Citat

LKAB behöver inom de närmaste åren ha en lösning på plats för att kunna bryta järnmalm på djup som närmar sig eller överstiger 2 000 meter på ett kostnadseffektivt sätt och som samtidigt är säkert, autonomt, elektrifierat, digitaliserat och koldioxidfritt. För att klara det är samarbetet med andra ledande industriföretag avgörande. Sandviks långa erfarenhet och kunskap om fordonssystem under jord blir ett viktigt tillskott i det fortsatta arbetet.
Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef
Det blir en mångmiljardinvestering som kommer skapa hundratals jobb. Industriparken blir ett kemiindustriellt centrum där vi utvinner morgondagens resurser med innovativ teknik och sätter en världsledande standard på rena produkter, energieffektivitet och emissioner.
Leif Boström, är direktör för Affärsområde Specialprodukter, LKAB.
Tillsammans kan vi bygga om Sverige till världens första fossilfria välfärdsland
Stefan Löfven, statsminister
Jag är glad över att vi säkrat placeringen av en samhällsviktig funktion i det nya centrum och även säkrat mark för gruvans framtid.
Anders Lundgren, projektledare på samhällsomvandlingsenheten på LKAB
Att få positiva resultat från olika värmningstekniker är en viktig milstolpe mot att leverera världens första fossilfria järnmalmspellets.
Markus Petäjäniemi, direktör Marknad och teknik LKAB
Vi tror och hoppas att vi kommer lösa alla knutar och träffa nödvändiga överenskommelser i närtid
Linus Niva
Vi bedömer att en fullskalig produktion i Malmberget och Kiruna kommer producera ca 400 000 ton apatit årligen
Leif Boström
Vi har valt att utnyttja systemet fullt ut och halvera hyrorna
Siv-Aidanpää Edlert, vd LKAB Fastigheter
Vi tycker att Gällivare Näringslivs initiativ är bra och ser liknande behov i Kiruna
LKAB
Med den här satsningen tar vi ett av flera viktiga steg för att ställa om till en klimatsmart industri med människan i centrum
Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB
Det här är en stor pusselbit i samhällsomvandlingsprocessen och en viktig förutsättning för både centrumhandeln och boendet i det framtida Kiruna.
Anders Lundgren, projektledare på LKAB.
LKAB ska ersätta regionen som fastighetsägare för sjukhuset precis som alla andra fastighetsägare vars fastigheter påverkas av gruvan.
Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB
Det här är ett stort och viktigt projekt, det motsvarar i volym tre hela Åhléns i Stockholm.
Projektledare Ingemar Törmä på LKAB
På sikt ska det här göra LKAB:s järnmalmspellets helt koldioxidfria.
Jan Moström, vd och koncernchef på LKAB
Vi vill bevara känslan från det tidigare hotellet och tillföra de möjligheter som dagens teknik innebär.
Tjabba Nordanfjäll, senior projektledare på LKAB:s samhällsomvandlingsenhet
— Analyser av pågående prospektering visar att malmen i Kiruna inte fortsätter neråt med samma volymer som man tidigare antagit. Därför satsar LKAB nu brett för att möta denna utmaning.
Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef
Nu är vårt mål att inom fem år ha en fullskaleanläggning för produktion av ammoniumfosfat och sällsynta jordartsmetaller.
Leif Boström, direktör Division Specialprodukter
Anläggningarna i Mertainen kommer att hållas i sånt skick att vi kan starta produktionen med några månaders varsel.
Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef
Ekonomisk hållbarhet och att hitta kostnadseffektiva lösningar som minskar miljöbelastningen är viktigt för LKAB.
Markus Petäjäniemi, försäljnings- och logistikdirektör
Det känns riktigt bra att nu kunna inviga denna milstolpe i malmhamnens historia
Jacob Steinmo, vd för LKAB Norge
Det finns bara en väg att gå för att säkra en långsiktigt hållbar gruvdrift i Malmfälten. Vi måste öka produktiviteten, alltså producera mer på färre anställda, och vi måste sänka kostnaderna genom att arbeta smartare.
Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef
LKAB står inför ett nytt läge. En kraftigt försämrad lönsamhet kopplat till fallande världsmarknadspris leder till att vi måste rusta vår organisation för att klara nya utmaningar.
Jan Moström, LKAB:s vd och koncernchef.
LKAB möter en starkt förändrad marknad vilket kräver en delvis annan ledarprofil, med ökat fokus på kostnadseffektivitet och produktivitet. LKAB:s styrelse har därför beslutat att tillsätta en ny vd med erfarenhet av rationaliseringar och utveckling av gruvindustri. Jan Moström kommer att bidra med stor kunskap inte minst inom produktion.
Sten Jakobsson, LKAB:s styrelseordförande
– Det här är ytterligare ett steg i vår strategi att bredda kundportföljen och få en ökad geografisk spridning av våra pelletsleveranser globalt.
Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef på LKAB
Nu har vi alla tillstånd på plats för våra tre nya gruvor. Att vi kan växa stärker vår konkurrenskraft och gör att vi bättre klarar av förändringar i efterfrågan. Det gör LKAB till ett större och starkare bolag.
Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling
Jag är mycket glad att Katarina Holmgren kommer att leda arbetet med kostnadssänkningar och effektivitetsförbättringar i LKAB koncernen. Det är ett mycket viktigt arbete, både med tanke på det nya marknadsläget med lägre järnmalmspriser och de stora utmaningar som vi möter i samhällsomvandlingarna i Kiruna och Malmberget.
Lars-Eric Aaro, LKAB:s vd och koncernchef
– För att LKAB ska fortsätta vara ett lönsamt och framgångsrikt företag måste alla se om sitt hus när marginalerna minskar. Vi på LKAB och våra leverantörer måste tillsammans agera för att sänka kostnaderna.
Tage Lundin, LKAB:s inköpsdirektör