommun och Norrköpings kommun ett samarbete mellan forskare och lärare i grund- och gymnasieskolan. Forskningsprojektet utgår ifrån de behov som lärare i matematik har i sitt yrke och tar avstamp i frågor som lärare själva fått formulera.

Projektet finansieras med tio miljoner av Linköpings kommun och Norrköpings kommun tillsammans med Linköpings universitet. Det pågår fram till juni 2018.

Välkommen till en pressträff där de senaste resultaten presenteras. Då finns det möjlighet att träffa forskarna Jonas Ärlebäck och Margareta Engvall samt några av de lärare som deltagit.

Tid: 20 oktober klockan 10.00 - 11.00
Plats: Katedralskolan, sal 251, Platensgatan 20, Linköping

Program (tiderna är ungefärliga)
10.00 Välkommen, Magnus Nyström, gymnasiechef/rektor på Katedralskolan i Linköping
10.05 Kort presentation kring samarbetsprojektets syfte, Jörgen Nissen, dekan Utbildningsvetenskap vid Linköpings universitet
10.15 Forskningsprojektet ”Skugga en matematiklärare”, forskaren Jonas Bergman Ärlebäck berättar tillsammans med matematikläraren Roger på Katedralskolan.
10.30 ”Att utveckla kommunikationen i matematikklassrummet”, forskaren Margareta Engvall berättar om forskningsresultaten i projektet tillsammans med lärarna Rana Azam och Josef Eissa från Gustav Adolfsskolan
10.45 Möjlighet att ställa frågor
11.00 Avslut

Mer information

Pressmeddelandet skickat av:
Therese Ekstrand Amaya
Vetenskapsredaktör, Linköpings universitet
www.liu.se
013-282251 eller 073-2701814
therese.ekstrand.amaya@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Taggar:

Om oss

Linköpings universitet, LiU, bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom bland annat material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder universitetet ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer. LiU blev universitet 1975 och är idag 32 000 studenter och 4 000 medarbetare. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Prenumerera