Val 2018 - experter från Linköpings universitet

Vi listar några av Linköpings universitets forskare som arbetar med frågor som är aktuella i valtider. De kan ur olika perspektiv analysera och kommentera dagspolitiska händelser och större skeenden. Välkommen att höra av dig!

POLITIK, VAL OCH SAMTIDSFRÅGOR
Elin Wihlborg, professor i statsvetenskap, 013-281578elin.wihlborg@liu.se

HUR GÖRS BESKATTNING MÖJLIG I EN DEMOKRATI?
Lotta Björklund Larsen, biträdande universitetslektor, 013-28 66 56, lotta.bjorklund.larsen@liu.se

SVARAR POLITIKER PÅ FRÅGOR DE FÅR?
Fredrik Stjernberg, professor i filosofi, 013–28 217, fredrik.stjernberg@liu.se


KOMMUNALPOLITIK:

LANDSBYGD, REGIONAL UTVECKLING OCH RELATION MELLAN STAD OCH LAND.
Josefina Syssner, universitetslektor, 011-36 32 45, josefina.syssner@liu.se

LOKAL POLITIK, BLOCKÖVERSKRIDANDE STYREN I KOMMUNER, LOKALA FOLKOMRÖSTNINGAR
Johan Wänström, universitetslektor, 011- 36 34 75, johan.wanstrom@liu.se


MILJÖ:

KLIMATFÖRÄNDRINGAR OCH VÄXTHUSGASER
David Bastviken, professor, 013-28 22 91 el 073–4144970, david.bastviken@liu.se

AKTÖRER INOM KLIMATSAMARBETE
Mattias Hjerpe, universitetslektor, föreståndare Centrum för klimatpolitisk forskning, 011-36 34 38 el 070–8840470, mattias.hjerpe@liu.se

ENERGIPOLITIK OCH MILJÖHISTORIA
Jonas Anshelm, professor, 013-27 42 52, jonas.anshelm@liu.se

CIRKULÄR EKONOMI OCH RESURSEFFEKTIVITET
Mattias Lindahl, professor, 013-28 11 08, mattias.lindahl@liu.se

INTERNATIONELL KLIMATPOLITIK OCH HÅLLBAR UTVECKLING
Björn-Ola Linnér, professor, 011-363233 el 070-8483233, bjorn-ola.linner@liu.se

BIOLOGISK MÅNGFALD, HOTADE ARTER OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER
Karl-Olof Bergman, universitetslektor, ekologi, 013-282685 karl-olof.bergman@liu.se

MARKANVÄNDGNING OCH SKOGSFRÅGOR
Madelene Ostwald, universitetslektor, 011-36 31 49 el 07-–8519311, madelene.ostwald@liu.se

MILJÖTEKNIK, AVFALL, BIOGAS OCH BIODRIVMEDEL
Mats Eklund, professor, 013-281726, mats.eklund@liu.se


MIGRATION OCH FLYKTINGFRÅGOR:

ARBETSLIV, REKRYTERING OCH ARBETSLIVSKARRIÄR MED FOKUS PÅ BL.A. ETNICITET
Anders Neergaard, professor, 011-36 32 18, anders.neergaard@liu.se

ETNICITET OCH MIGRATION MED KOPPLING TILL HÄLSA OCH VÅRD
Anna Bredström, lektor, 011-36 32 42, anna.bredstrom@liu.se

EUROPEISKA INTEGRATIONSPROJEKTENS UTVECKLING, MEDBORGARSKAPSPOLITIK SAMT MIGRATION OCH EKONOMI
Peo Hansen, professor, 011-36 34 23, peo.hansen@liu.se

KOLLEKTIVA IDENTITETER, VILKA ÄR VI? VILKA ÄR DE ANDRA?
Stefan Jonsson, professor i etnicitet, 011–363630, stefan.jonsson@liu.se

GLOBAL STYRNING, EU:s UTVIDNING OCH IRREGULJÄR MIGRATION
Branka Likic-Brboric, biträdande professor, 011-36 36 45, branka.likic-brboric@liu.se

OJÄMLIKHET OCH PRIVILEGIER, RAS OCH VITHET
Catrin Lundström, docent, 011-36 34 35, catrin.lundstrom@liu.se

MIGRATION, ETNISKA RELATIONER, FLYKTINGPOLITIK OCH INTEGRATION
Zoran Slavnic, biträdande professor, 011-36 32 11, zoran.slavnic@liu.se

MEDICINSK ÅLDERSBESTÄMNING
Erik Malmqvist, 0730–319267, erik.malmqvist@liu.se


SKOLA OCH UTBILDNING:

BETYG OCH BEDÖMNING
Magnus Hultén, biträdande professor, 011-36 32 41, magnus.hulten@liu.se

GENUS I UTBILDNING
Katarina Eriksson Barajas, professor, 013-28 27 35, katarina.eriksson.barajas@liu.se

SPECIALPEDAGOGISKA FRÅGOR, LÄRARUTBILDNING OCH ELEVASSISTENTER
Henrik Lindqvist, doktorand, 013-28 26 53, henrik.lindqvist@liu.se  

FRIA SKOLVALET
Andreas Fejes, professor, 013-28 21 36, andreas.fejes@liu.se

MIGRATION, INTEGRATION OCH UTBILDNING
Magnus Dahlstedt, professor, 011-36 32 37, magnus.dahlstedt@liu.se


VÅRD OCH OMSORG:

VÅRDLOGISTIK KORTAR VÅRDKÖER
Malin Wiger, 013-28 15 56 malin.wiger@liu.se

ETISKA FRÅGOR VID PRIORITERINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Lars Sandman, professor, lars.sandman@liu.se, 073-206 58 18

Pressmeddelandet skickat av:
Therese Ekstrand Amaya
Vetenskapsredaktör, Linköpings universitet
www.liu.se
013-282251 eller 073-2701814
therese.ekstrand.amaya@liu.se

Vill du ha mer nyheter från Linköpings universitet? Vårt elektroniska nyhetsbrev LiU-nytt-e kommer varje torsdag med alla nyhetsartiklar som publicerats på webben under den gångna veckan. Prenumerera här!

Taggar:

Om oss

Linköpings universitet, LiU, bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom bland annat material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder universitetet ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer. LiU blev universitet 1975 och är idag 32 000 studenter och 4 000 medarbetare. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Prenumerera

Media

Media