Salzgitter


Fotograf: Salzgitter AG

Vid undertecknandet av avtalet närvarade Roger Hahne, enhetschef för teknik på LKAB, Martin Zappe, chef för Salzgitters SALCOS-program, Gunnar Groebler, styrelseordförande för Salzgitter, Jan Moström, koncernchef och vd på LKAB samt Michael Reuber, marknadsdirektör på Salzgitter.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av närmare 5200 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 43 miljarder kronor år 2023. lkab.com

Prenumerera