LKAB Fastigheter halverar hyror

Report this content

LKAB Fastigheter ser att näringsidkare i utsatta branscher i Malmfälten har fått stora intäktsförluster i spåren av Covid-19. Med bakgrund av detta väljer bolaget att ge tillfälliga rabatter.

I samband med Coronakrisen har staten infört ett system med statsstöd för rabattering av lokalhyrorna i vissa särskilt drabbade branscher som sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Här omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet samt hår- och kroppsvård.

Stödet kan utgå för hyrorna från 1 april till 30 juni och innebär att fastighetsägaren kan få stöd för upp till 50 procent av den nedsättning man gör för hyresgästen. Dock högst till en halvering av den ursprungliga fasta hyran.

Med bakgrund av detta har LKAB Fastigheter beslutat att halvera hyrorna för samtliga hyresgäster inom de branscher som omfattas av det statliga stödet.

– Det känns bra att LKAB Fastigheter nu kan gå in och tillsammans med staten ge en rejäl rabatt på hyran för de aktörer som nu pressas hårt av Coronakrisen. Vi har valt att utnyttja systemet fullt ut och halvera hyrorna för att på så sätt kunna bidra så mycket som möjligt. säger Siv Aidanpää-Edlert, vd för LKAB Fastigheter, och tillägger:

– Jag hoppas att hyresrabatten ska göra livet lättare för de hårt pressade företagen i Malmfälten och att fler fastighetsägare kan göra samma sak. Krisen kommer förr eller senare gå över och det är viktigt för Malmfälten att dessa företag finns kvar den dagen. Nu är det viktigt att alla hjälper till och gör vad vi kan för att stötta.

Erbjudandet från LKAB Fastigheter har gått ut till berörda hyresgäster.

För mer information, kontakta:

Siv-Aidanpää Edlert, vd LKAB Fastigheter

Tfn. +46 9 80 728 84

Fredrik Björkenwall
Presschef

D   46 980 715 44 / M  46 72 526 15 44
fredrik.bjorkenwall@lkab.com

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi har valt att utnyttja systemet fullt ut och halvera hyrorna
Siv-Aidanpää Edlert, vd LKAB Fastigheter