Vård efter behov – hur svårt ska det vara?

Report this content

Vem ska få vård när resurserna är begränsade? Frågan löper som en röd tråd under den nationella Prioriteringskonferensen som äger rum 20–21 november i Stockholm.

Här möts forskare, politiker och personer som jobbar med frågan i kommuner och regioner för att diskutera och lära sig mer om en av välfärdens ödesfrågor.

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar när det gäller att klara av finansieringen av välfärden. Begränsade resurser ska täcka många behov och prioriteringar måste göras. Detta i en tid av förväntningar på allt bättre vård när behandlingsmetoderna blir mer förfinade i takt med den tekniska utvecklingen. Samtidigt blir befolkningen äldre, vilket påverkar välfärdssystemen på många sätt. Sammantaget ställer detta höga krav på prioriteringar i regioner och kommuner för att vården ska bli likvärdig och tillgänglig för många.

Om detta handlar ”Vård efter behov – hur svårt ska det vara?”, den tionde nationella Prioriteringskonferensen. Konferensen arrangeras av Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet som är ett nationellt kunskapscentrum med uppdrag att stödja vården i prioriteringsfrågor, i samverkan med Region Stockholm.

- Den kunskapsbildning och kunskapsspridning som sker vid Prioriteringscentrum fyller en viktig funktion för att utveckla och stödja vårdens prioriteringar. På senare tid har vi sett att behovet av våra insatser har ökat, säger Lars Sandman, professor och föreståndare vid Prioriteringscentrum.

Hur hanterar vi situationen när resurserna inte räcker – måste vård ransoneras eller ska patienterna få betala själva? Hur prioriterar vi mellan olika områden inom vården? Och hur uppnår vi jämlik vård? Frågorna diskuteras under konferensen som innehåller ett 20-tal programpunkter. Två av dem är uppföljning kring två högst aktuella frågor som var uppe till diskussion i Almedalen i somras: robotiseringen inom vården samt digitala vårdmöten som sker via appar och som ritat om kartan för primärvården.

- De frågor som konferensen behandlar är ju dagsaktuella i politiken. För någon månad sedan kom Sveriges kommuner och landsting (SKL) med sin ekonomirapport som pekar på ekonomiska underskott i regioner och kommuner. Tidigare i år tillsatte regeringen en kommission för att se över välfärdens finansiering eftersom man förutser stora gap framöver, säger Lars Sandman.

Konferensen lockar över 300 deltagare från hela landet och fungerar som en mötesplats för dialog och utveckling kring prioriteringsfrågorna mellan politiker, verksamhetsansvariga, vårdpersonal, patienter och företrädare för näringsliv inom hälso- och sjukvårdsområdet. Arrangör är Prioriteringscentrum vid Linköpings universitet i samarbete med Region Stockholm.

Representanter från media är välkomna till konferensen.

När: 20–21 november 2019

Förmöte och nordiskt möte: 19 november

Var: City Conference Centre, Stockholm

Konferensens webbsida med program


Kontaktpersoner:

Frågor om konferensen och förfrågningar om intervjuer med talare:

Lars Sandman, professor och föreståndare, Prioriteringscentrum, Linköpings universitet, lars.sandman@liu.se, 0732–06 58 18

Anmälan om deltagande för media:

Eva Persson, kommunikatör, Prioriteringscentrum, Linköpings universitet, eva.persson@liu.se,
013-28 57 23

Prioriteringscentrum är ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg, som arbetar med forskning och utbildning om prioriteringar inom vård och omsorg. Centrumet fungerar också som ett kunskapsstöd för regioner/landsting, kommuner, myndigheter och kliniska verksamheter gällande prioriteringar. https://liu.se/prioriteringscentrum

Taggar:

Prenumerera