Flyttviljan till norra Norrland ökar rekordartat

Report this content

 

Närmare två av tre unga vuxna är beredda att överväga att flytta till Norrbotten och Västerbotten. Det visar en ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av LKAB.

– Det är en stor skillnad från de två senaste åren då vi har gjort den här undersökningen. Framför allt har intresset bland unga och arbetssökande ökat kraftigt, och det är väldigt positivt att se att tröskeln sänkts för att få människor att flytta hit, säger Maria Reinholdsson, HR-direktör LKAB.

Mer än var tredje person (35 procent) är öppen för att själv flytta norrut och flyttviljan är mest tydlig bland unga. Från att 41 procent i fjol kunde överväga att flytta, är det nu 62 procent av de svarande mellan 18 och 29 år som kan tänka sig att dra flyttlasset till norra Norrland om förutsättningarna är rätt. Sett till samtliga som svarade på undersökningen var de främsta anledningarna närheten till natur (43 procent), möjligheter till jobb (39 procent) och mindre stress (21 procent).

 

Kiruna är den ort som ökat mest i attraktivitet. Från 8 procent till 11 procent. Sett till vart man kan tänka sig att flytta ligger staden på fjärde plats i norra Norrland, tätt bakom Umeå, Luleå, och Skellefteå. Ännu populärare är Kiruna bland de under 30, här är det hela 19 procent (ökning med 7 procentenheter) som anger Kiruna som tänkbar bostadsort.

 

Framtidstron för utvecklingen i norr fortsatt stark

Undersökningen visar även att över hälften av svenskarna (54 procent) tror på en starkare utveckling i norr än i landet i övrigt vilket är en ökning med 4 procentenheter från i fjol, och att det blir en befolkningsökning i regionen, även det en ökning med 4 procentenheter från i fjol.  Det växande kompetensbehovet innebär stora möjligheter, men även stora utmaningar:
 

 Förutom gott om arbeten måste det även finnas ett utbud av bostäder, fritid, skola och sjukvård för att de som har flyttat norrut ska vilja stanna kvar. Hur ska vi tillsammans möta upp detta? Det är en nyckelfråga att lösa, akut för Norrbotten men även en angelägenhet för hela Sverige, säger Anders Öberg, regionråd på Region Norrbotten.


 

– Utvecklingen i norr ger spännande möjligheter att tänka nytt. Här har Luleå tekniska universitet en nyckelroll. Dels genom vår forskning i nära samarbete med industrin och det omgivande samhället, dels genom våra utbildningar som bidrar till att säkra kompetensförsörjningen. Att sex av tio studenter i undersökningen kan tänka sig att flytta norrut är en positiv signal, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor på Luleå tekniska universitet.

 

 

Resultaten visar även att mer än hälften av de svarande vill se en ökad gruvnäring (53 procent). Att svenskarna är alltmer positiva till gruvnäring har framkommit i flera olika undersökningar.

 

– Att mer än hälften av svenskarna vill se en ökad gruvnäring i landet och att endast två procent vill att den ska minska är ett kvitto på att allmänheten förstår den avgörande roll som vår industri har för klimatet, försörjningen av kritiska råvaror,för den gröna omställningen, och för Sveriges konkurrenskraft i stort, säger Maria Reinholdsson, HR-direktör LKAB.

 

 

Om undersökningen:

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av LKAB mellan 18:e och 25:e maj 2023. Resultatet bygger på 1042 svar från Novus slumpmässigt rekryterade och riksrepresentativa Sverigepanel i åldrarna 18-79 år. Detta är en svarsfrekvens på 63 procent. Resultatet är viktat mot SCB vad gäller kön, ålder, utbildning och geografi.

 

 Summering av resultat:
 

  1. Över hälften ser norra Norrland som Sveriges vinnare. 54 procent (ökning med 4 procentenheter) av svenskarna tror att norra Norrland kommer att utvecklas bättre än övriga Sverige. Endast 13 procent (minskning med 5 procentenheter) tror att det kommer att utvecklas sämre.
  2. Kännedomen om framtidssatsningarna i norr ökar kraftigt. 69 procent (ökning med 9 procentenheter) har kännedom om de stora framtidssatsningar inom främst elektrifiering och hållbart järn- och stål som görs i norra Norrland.
  3. Nästan fyra av fem svenskar tror på en befolkningsökning i norr. 77 procent (ökning med 4 procentenheter) tror att befolkningen i norra Norrland kommer att öka de kommande 20 åren.
  4. Drygt var tredje svensk och nästan två tredjedelar av de unga är beredda att överväga en flytt till norra Norrland. 35 procent (ökning med 5 procentenheter) av svenskarna och 62 procent (ökning med 21 procentenheter) av de mellan 18 och 29 år kan överväga att flytta norrut om de får ett arbete de vill ha.
  5. Studenter och arbetssökande är de som är mest intresserade av en flytt. 62 procent av studenterna och 51 procent av de arbetssökande kan överväga att flytta till norra Norrland.
  6. Naturen lockar fortfarande mest, men arbetsmarknaden är det skäl som ökar mest. 43 procent (minskning med 8 procentenheter) säger att det främst är det naturen som lockar. Goda möjligheter att få arbete är det näst mest angivna skälet och det anger 39 procent (ökning med 7 procentenheter)

Den mest populära kommunen är fortfarande Umeå, men Kiruna kommer starkt. 38 procent säger att de helst skulle flytta till Umeå (minus 1 procentenhet). 24 procent anger Luleå (minus 4 procentenheter). Skellefteå kommer på fjärdeplats med 16 procent (minus 2 procentenheter) och Kiruna på fjärde plats, 11 procent (plus 3 procentenheter). kan tänka sig att flytta dit

  1. De under 30 är mest positiva till Norrbottenskommunerna. Hela 68 procent av de under 30 anger någon av Norrbottenskommunerna som favorit. Luleå är populärast bland dessa med 36 procent (plus 5 procentenheter), tvåa är Kiruna med 19 procent (plus 7 procentenheter). Trea är Boden med 9 procent (plus 3 procentenheter). Men tar vi även med Västerbotten så är Umeå vinnaren med 47 procent, Skellefteå är lika populärt som Kiruna med 19 procent.
  2. Mer än hälften av svenskarna vill se en ökad gruvnäring. 53 procent av svenskarna tycker att gruvnäringen i Sverige bör öka. Bara 2 procent tycker att den ska minska och 22 procent tycker att den ska vara oförändrad. Boende i östra Sverige är mest positiva till ökad gruvnäring (61 procent), och norrlänningarna (49 procent) och stockholmarna är minst positiva (51 procent).
  3. Svensk och europeisk självförsörjning av kritiska råvaror är den viktigaste orsaken till ökad gruvnäring. Av de som vill se en ökad gruvnäring anser 63 procent att självförsörjning är den viktigaste orsaken. På andra plats kommer tillväxt och arbetstillfällen 47 procent och på tredje plats kommer klimatet med 43 procent.
  4. Det är viktigare för de unga än de äldre att deras arbetsgivare bidrar till en hållbar utveckling. 70 procent av de under 30 anser att det är mycket viktigt eller ganska viktigt. Genomsnittet är 60 procent och det är pensionärerna som drar ner siffran, i gruppen över 65 år är det bara 41 procent som tycker att det är viktigt.

 

Om ni vill intervjua personer som redan har tagit steget och flyttat norrut har vi flera exempel. Bifogade bilder är på Sofia Lennartsson.

 

Fakta om Sofia Lennartsson

Sofia är från Stockholm och bor nu i Kiruna. Hon har även bott i Umeå innan hon flyttade till Kiruna 2020.

Ålder: 31

Utbildning: Civilingenjörsexamen i industriell ekonomi

Yrke/roll på LKAB: Gruppchef för Automation

Älskar att göra på fritiden: Vistas ute i fjällvärlden, helst på skidor!

Därför flyttade jag norrut: ”Blev antagen till LKABs Traineeprogram i Kiruna vilket både var en attraktiv tjänst såväl som miljö för en riktig snöfantast.”

Telefon: 010-144 96 47

För ytterligare information eller kontakt med Maria Reinholdsson:
Ulrika Huhtaniska
Kommunikatör
ulrika.huhtaniska@lkab.com

070-268 39 92

 

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 47 miljarder kronor år 2022. www.lkab.com

Prenumerera

Citat

Framför allt har intresset bland unga och arbetssökande ökat kraftigt, och det är väldigt positivt att se att tröskeln sänkts för att få människor att flytta hit
Maria Reinholdsson, HR-direktör, LKAB