• news.cision.com/
  • LKAB/
  • Delårsrapport januari-mars 2021: Rekordresultat för första kvartalet

Delårsrapport januari-mars 2021: Rekordresultat för första kvartalet

Report this content

LKAB levererar ett rekordhögt rörelseresultat för första kvartalet med en jämn och hög produktion i en fortsatt gynnsam marknad. Den positiva utvecklingen skapar goda förutsättningar för bolagets omställningsresa mot en koldioxidfri verksamhet.

 Nettoomsättningen för årets första kvartal ökade med 52 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 12 256 (8 044) Mkr. Rörelseresultatet ökade vidare med 124 procent och uppgick till 7 153 (3 191) Mkr, vilket är en historiskt hög nivå för LKAB. 
  
Såväl nettoomsättningen som rörelseresultatet påverkades av höga nivåer för spotpriset på järnmalm och premien för pellets men motverkades något av en lägre dollarkurs. Det operativa kassaflödet stärktes till 3 812 (1 792) Mkr.
 
-    En jämn och hög produktion är avgörande för ett konkurrenskraftigt – och på sikt koldioxidfritt – LKAB. I en gynnsam marknad med höga prisnivåer stärks lönsamheten ytterligare och därmed förutsättningarna för de massiva investeringar vi har framför oss, säger Jan Moström, vd och koncernchef LKAB.

Produktionen och leveranserna är fortsatt på en hög nivå och för första kvartalet uppgick produktionen till 7,4 (7,4) Mt och leveranserna till 6,9 (7,3) Mt. 

-    Vi har en stark efterfrågan från stålproducenterna och det är fortsatt angeläget att kapaciteten på Malmbanan utökas, både till Luleå och Narvik, för att vi ska kunna leverera det som efterfrågas, säger Jan Moström. 

Gynnsamt marknadsläge
Det genomsnittliga spotpriset för järnmalm uppgick till 167 (89) USD/ton för kvartalet, vilket är 33 USD/ton högre än föregående kvartal. Järnmalmspriser över 150 USD/ton har inte förekommit sedan rekordåren 2010–2013. De marknadsnoterade pelletspremierna var även de högre jämfört med motsvarande period föregående år. 

Under kvartalet uppgick andelen pellets till 88 (89) procent av leveranserna.

Framgångsrikt prospekteringsarbete
Resultat från det intensiva prospekteringsarbete som bedrivits de senaste två åren presenterades under kvartalet. Mineraltillgångarna ökade med 45 procent under 2020, från cirka 1,2 till 1,7 miljarder ton, och för första gången bekräftar LKAB även stora fosfortillgångar. Resultaten utgör bland annat beslutsunderlag för kommande investeringar. 

-    Allt börjar med den högkvalitativa järnmalmen i gruvorna och vår omställningsplan lägger grunden för en konkurrenskraftig produktion av fossilfritt stål hos våra kunder. Framgångsrik prospektering är avgörande för all gruvverksamhet och resultatet från de senaste årens prospekteringsinsatser är en viktig pusselbit i den resa vi befinner oss på, säger Jan Moström.  

Demonstrationsanläggning för fossilfri järnsvamp 
Under kvartalet presenterades planer för en anläggning i industriell skala för produktion av 1,3 miljoner ton fossilfri järnsvamp som ska stå klar på LKAB:s industriområde i Malmberget år 2026. Anläggningen, som etableras inom ramen för HYBRIT-initiativet, ska integreras med LKAB:s pelletstillverkning och är en viktig pusselbit i vår omställningsplan. Avsikten är att expandera järnsvampsproduktionen till full industriell skala om 2,7 miljoner ton till 2030 för att kunna förse våra kunder med råvara till fossilfritt stål.

-    HYBRIT är startskottet på industrialiseringen av en ny teknik och LKAB:s resa mot att bli framtidens leverantör av koldioxidfri järnsvamp. När vi är klara sänker vi de globala utsläppen hos våra stålkunder med 35 miljoner ton per år, vilket motsvarar tre gånger effekten av att parkera alla personbilar i Sverige för gott, säger Jan Moström. 

Kontakt: Niklas Johansson, Direktör kommunikation och klimat LKAB. Tel: +46 (0)10-144 52 19. E-post: niklas1.johansson@lkab.com

LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern som erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter. Vi leder omställningen av järn- och stålindustrin och vår plan är att utveckla koldioxidfria processer och produkter fram till år 2045. Sedan 1890 har vi utvecklats genom unika innovationer och tekniklösningar och drivs framåt av mer än 4 500 medarbetare i 12 länder. LKAB-koncernen omsatte cirka 34 miljarder kronor år 2020. www.lkab.com

Prenumerera