Klartecken för gruvan i Leveäniemi

Mark- och miljödomstolen har idag meddelat att LKAB kan återstarta brytningen i gruvan Leveäniemi i Svappavaara utanför Kiruna.
– Äntligen! Detta har vi planerat för och väntat på länge, säger  Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling på LKAB.

Tillståndet ger LKAB rätten att bryta upp till 15 miljoner ton järnmalm per år i dagbrottet. Gruvan i Leveäniemi drevs första gången från 1964 till 1983.
– Vi är glada och lättade över dagens besked. Nu har vi alla tillstånd på plats för våra tre nya gruvor. Att vi kan växa stärker vår konkurrenskraft och gör att vi bättre klarar av förändringar i efterfrågan. Det gör LKAB till ett större och starkare bolag, säger Per-Erik Lindvall.

Mark- och miljödomstolen har också beviljat ett så kallat verkställighetsförordnande, som betyder att LKAB kan starta verksamheten direkt i väntan på att domen vinner laga kraft.
– Den första ansökan för Svappavaarafältet lämnades in 2008 och först nu sju år senare har vi tillstånd för att driva alla tre gruvor, säger Per-Erik Lindvall.

LKAB planerar att bryta fyndigheten i Leveäniemi med en takt på cirka tolv miljoner ton per år. Den idag kända mineralreserven är på 115 miljoner ton och har en genomsnittlig halt på 46,8 procent järn. Fyndigheten är öppen mot djupet, det vill säga man har inte sett slutet på den.

Produktionsstart beräknas ske under andra kvartalet 2016 och verksamheten kommer när den nått full produktion inom tre år att sysselsätta cirka 200 personer, anställda av LKAB Berg & Betong samt andra entreprenörer. Slutprodukterna blir både pellets och sinterfines.

Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling, tel +46 70 373 8163

LKAB är en internationell högteknologisk mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte drygt 20 miljarder kronor 2014 och har cirka 4 500 anställda i 15 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, berg- och verkstadstjänster, sprängmedels- och fastighetsbolag. Tillsammans gör vi järnmalmsprodukter som är bland de mest klimatsmarta i världen. www.lkab.com

Taggar:

Om oss

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i vår affärsidé och vår ambition är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag. www.lkab.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Nu har vi alla tillstånd på plats för våra tre nya gruvor. Att vi kan växa stärker vår konkurrenskraft och gör att vi bättre klarar av förändringar i efterfrågan. Det gör LKAB till ett större och starkare bolag.
Per-Erik Lindvall, direktör för teknik- och affärsutveckling