Dela

Citat

Framför allt har intresset bland unga och arbetssökande ökat kraftigt, och det är väldigt positivt att se att tröskeln sänkts för att få människor att flytta hit
Maria Reinholdsson, HR-direktör, LKAB
Utsikten för att LKAB-gruvornas livslängd ska förlängas ytterligare har förbättrats rejält genom de här tillskotten till företagets mineralfyndigheter.
Ian Cope, områdeschef för prospektering på LKAB
Att vi blir huvudägare i REEtec är därmed en naturlig förlängning av vår värdekedja och passande del i vår strategi.
Leif Boström, direktör för affärsområde Specialprodukter på LKAB
Vi menar att Mark- och miljööverdomstolens tillämpning är ett klart avsteg från etablerad praxis utan egentligt stöd i lagtext eller förarbeten. Det är ett beslut som dessutom innebär en konflikt med behovet och den politiska viljan från regering och riksdag att effektivisera tillståndsprocesserna, och ett beslut som i stället ökar osäkerheten och riskerar att förlänga processer.
Niklas Johansson, direktör kommunikation och klimat LKAB
Kompetensfrågan är kanske den enskilt största utmaningen för den pågående gröna omställningen i norra Sverige. Här kommer under kommande år att skapas tiotusentals nya arbeten. Vår förmåga att få folk att flytta hit till de jobben är helt avgörande för oss, för regionen och för Sveriges framtida utveckling.
Maria Reinholdsson, HR-direktör LKAB
Klimatet kan inte vänta och efterfrågan på råvaran för att kunna producera fossilfritt stål är redan här, innan vi ens är ute på marknaden.
Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB
Det finns ett enormt globalt intresse för det som sker i vår del av världen just nu. Vi bryter helt ny mark på resan mot en fossilfri järn- och stålframställning, vilket är det största vi tillsammans kan göra för klimatet. Expo är en unik möjlighet att sätta Sverige och LKAB på kartan i samband med omvärldens hållbarhetsutmaningar och vi hoppas att fler följer vårt exempel.
Jan Moström, vd och koncernchef LKAB
— Att öka säkerheten och sänka koldioxidutsläppen, men också öka produktiviteten i våra gruvor är oerhört viktigt för att LKAB ska kunna fortsätta leverera klimateffektiva järnmalmsprodukter.
Jordi Puig, avdelningschef för gruvteknik på LKAB.
Det här är en avgörande fråga och en av de största utmaningarna för oss och regionen i stort. Ska vi lyckas med vår stora omställning och framtidssatsning måste vi lyckas attrahera kompetens från både Sverige och andra delar av världen till våra verksamheter i Norrbotten. Därför är det glädjande att så många redan idag ser de stora möjligheterna här.
Grete Solvang Stoltz, HR-direktör LKAB
Det är ett stort genombrott, för oss och hela den globala järn- och stålindustrin. LKAB är framtidens leverantör av järnsvamp och det här är ett avgörande steg i rätt riktning. Framstegen med HYBRIT ger oss möjlighet att hålla takten i vår omställning och redan 2026 inleder vi övergången till produktion i industriell skala med en första demonstrationsanläggning i Gällivare. När LKAB har ställt om hela sin produktion till järnsvamp möjliggör vi stålindustrins omställning och minskar utsläppen globalt med 35 miljoner ton per år, vilket motsvarar två tredjedelar av hela Sveriges utsläpp. Det är det största vi tillsammans kan göra för klimatet.
Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.
Den politik som kommissionen har genomfört i det här fallet är att medvetet subventionera stålindustrins fortsatta användning av de minst klimateffektiva teknikerna.
Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB
Det här projektet ger möjligheter för de ungdomar som vill satsa på sin musik, det är viktigt att det finns valmöjligheter för olika intressen.
Ingela Hjalmarsson, event- och sponsringschef på LKAB
Vi ser att vindkraften kommer att spela en avgörande roll för vår omställning.
Stefan Savonen, chef för energi och klimat på LKAB
Vi är glada över att Coop väljer att etablera sig i de handelskvarter som vi bygger åt Kirunabostäder.
Therese Lindroth, sektionschef vid LKAB:s samhällsomvandling i Kiruna
De nya fynden innebär att vi bör kunna fortsätta bryta malm i många årtionden till, och det säkrar vår stora satsning på att lämna fossilbaserad produktion och gå över till koldioxidfri järnsvamp.
Pierre Heeroma, direktör för prospekteringar
Vi planerar att komma igång med brytningen till hösten och driva gruvan under cirka ett halvår.
Niclas Svanelöv, sektionschef gruva i Svappavaara
Premien för spotpriset har pressats ner av den osäkerhet som just nu råder i världen, samtidigt driver framtidens industrier tveklöst mot mer hållbara processer. LKAB är fortsatt inriktat på att utveckla och leverera högförädlade järnmalmsprodukter med tydligt mervärde och klimatfördelar i ståltillverkningsprocesserna.
Jan Moström, vd och koncernchef LKAB
LKAB behöver inom de närmaste åren ha en lösning på plats för att kunna bryta järnmalm på djup som närmar sig eller överstiger 2 000 meter på ett kostnadseffektivt sätt och som samtidigt är säkert, autonomt, elektrifierat, digitaliserat och koldioxidfritt. För att klara det är samarbetet med andra ledande industriföretag avgörande. Sandviks långa erfarenhet och kunskap om fordonssystem under jord blir ett viktigt tillskott i det fortsatta arbetet.
Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef
Det blir en mångmiljardinvestering som kommer skapa hundratals jobb. Industriparken blir ett kemiindustriellt centrum där vi utvinner morgondagens resurser med innovativ teknik och sätter en världsledande standard på rena produkter, energieffektivitet och emissioner.
Leif Boström, är direktör för Affärsområde Specialprodukter, LKAB.
Tillsammans kan vi bygga om Sverige till världens första fossilfria välfärdsland
Stefan Löfven, statsminister
Jag är glad över att vi säkrat placeringen av en samhällsviktig funktion i det nya centrum och även säkrat mark för gruvans framtid.
Anders Lundgren, projektledare på samhällsomvandlingsenheten på LKAB
Att få positiva resultat från olika värmningstekniker är en viktig milstolpe mot att leverera världens första fossilfria järnmalmspellets.
Markus Petäjäniemi, direktör Marknad och teknik LKAB
Vi tror och hoppas att vi kommer lösa alla knutar och träffa nödvändiga överenskommelser i närtid
Linus Niva
Vi bedömer att en fullskalig produktion i Malmberget och Kiruna kommer producera ca 400 000 ton apatit årligen
Leif Boström
Vi har valt att utnyttja systemet fullt ut och halvera hyrorna
Siv-Aidanpää Edlert, vd LKAB Fastigheter
Vi tycker att Gällivare Näringslivs initiativ är bra och ser liknande behov i Kiruna
LKAB
Med den här satsningen tar vi ett av flera viktiga steg för att ställa om till en klimatsmart industri med människan i centrum
Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB
Det här är en stor pusselbit i samhällsomvandlingsprocessen och en viktig förutsättning för både centrumhandeln och boendet i det framtida Kiruna.
Anders Lundgren, projektledare på LKAB.
LKAB ska ersätta regionen som fastighetsägare för sjukhuset precis som alla andra fastighetsägare vars fastigheter påverkas av gruvan.
Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB
Det här är ett stort och viktigt projekt, det motsvarar i volym tre hela Åhléns i Stockholm.
Projektledare Ingemar Törmä på LKAB
På sikt ska det här göra LKAB:s järnmalmspellets helt koldioxidfria.
Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB
Vi vill bevara känslan från det tidigare hotellet och tillföra de möjligheter som dagens teknik innebär.
Tjabba Nordanfjäll, senior projektledare på LKAB:s samhällsomvandlingsenhet
— Analyser av pågående prospektering visar att malmen i Kiruna inte fortsätter neråt med samma volymer som man tidigare antagit. Därför satsar LKAB nu brett för att möta denna utmaning.
Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef
Nu är vårt mål att inom fem år ha en fullskaleanläggning för produktion av ammoniumfosfat och sällsynta jordartsmetaller.
Leif Boström, direktör Division Specialprodukter
Anläggningarna i Mertainen kommer att hållas i sånt skick att vi kan starta produktionen med några månaders varsel.
Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef
Ekonomisk hållbarhet och att hitta kostnadseffektiva lösningar som minskar miljöbelastningen är viktigt för LKAB.
Markus Petäjäniemi, försäljnings- och logistikdirektör
Det känns riktigt bra att nu kunna inviga denna milstolpe i malmhamnens historia
Jacob Steinmo, vd för LKAB Norge
Det finns bara en väg att gå för att säkra en långsiktigt hållbar gruvdrift i Malmfälten. Vi måste öka produktiviteten, alltså producera mer på färre anställda, och vi måste sänka kostnaderna genom att arbeta smartare.
Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef
LKAB står inför ett nytt läge. En kraftigt försämrad lönsamhet kopplat till fallande världsmarknadspris leder till att vi måste rusta vår organisation för att klara nya utmaningar.
Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef.
LKAB möter en starkt förändrad marknad vilket kräver en delvis annan ledarprofil, med ökat fokus på kostnadseffektivitet och produktivitet. LKAB:s styrelse har därför beslutat att tillsätta en ny vd med erfarenhet av rationaliseringar och utveckling av gruvindustri. Jan Moström kommer att bidra med stor kunskap inte minst inom produktion.
Sten Jakobsson, LKAB:s styrelseordförande
– Det här är ytterligare ett steg i vår strategi att bredda kundportföljen och få en ökad geografisk spridning av våra pelletsleveranser globalt.
Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef på LKAB
Nu har vi alla tillstånd på plats för våra tre nya gruvor. Att vi kan växa stärker vår konkurrenskraft och gör att vi bättre klarar av förändringar i efterfrågan. Det gör LKAB till ett större och starkare bolag.
Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling
Jag är mycket glad att Katarina Holmgren kommer att leda arbetet med kostnadssänkningar och effektivitetsförbättringar i LKAB koncernen. Det är ett mycket viktigt arbete, både med tanke på det nya marknadsläget med lägre järnmalmspriser och de stora utmaningar som vi möter i samhällsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget.
Lars-Eric Aaro, LKAB:s vd och koncernchef
– För att LKAB ska fortsätta vara ett lönsamt och framgångsrikt företag måste alla se om sitt hus när marginalerna minskar. Vi på LKAB och våra leverantörer måste tillsammans agera för att sänka kostnaderna.
Tage Lundin, LKAB:s inköpsdirektör
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp